Analysis of the Length of War Crimes Criminal Proceedings Conducted in Courts of the Republic of Croatia Cover Image

Analiza dugotrajnosti kaznenih postupaka za ratne zločine vođenih na sudovima u RH
Analysis of the Length of War Crimes Criminal Proceedings Conducted in Courts of the Republic of Croatia

Author(s): Nikolina Židek
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Criminal Law, Law and Transitional Justice, Military history, Evaluation research, Studies in violence and power, Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today), Wars in Jugoslavia, Court case
Published by: Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću
Keywords: Croatia; war crimes; trials; criminal proceedings; lenght;
Summary/Abstract: Predmet ove analize kazneni su postupci za ratne zločine, vođeni na sudovima u Republici Hrvatskoj od 90-ih godina do danas, u skladu s dostupnom dokumentacijom, radi dobivanja podataka o trajanju kaznenih postupaka u spomenutim predmetima kako bi se utvrdile prosječne vrijednosti, a s njima i učinkovitost sudstva u postupcima za ratne zločine. Podaci su prikupljeni pregledom pravomoćnih presuda, ali i pregledom dokumentacije u predmetima koji su još u tijeku, objavljene na web-stranicama Centra za mir, nenasilje i ljudska prava (http://www.centar-za-mir.hr/), uz provjeru pojedinih slučajeva uvidom u popis Državnog odvjetništva Republike Hrvatske od ožujka 2013. godine1 . U nekim slučajevima konzultirali smo presude na web-stranicama Vrhovnog suda RH i dobili podatke iz novinskih članaka, objavljenih na internetu, kojima su popraćena neka od suđenja. Dostupni podaci sigurno su dostatni za analizu trendova u pojedinim razdobljima i predstavljaju reprezentativan uzorak, ali zbog nedostataka cjelovite dokumentacije i javno objavljenih podataka o svim sudskim postupcima za ratne zločine, neophodno je naglasiti da se u prikazu podataka ne govori o ukupnim i konačnim brojkama.

  • Page Range: 147-155
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2014
  • Language: Croatian