Principles of Democracy and Human Rights as Conditions for Accesion to the European Union Cover Image

Principi demokratije i ljudskih prava kao uslovi za stupanje u članstvo Evropske unije
Principles of Democracy and Human Rights as Conditions for Accesion to the European Union

Author(s): Tanja Miščević
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Balkan Human Rights Network

Summary/Abstract: Savremeni međunarodni odnosi su prevashodno obeleženi procesom globalizacije čiji opseg i aktuelnost pridaju ovom procesu toliki značaj da je njegovo razmatranje neophodno; time se, međutim, zamagljuje drugi značajan proces koji uporedo postoji u međunarodnoj zajednici a to je proces internacionalizacije. I ovaj proces karakteriše uvećana povezanost i međuzavisnost koju pokreće kretanje kapitala, tehnologije, investicija, ideja i veza, ali je reč o zajedničkom delovanju nacionalnih aktera, javnih ili privatnih, na nivou koji prevazilazi nacionalne granice, koji služi kao dodatak naporima države da zadovolji potrebe svojih državljana, odnosno ostvari nacionalni interes. I dok globalizacija " ... oslobađa alternativne centre moći i uticaja koji su van kontrole država i izvan međunarodnih vladinih organizacija, koje nastaju na osnovu sporazuma država", internacionalizacija je sredstvo koje osposobljava nacionalne države da zadovolje svoj nacionalni interes u oblastima u kojima su one nesposobne da samostalno deluju. Tako je primarna odlika savremene internacionalizacije stvaranje regionalnih međunarodnih organizacija u geoekonomskim regionima (takav primer je NAFTA - North Atlantic Free Trade Agreement, APEC- Asia Pacific Economic Cooperation) ili u subregionima (ASEAN- Association of South East Asian Nations, Mercosur- Mercado Comun del Sur, i sl.), koje se odlikuju čvršćim povezivanjem ekonomija država članica, zapravo njihovom integracijom.

  • Issue Year: 2001
  • Issue No: 01
  • Page Range: 202-215
  • Page Count: 14
  • Language: Serbian