Media and Information Literacy: Research and Development Cover Image

Medijska i informacijska pismenost: istraživanje i razvoj
Media and Information Literacy: Research and Development

Contributor(s): Emir Vajzović (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Economy, Education, Media studies, Communication studies, Sociology, Theory of Communication, Higher Education , Social development, Social Informatics, ICT Information and Communications Technologies
Published by: Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Sarajevu
Keywords: Media and information literacy; learning design; digital age; contemporary society; digital society; social platforms; global trends; education; research; social development;
Summary/Abstract: Veliko je zadovoljstvo predstaviti javnosti, zainteresiranoj za medijsku i informacijsku pismenost, ovu publikaciju koja je rezultat višegodišnjih napora, sadržanih u naučnoistraživačkom radu, razvoju modela, metoda, tehnika, taktika, operativnih procedura i strateškog pristupa. Osnova je bila razvoj akademske izvrsnosti u susretima različitih naučnih disciplina, sučeljavanjima epistemoloških svjetonazora i predanom sondiranju globalnih trendova s fokusom na bosanskohercegovačko društvo i obrazovne sisteme sa ciljem pronalaženja teoretskih, ali i praktičnih rješenja za izazove koje je digitalna transformacija društva nametnula. U ovim procesima učestvovao je veliki broj kolegica i kolega kojima dugujem zahvalnost, jer bez njih dosadašnji rezultati ne bi bili mogući. Suština je bila da rezultati ponude izvodiv i održiv način integracije medijske i informacijske pismenosti, kao očigledan pristup, a, ipak, rijetko zastupljen. Prije formalnog početka projektnih aktivnosti, ali i tokom njih u posljednje četiri godine, okosnica razvoja ideja bili su brojni sati inspirativnih akademskih, naučnih i istraživačkih razgovora s kolegom Marijom Hibertom. To je rezultiralo neophodnim i transformativnim interdisciplinarnim razumijevanjem medijske i informacijske pismenosti i rješavanjem izazova koji su bili pred nama.

  • Print-ISBN-13: 978-9926-475-09-3
  • Page Count: 168
  • Publication Year: 2020
  • Language: Bosnian
I. Medijska i informacijska pismenost – strateški pristup

I. Medijska i informacijska pismenost – strateški pristup
(I - Media and Information Literacy - Strategic Approach)

II. Kritička medijska i informacijska pismenost: Medijska i informacijska pismenost u školskoj biblioteci

II. Kritička medijska i informacijska pismenost: Medijska i informacijska pismenost u školskoj biblioteci
(II - Critical Media and Information Literacy: Media and Information Literacy in the School Library)

III. Cjeloživotno učenje za medijsku i informacijsku pismenost: Proces odgajanja mislećih građana

III. Cjeloživotno učenje za medijsku i informacijsku pismenost: Proces odgajanja mislećih građana
(III - Lifelong Learning for Media and Information Literacy: The Process of Educating Empowered Citizens)

IV. Uloga medija u promociji medijske i informacijske pismenosti

IV. Uloga medija u promociji medijske i informacijske pismenosti
(IV - The Role of the Media in the Promotion of Media and Information Literacy)

V. Istraživanja o medijskoj i informacijskoj pismenosti u Bosni I Hercegovini

V. Istraživanja o medijskoj i informacijskoj pismenosti u Bosni I Hercegovini
(V - Research on Media and Information Literacy in Bosnia and Herzegovina)

VI. Prilozi

VI. Prilozi
(VI - Attachments)

VII. Pojmovnik

VII. Pojmovnik
(VII - Glossary)

VIII. Autorski i predmetni registar

VIII. Autorski i predmetni registar
(VIII - Author and Subject Index)

O Institutu za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu

O Institutu za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
(About the Institute for Social Research of the Faculty of Political Science, University of Sarajevo)

Biografije

Biografije
(Biographies)

Zahvalnice

Zahvalnice
(Acknowledgments)