The development of the European integration process since the sixties Cover Image

Razvoj procesa evropske integracije od šezdesetih godina
The development of the European integration process since the sixties

Author(s): Tanja Miščević
Subject(s): Economic history, Political history, Post-War period (1950 - 1989), EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Centar za građansko obrazovanje (CGO)
Keywords: EU; European integration; mid 20th century; economy;
Summary/Abstract: Pedesete godine XX vijeka u Evropi završavaju se velikom protivurječnošću – s jedne strane zahuktava se Hladni rat, a s druge strane počinje proces integracije evropskih država. Posebno je značajna Evropska ekonomska zajednica (EEZ), koja sadrži ključ svih procesa daljeg unapređenja integracije između svojih država članica. Osnovni cilj formiranja EEZ je jedinstveno tržište, a da bi se ono stvorilo moraju se ukinuti carine i necarinske barijere koje postoje između država. To se mora uraditi postepeno i kroz određene faze. Na početku funkcionisanja države članice EEZ su bile jako uspješne - prije roka su uspjele da ukinu određene carine i određena kvantitativna ograničenja i da bez ikakvih međusobnih sporova i problema u potpunosti riješe to pitanje. Tu se dolazi do prvog zajedničkog stava, a to je da se proces integrisanja podrži. Najprije, članice su se saglasile da se sa stvaranjem carinske unije požuri, da se ne čeka šest godina, koliko Rimski sporazum predviđa, već da se ona formira za upola kraći period, za tri godine, što se i desilo.

  • Page Range: 39-50
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2005
  • Language: Montenegrine