Case studies of instruction in different school subjects Cover Image
 • Offer for Individuals Only 37.85 €

Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání
Case studies of instruction in different school subjects

Author(s): Kateřina Bártová, Alice Brychová, Marek Fapšo, Hana Havlůjová, Marie Chválová, Martin Jáč, Tomáš Janík, Darina Jirotková, Petr Kacovsky, Tomáš Klinka, Štěpánka Klumparová, Petra Konečná, Petr Koubek, Dana Kričfaluši, Jindřich Lukavský, Renáta Mikulová, Petr Najvar, Alena Nohavová, Lenka Pavlasová, Irena Poláková, Jana Prášilová, Jan Slavík, Jiří Sliacky, Jana Stará, Zuzana Šalamounová, Petra Šobáňová , Stanislav Štěpáník, Klára Uličná, Michal Vavroš, Jana Vejvodová, Jakub Veselý, Naďa Vondrová
Subject(s): Foreign languages learning, Visual Arts, Social history, Language acquisition, Preschool education, School education, Educational Psychology, Cognitive Psychology, Developmental Psychology, Demography and human biology, Sports Studies, Sociology of Art, Pedagogy
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: instruction in different school subjects; cultivating (field)didactic thinking; clinical fields; professional development of teachers; Model of deep structure of instruction; learning environment and learning task; 3A procedure;
Summary/Abstract: The book introduces the case study of instruction as a means of cultivating (field)didactic thinking. In the first part, case studies are introduced as a research tool in clinical fields. Particular attention is devoted to case studies of instruction and their role in transdisciplinary research in didactics. The transdidactic approach that makes use of the 3A procedure is also introduced. The second part of the book presents 25 case studies of instruction that have been developer by various teams that consisted of researchers and teachers. The book is an extension of the book Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory by J. Slavík, T. Janík, P. Najvar a P. Knecht.

 • E-ISBN-13: 978-80-210-8768-2
 • Page Count: 467
 • Publication Year: 2017
 • Language: Czech
Kazuistiky v transdidaktickém přístupu

Kazuistiky v transdidaktickém přístupu
(Case studies in a transdidactic approach)

 • Price: 4.50 €
Rozhovor nad komunikačními funkcemi výpovědi

Rozhovor nad komunikačními funkcemi výpovědi
(A discussion of the communicative functions of the statement)

 • Price: 4.50 €
Subjektivně zabarvený popis

Subjektivně zabarvený popis
(A subjectively colored description)

 • Price: 4.50 €
Když je práce s uměleckým textem v literární výchově víc než jen povídání

Když je práce s uměleckým textem v literární výchově víc než jen povídání
(When working with an artistic text in literary education is more than just talking)

 • Price: 4.50 €
Magie vypravěče

Magie vypravěče
(The magic of the storyteller)

 • Price: 4.50 €
První hodina francouzského jazyka – otázky cílů, návaznosti obsahu, procesů učení a motivace

První hodina francouzského jazyka – otázky cílů, návaznosti obsahu, procesů učení a motivace
(The first lesson of the French language - questions of goals, continuity of content, learning processes and motivation)

 • Price: 4.50 €
Na cestě k rozvíjení autonomie žáka při výuce anglického jazyka

Na cestě k rozvíjení autonomie žáka při výuce anglického jazyka
(Way of developing students autonomy in English language teaching)

 • Price: 4.50 €
Předškolní děti v Dolním Rakousku se učí jazyky svých sousedů

Předškolní děti v Dolním Rakousku se učí jazyky svých sousedů
(Preschool children in Lower Austria learn the languages of their neighbors)

 • Price: 4.50 €
Jak najít pravidlo pro umístění desetinné čárky při násobení desetinných čísel

Jak najít pravidlo pro umístění desetinné čárky při násobení desetinných čísel
(How to find the rule for placing the decimal point when multiplying decimals)

 • Price: 4.50 €
Rytmus, pohyb, periodicita, nejmenší společný násobek dvou přirozených čísel

Rytmus, pohyb, periodicita, nejmenší společný násobek dvou přirozených čísel
(Rhythm, movement, periodicity, least common multiple of two natural numbers)

 • Price: 4.50 €
Mocniny a jejich užití pro zápis velkých a malých čísel

Mocniny a jejich užití pro zápis velkých a malých čísel
(-)

 • Price: 4.50 €
Konstituční izomerie (využití tyčinkových modelů při výuce řetězové izomerie alkanů)

Konstituční izomerie (využití tyčinkových modelů při výuce řetězové izomerie alkanů)
(Constitutional isomerism (use of stick models in teaching chain isomerism of alkanes))

 • Price: 4.50 €
Archimédovo nadlehčování: sekvence jednoduchých experimentů

Archimédovo nadlehčování: sekvence jednoduchých experimentů
(Archimedean lightening: a sequence of simple experiments)

 • Price: 4.50 €
Komár sedne, bodne, saje aneb skupinové opakování orgánových soustav členovců

Komár sedne, bodne, saje aneb skupinové opakování orgánových soustav členovců
(-)

 • Price: 4.50 €
Pozorování a porovnávání ve výuce přírodopisu

Pozorování a porovnávání ve výuce přírodopisu
(Observation and comparison in the teaching of natural history)

 • Price: 4.50 €
Proteosyntéza eukaryot: hledání cesty od znalosti pojmů k hlubšímu porozumění buněčným procesům ve výuce biologie

Proteosyntéza eukaryot: hledání cesty od znalosti pojmů k hlubšímu porozumění buněčným procesům ve výuce biologie
(Proteosynthesis of eukaryotes: finding a way from knowledge of concepts to a deeper understanding of cellular processes in the teaching of biology)

 • Price: 4.50 €
Od fikce k realitě

Od fikce k realitě
(From fiction to reality)

 • Price: 4.50 €
Počátky lidského rodu

Počátky lidského rodu
(The beginnings of the human race)

 • Price: 4.50 €
Staroorientální civilizace – přírodní podmínky a rozvoj zemědělství

Staroorientální civilizace – přírodní podmínky a rozvoj zemědělství
(Ancient Oriental civilization – natural conditions and development of agriculture)

 • Price: 4.50 €
České národní hnutí

České národní hnutí
(Czech National Movement)

 • Price: 4.50 €
Mentalizace aneb Kanzi mi to poví, nebo ne?

Mentalizace aneb Kanzi mi to poví, nebo ne?
(Mentalization or Kanzi will tell me or not?)

 • Price: 4.50 €
Krátkodobá a pracovní paměť

Krátkodobá a pracovní paměť
(Short-term and working memory)

 • Price: 4.50 €
Tajemná zahrada

Tajemná zahrada
(The Secret Garden)

 • Price: 4.50 €
Židle je židle je židle (diktatura realismu v umění)

Židle je židle je židle (diktatura realismu v umění)
(A chair is a chair is a chair (the dictatorship of realism in art))

 • Price: 4.50 €
Undulační válce (inovace versus reprodukce)

Undulační válce (inovace versus reprodukce)
(Corrugated rollers (innovation versus reproduction))

 • Price: 4.50 €
Přes laťku s didaktickými řídicími styly

Přes laťku s didaktickými řídicími styly
(Over the bar with didactic management styles)

 • Price: 4.50 €