War Crimes Processing - Guarantee of the Process of Dealing With the Past in Croatia Cover Image

Procesuiranje ratnih zločina - Jamstvo procesa suočavanja s prošlošću u Hrvatskoj
War Crimes Processing - Guarantee of the Process of Dealing With the Past in Croatia

Contributor(s): Vesna Teršelič (Editor), Maja Dubljević (Editor)
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Media studies, Constitutional Law, Criminal Law, International Law, Human Rights and Humanitarian Law, Law and Transitional Justice, Military history, Oral history, Political history, Recent History (1900 till today), Philosophy of Law, Studies in violence and power, Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today), EU-Legislation, Peace and Conflict Studies, Wars in Jugoslavia, Court case
Published by: Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću
Keywords: Croatia; former Yugoslavia; war; war crimes; 90s; 2000s; 2010s; hate speech; media; ICTY; court practices; penal policy; Vukovar; Storm; civilian victims; reparation; munuments destruction; rape; court cases; amnesty;
Summary/Abstract: Knjiga Procesuiranje ratnih zločina - jamstvo procesa suočavanja s prošlošću nastala je s namjerom sumiranja osnovnih tokova u sferi pravne prakse koja se odnosi na procesuiranje ratnih zločina počinjenih na području bivše Jugoslavije u ratnim sukobima 90-ih. Brojnost i težina koja se očitovala analizom počinjenih ratnih zločina ukazuje na njihovu sustavnost i upućuje na zaključak da su počinjeni ratni zločini vrlo često imali podršku viših instanci, tzv. političkih elita. S obzirom na izgled današnje geopolitičke karte regije, neizbježno nam se nameće zaključak da je krajnji ratni cilj bio stvaranje etnički homogenih političkih zajednica i da je provođenje etničkog čišćenja, kao ratne strategije, bilo za to prikladna metoda. Nijekanje te očite činjenice, unatoč svim saznanjima koja danas imamo o zločinima koji su se u ratu 90-ih dogodili, počevši od zatvaranja u logore i ubojstava pa do deložacija i raznih drugih oblika kršenja ljudskih prava, nanosi golemu štetu novonastalim zajednicama. Breme onoga što se događalo 90-ih, osobito odbijanje suočavanja s tim, plodno je tlo za perpetuiranje potisnutih frustracija za koje se ne može sa sigurnošću predvidjeti koji smjer u određenom trenutku mogu uzeti, a ‘’put k održivom miru’’ i dalje ostaje u području imaginacije. Proces suočavanja s prošlošću nužno mora teći na više razina istodobno. Temelj njegove provedbe stvaranje je zakonskih preduvjeta za procesuiranje zločina koji su se dogodili i osiguranje standardizirane primjene ustanovljenih zakona. Ne samo da su takvi postupci činjenično teški i pravno kompleksni nego su i izrazito politički osjetljivi, no jedino je na taj način moguće individualizirati kaznenu odgovornost, dati temeljni doprinos otkrivanju istine o ratnim događajima i različitim oblicima kršenja ljudskih prava te postići pravdu za žrtve. Nasuprot tome, pravosuđa u zemljama sljednicama SFRJ nisu se pokazala doraslima situaciji koja je nastupila nakon ratnih sukoba. Njihove su reakcije bile spore i neadekvatne, a procesuiranje ratnih zločina vrlo se često onemogućavalo i opstruiralo zahvaljujući političkim pritiscima pa mnogi počinitelji ratnih zločina i danas mirno hodaju ulicama diljem zemlje, pritom katkad susrećući svoje žrtve. Iako se u javnosti počela nazirati ideja da čin ratnog zločina zahtijeva nedvojbenu moralnu osudu, ta misao u društvu još nije zaživjela. Rasap društvenih vrijednosti koji je nastupio, uz ostale elemente i uzroke koje u sebi nosi, uključuje i problematiku odnosa prema nasljeđu iz 90-ih. Još uvijek ostaje pitanje zašto je tako teško prepoznati i razumjeti da je zločin zločin, a žrtva žrtva. Ovom smo knjigom nastojali dati svoj doprinos procesu suočavanja s prošlošću i razrješenju društvene napetosti koju odbijanje suočavanja s počinjenim greškama i vlastitom odgovornošću nosi te predočiti čitateljstvu i javnosti što se sve od osamostaljenja Hrvatske činilo kako bismo živjeli u zemlji u kojoj postoji vladavina prava i u kojoj su svi državljani pred zakonom jednaki.

