Comparison of Legal Institutes in War Crimes Trials in International Courts and in Croatia Cover Image

Usporedba pravnih instituta u suđenjima za ratne zločine na međunarodnim sudovima i u Hrvatskoj
Comparison of Legal Institutes in War Crimes Trials in International Courts and in Croatia

Author(s): Jelena Đokić Jović, Marko Sjekavica
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Criminal Law, International Law, Law and Transitional Justice, Recent History (1900 till today), Evaluation research, Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today), Wars in Jugoslavia
Published by: Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću
Keywords: Croatia; war crimes; legal institutes; international courts; Croatian courts; comparison; ICTY;
Summary/Abstract: Iako oblik počinjenja kaznenog djela udruženim zločinačkim pothvatom (UZP) nije predviđen Statutom MKSJ-a, njegovom su se jurisprudencijom, počevši od presude žalbenog vijeća u predmetu Tadić, kojom je praktički utemeljen taj oblik individualne kaznene odgovornosti, razvila tri osnovna modaliteta. Uz implicitno prihvaćanje koncepta odgovornosti udruženog zločinačkog pothvata, kažnjeni su počinitelji brojnih zločina u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj i na Kosovu.

  • Page Range: 409-417
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2014
  • Language: Croatian