Rape and Sexual Violence as Acts of Committing a War Crime Cover Image

Silovanje i seksualno nasilje kao radnje počinjenja kaznenog djela ratnog zločina
Rape and Sexual Violence as Acts of Committing a War Crime

Author(s): Veselinka Kastratović
Subject(s): Gender Studies, Criminal Law, Law and Transitional Justice, Oral history, Recent History (1900 till today), Studies in violence and power, Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today), Wars in Jugoslavia, Court case
Published by: Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću
Keywords: Croatia; war crimes; 90s; rape; sexual violence; ICTY;
Summary/Abstract: Seksualno nasilje uključuje silovanje, seksualno zlostavljanje, seksualno sakaćenje, seksualno ropstvo, prinudnu trudnoću, prinudnu prostituciju, sterilizaciju. Žrtve silovanja ili drugih oblika seksualnog zlostavljanja u najvećem su broju slučajeva žene te se za ratna silovanja i seksualna zlostavljanja počinjena nad ženama može reći da spadaju u rodno uvjetovano nasilje. Pritom moramo imati na umu da se o seksualnom nasilju nad muškarcima više šuti nego u slučaju seksualnog nasilja nad ženama. Tijekom rata su muškarci zatočeni u logorima vrlo često bili žrtve brutalnih seksualnih zlostavljanja. Silovanje uključuje povredu dostojanstva žrtve, tjelesnu i mentalnu bol žrtve, trpljenje mučenja i torture. Silovanjem se ruši dostojanstvo žrtve, njezin tjelesni i moralni integritet.

  • Page Range: 329-337
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2014
  • Language: Croatian