  • Print-ISBN-13: 978-953-7872-09-0
  • Page Count: 461
  • Publication Year: 2014
  • Language: Croatian
Povijesni i društveni kontekst u kojemu se počinju procesuirati ratni zločini

Povijesni i društveni kontekst u kojemu se počinju procesuirati ratni zločini
(Historical and Social Context in Which to Begin Processing of War Crimes)

Od početka praćenja suđenja do sustavnog monitoriranja suđenja za ratne zločine

Od početka praćenja suđenja do sustavnog monitoriranja suđenja za ratne zločine
(From the Start of Trial Monitoring to Systematic Trial Monitoring of War Crimes)

Praćenje suđenja za ratne zločine i reforma pravosuđa u kontekstu pregovora o integraciji u Europsku uniju

Praćenje suđenja za ratne zločine i reforma pravosuđa u kontekstu pregovora o integraciji u Europsku uniju
(Monitoring War Crimes Trials and Judicial Reform in the Context of EU Integration Negotiations)

Zločin, smisao kazne i pomirenje

Zločin, smisao kazne i pomirenje
(Crime, the Meaning of Punishment and Reconciliation)

Karakteristični primjeri suđenja za ratne zločine

Karakteristični primjeri suđenja za ratne zločine
(Characteristic Examples of War Crimes Trials)

Optužnice podignute devedesetih za kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim humanitarnim pravom

Optužnice podignute devedesetih za kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim humanitarnim pravom
(Indictments Filed in the 90s for Crimes Against Values Protected by International Humanitarian Law)

O devijacijama institucija pravne države u slučaju Mirka Graorca

O devijacijama institucija pravne države u slučaju Mirka Graorca
(On the Deviations of the Judicial Institutions of the State in the Case of Mirko Graorac)

Rad policije, tužiteljstva i sudova

Rad policije, tužiteljstva i sudova
(The Work of the Police, the Prosecution and the Courts)

Procesuiranje ratnih zločina u RH od 1991. do 2000. godine iz sudačke perspektive

Procesuiranje ratnih zločina u RH od 1991. do 2000. godine iz sudačke perspektive
(Processing of War Crimes in the Republic of Croatia from 1991 to 2000 from a Judge Perspective)

Imenovanja i razrješenja sudaca u Republici Hrvatskoj od 1990. do 1996. godine

Imenovanja i razrješenja sudaca u Republici Hrvatskoj od 1990. do 1996. godine
(Appointments and Dismissals of Judges in the Republic of Croatia from 1990 to 1996)

Pregled suđenja u odsutnosti

Pregled suđenja u odsutnosti
(Review of the Trial in Absentia)

Analiza dugotrajnosti kaznenih postupaka za ratne zločine vođenih na sudovima u RH

Analiza dugotrajnosti kaznenih postupaka za ratne zločine vođenih na sudovima u RH
(Analysis of the Length of War Crimes Criminal Proceedings Conducted in Courts of the Republic of Croatia)

Karakteristični predmeti koji su obilježili desetljeće

Karakteristični predmeti koji su obilježili desetljeće
(Characteristic Court Cases that Marked the Decade)

Procesuiranje ratnih zločina počinjenih u Vukovaru i okolici 1991. godine

Procesuiranje ratnih zločina počinjenih u Vukovaru i okolici 1991. godine
(Processing of War Crimes Committed in and Around Vukovar in 1991)

Procesuiranje zločina počinjenih tijekom VRA Oluja i nakon nje

Procesuiranje zločina počinjenih tijekom VRA Oluja i nakon nje
(Prosecution of Crimes Committed During and After Operation Storm)

Oluja

Oluja
("Oluja")

Sustav podrške žrtvama i svjedocima u suđenjima za ratne zločine

Sustav podrške žrtvama i svjedocima u suđenjima za ratne zločine
(Victim and Witness Support System in War Crimes Trials)

Procesuiranje kaznenih djela uništavanja kulturnih i povijesnih spomenika

Procesuiranje kaznenih djela uništavanja kulturnih i povijesnih spomenika
(Criminal Offenses Prosecution of Cultural and Historical Monuments Destruction)

Analiza zakonske i sudske politike kažnjavanja počinitelja kaznenih djela ratnih zločina

Analiza zakonske i sudske politike kažnjavanja počinitelja kaznenih djela ratnih zločina
(Analysis of the Legal and Judicial Policy of Punishing Perpetrators for War Crimes)

