Constitutional isomerism (use of stick models in teaching chain isomerism of alkanes) Cover Image
  • Price 4.50 €

Konstituční izomerie (využití tyčinkových modelů při výuce řetězové izomerie alkanů)
Constitutional isomerism (use of stick models in teaching chain isomerism of alkanes)

Author(s): Kateřina Trčková, Jana Prášilová, Dana Kričfaluši
Subject(s): School education, Methodology and research technology, Pedagogy
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: teaching of organic chemistry; 3A method; teaching methodology;
Summary/Abstract: Jednou z významných didaktických pomůcek, kterou lze ve výuce organické chemie s výhodou využít, je model molekuly sloučeniny. Pro pozorování stereochemických aspektů organických sloučenin mají velký význam prostorové modely. Ve školních sbírkách se setkáváme s modely kuličkovými a tyčinkovými, pomocí nichž lze dobře znázornit vazby mezi jednotlivými atomy ve sloučenině a vazebné úhly, a modely kalotovými, které vyzdvihují spíše porovnání velikosti jednotlivých atomů (Pachman et al., 1986).

  • Page Range: 233-242
  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2017
  • Language: Czech