The Wilderness of Polish Glottodidactics. Studies, Essays and Drafts Cover Image
 • Offer for Individuals Only 21.00 €

Bezdroża glottodydaktyki polonistycznej. Studia, rozprawy i szkice
The Wilderness of Polish Glottodidactics. Studies, Essays and Drafts

Contributor(s): Grzegorz Leszczyński (Editor), Andrzej Zieniewicz (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics, Applied Linguistics, Polish Literature, Philology
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: glottodidactics; Polish as a foreign language; linguistics; literary criticism; cultural studies
Summary/Abstract: The publication analyses the examples of Polish customs, including language habits, which are difficult to accept by foreigners. The book also discusses cultural and language problems, resulting from the meeting of cultures and languages as well as experiments aimed at making Polish language learning an engaging activity, sparking interests and arousing positive emotions.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-5181-2
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-5173-7
 • Page Count: 354
 • Publication Year: 2021
 • Language: Polish
Zanim powstało Polonicum

Zanim powstało Polonicum
(Before Polonicum)

 • Price: 4.50 €
Współczesne reportaże o cudzoziemcach w Polsce jako antidotum na glottodydaktyczne bezdroża bezkrytycznego szerzenia mitu polskiej gościnności

Współczesne reportaże o cudzoziemcach w Polsce jako antidotum na glottodydaktyczne bezdroża bezkrytycznego szerzenia mitu polskiej gościnności
(Contemporary Reportages on Foreigners in Poland as an Antidote for Unwitting Propagating the Myth of Polish Hospitality)

 • Price: 4.50 €
„Przychodzi baba do lekarza…”

„Przychodzi baba do lekarza…”
(„A Woman Comes to a Doctor…“)

 • Price: 4.50 €
Socjologiczne aspekty wyrażania emocji negatywnych za pomocą języka polskiego jako obcego

Socjologiczne aspekty wyrażania emocji negatywnych za pomocą języka polskiego jako obcego
(The Sociological Aspects of Expressing Negative Emotions Using Polish as a Foreign Language)

 • Price: 4.50 €
Upowszechnianie języka polskiego w Azji Wschodniej i Południowej

Upowszechnianie języka polskiego w Azji Wschodniej i Południowej
(Popularising Polish Language in East and South Asia)

 • Price: 6.00 €
Miejsce tradycji w autostereotypie współczesnego Chińczyka – na podstawie ankiet chińskojęzycznych studentów

Miejsce tradycji w autostereotypie współczesnego Chińczyka – na podstawie ankiet chińskojęzycznych studentów
(Tradition in Self-stereotype of a Modern Chinese – on the Basis of Chinese Students‘ Questionnaires)

 • Price: 4.50 €
Rola frazeologii w nauczaniu studentów chińskich języka polskiego jako obcego

Rola frazeologii w nauczaniu studentów chińskich języka polskiego jako obcego
(The Role of Phraseology in Teaching Polish as a Foreign Language to Chinese Students)

 • Price: 4.50 €
Zastosowanie techniki podobieństw międzyjęzykowych w nauczaniu języka polskiego Bułgarów

Zastosowanie techniki podobieństw międzyjęzykowych w nauczaniu języka polskiego Bułgarów
(Using Cross-language Similarities in Teaching Polish to the Bulgarians)

 • Price: 4.50 €
Język polski na ukraińskich bezdrożach

Język polski na ukraińskich bezdrożach
(Polish Language in the Ukrainian Wilderness)

 • Price: 4.50 €
Zastosowanie metody przedmiotowo-językowej CLIL w edukacji muzealnej obcokrajowców w Polsce

Zastosowanie metody przedmiotowo-językowej CLIL w edukacji muzealnej obcokrajowców w Polsce
(Using CLIL in Museum Education for Foreigners in Poland)

 • Price: 4.50 €
Ocenianie sumujące (podejście tradycyjne), formatywne (kształtujące) i strategie grywalizacyjne w nauczaniu szkolnym i uniwersyteckim

Ocenianie sumujące (podejście tradycyjne), formatywne (kształtujące) i strategie grywalizacyjne w nauczaniu szkolnym i uniwersyteckim
(Summative Assessment (a Traditional Approach), Formative Assessment and Game-based Assessment Strategies in School and University Education)

 • Price: 4.50 €
Muzyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Muzyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego
(Music in Teaching Polish as a Foreign Language)

 • Price: 4.50 €
Seria "Z innej bajki" jako odpowiedź na wyzwania współczesnej glottodydaktyki

Seria "Z innej bajki" jako odpowiedź na wyzwania współczesnej glottodydaktyki
(The "From a Different Fable" Series as an Answer to Modern Glottodidactics)

 • Price: 4.50 €
Dwujęzyczność i dwukulturowość w podręczniku do nauki języka polskiego dla nastolatków w Wielkiej Brytanii "Od dzwonka do dzwonka" w obliczu wyzwań stojących przed współczesną glottodydaktyką polonistyczną

Dwujęzyczność i dwukulturowość w podręczniku do nauki języka polskiego dla nastolatków w Wielkiej Brytanii "Od dzwonka do dzwonka" w obliczu wyzwań stojących przed współczesną glottodydaktyką polonistyczną
(Bilingualism and Biculturalism in the Polish Language Handbook for Teenagers in Great Britain "From a Bell to a Bell" in the Face of Challenges of Modern Polish Glottodidactics)

 • Price: 4.50 €
„Erasmus” na drogach i bezdrożach polszczyzny

„Erasmus” na drogach i bezdrożach polszczyzny
(„Erasmus” on the Roads and in the Wilderness of Polish Language)

 • Price: 4.50 €