Društveni učinci kaznene politike

Društveni učinci kaznene politike
(Social Effects of Penal Policy)

Zakon o oprostu

Zakon o oprostu
(Amnesty Act)

Neriješeno pitanje reparacije civilnih žrtava ratnih zločina i rezultati analize

Neriješeno pitanje reparacije civilnih žrtava ratnih zločina i rezultati analize
(Unresolved Issue of Reparation for Civilian Victims of War Crimes and Analysis Results)

Prava civilnih žrtava rata

Prava civilnih žrtava rata
(The Rights of Civilian Victims of War)

Regionalna suradnja u postupcima za ratne zločine kao nasljeđe tranzicijske pravde na zapadnom Balkanu

Regionalna suradnja u postupcima za ratne zločine kao nasljeđe tranzicijske pravde na zapadnom Balkanu
(Regional Cooperation in War Crimes Proceedings as a Legacy of Transitional Justice in the Western Balkans)

Rad Državnog odvjetništva u RH od 2000. do danas

Rad Državnog odvjetništva u RH od 2000. do danas
(The Work of the State Attorney's Office in the Republic of Croatia from 2000 to the Present)

Zločini bez sudskog epiloga: propuštene prilike za priznanje patnje i izgradnju povjerenja

Zločini bez sudskog epiloga: propuštene prilike za priznanje patnje i izgradnju povjerenja
(Crimes Without a Judicial Epilogue: Missed Opportunities for Acknowledgement of Suffering and Trust Building)

Silovanje i seksualno nasilje kao radnje počinjenja kaznenog djela ratnog zločina

Silovanje i seksualno nasilje kao radnje počinjenja kaznenog djela ratnog zločina
(Rape and Sexual Violence as Acts of Committing a War Crime)

Problem obeštećenja žrtava silovanja i seksualnog nasilja tijekom rata: sudska praksa i nove zakonske inicijative

Problem obeštećenja žrtava silovanja i seksualnog nasilja tijekom rata: sudska praksa i nove zakonske inicijative
(The Problem of Compensation for Victims of Rape and Sexual Violence During the War: Judicial Practice and New Legal Initiatives)

Zakonska podloga za sankcioniranje govora mržnje - devedesetih i danas

Zakonska podloga za sankcioniranje govora mržnje - devedesetih i danas
(The Legal Basis for Sanctioning Hate Speech - The 90s and Today)

Pet velikih bitaka MKSJ-a

Pet velikih bitaka MKSJ-a
(Five Great Battles of ICTY)

MKSJ: osnovne značajke i praksa u predmetima relevantnim za Republiku Hrvatsku

MKSJ: osnovne značajke i praksa u predmetima relevantnim za Republiku Hrvatsku
(ICTY: Basic Features and Practice in Cases Relevant to the Republic of Croatia)

Položaj i prava optuženika te postupak odmjeravanja kazne na MKSJ-u

Položaj i prava optuženika te postupak odmjeravanja kazne na MKSJ-u
(Position and Rights of the Accused and the Sentencing Procedure at the ICTY)

Usporedba pravnih instituta u suđenjima za ratne zločine na međunarodnim sudovima i u Hrvatskoj

Usporedba pravnih instituta u suđenjima za ratne zločine na međunarodnim sudovima i u Hrvatskoj
(Comparison of Legal Institutes in War Crimes Trials in International Courts and in Croatia)

Svjedočenje bivšeg zatočenika logora Morinj na MKSJ-u

Svjedočenje bivšeg zatočenika logora Morinj na MKSJ-u
(Testimony of a former detainee of the Morinj camp at the ICTY)

Uloga medija u procesu suočavanja s prošlošću

Uloga medija u procesu suočavanja s prošlošću
(Role of the Media in the Process of Dealing With the Past)

Kako su hrvatski mediji, politika i društvo prihvatili haške presude za Herceg-Bosnu

Kako su hrvatski mediji, politika i društvo prihvatili haške presude za Herceg-Bosnu
(How the Croatian Media, Politics and Society Accepted the Hague Verdicts for Herzeg-Bosnia)

Prezentacija suđenja za ratne zločine u medijima na primjeru presuda Gotovini i Markaču

Prezentacija suđenja za ratne zločine u medijima na primjeru presuda Gotovini i Markaču
(Presentation of War Crimes Trials in the Media on the Example of the Gotovina and Markač Verdicts)