Women in Central Eastern Europe from the Interdisciplinary Perspective Cover Image
 • Offer for Individuals Only 21.00 €

Kobiety w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie interdyscyplinarnej
Women in Central Eastern Europe from the Interdisciplinary Perspective

Contributor(s): Joanna Getka (Editor), Iwona Krycka-Michnowska (Editor)
Subject(s): History, Language and Literature Studies, Cultural history, Studies of Literature, Theory of Literature
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: Central Eastern Europe; history of women; feminist literature; cultural studies; female identity in different ages
Summary/Abstract: A collection of articles on women’s issues containing detailed analyses of selected works, problems and phenomena from the Middle Ages to modern times. The authors recall female writers, philosophers, social activists, editors, publicists, publishers, educators, artists – women, who through their attitudes and actions formed the views and patterns of behaviour, influenced spiritual and intellectual development as well as the identity of their contemporary and future generations.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-4787-7
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-4779-2
 • Page Count: 412
 • Publication Year: 2020
 • Language: Russian, Polish, Ukrainian
Zakonnice w średniowieczu. Ciche, pokorne i głupie czy elita intelektualna Europy?

Zakonnice w średniowieczu. Ciche, pokorne i głupie czy elita intelektualna Europy?
(Nuns in the Middle Ages. Quiet, Humble and Stupid, or the Intellectual Elite of Europe?)

 • Price: 3.00 €
Женщина и морально-аскетический идеал в Древней Руси (XI–XIII вв.)

Женщина и морально-аскетический идеал в Древней Руси (XI–XIII вв.)
(Women in the Moral and Ascetic Ideal of Old Rus’ (11th-13th centuries))

 • Price: 3.00 €
Przeciw pięknu, dobru i miłości? Negatywne formy konceptualizacji kobiecej starości w średniowieczu i epoce nowożytnej

Przeciw pięknu, dobru i miłości? Negatywne formy konceptualizacji kobiecej starości w średniowieczu i epoce nowożytnej
(Against Beauty, Good and Love? Negative Forms of Conceptualization of Female Old Age in Medieval and Early Modern Era)

 • Price: 3.00 €
Anty-Beatrycze – błazen epoki industrialnej

Anty-Beatrycze – błazen epoki industrialnej
(Anti-Beatrice – the Clown of the Industrial Era)

 • Price: 3.00 €
Refleksja o kobiecości w wybranych pracach pedagogicznych i utworach literackich Marii Pečkauskaitė

Refleksja o kobiecości w wybranych pracach pedagogicznych i utworach literackich Marii Pečkauskaitė
(Reflection on Femininity in Selected Pedagogical and Literary Works by Marija Pečkauskaitė)

 • Price: 3.00 €
«Нова жінка» Лесі Українки як прояв українського модернізму початку ХХ ст.

«Нова жінка» Лесі Українки як прояв українського модернізму початку ХХ ст.
(Lesya Ukrainka’s “New Woman” as a Manifestation of the Ukrainian Modernism at the Beginning of the 20th Century)

 • Price: 3.00 €
Czas kobiet poważnych. Emancypacja według Marii Ilnickiej

Czas kobiet poważnych. Emancypacja według Marii Ilnickiej
(“The Time of Serious Women”. Emancipation According to Maria Ilnicka)

 • Price: 3.00 €
Миф о польской панне в творчестве Анастасии Цветаевой

Миф о польской панне в творчестве Анастасии Цветаевой
(Myth of “the Polish Panna” in Anastasia Tsvetaeva’s Work)

 • Price: 3.00 €
Dlaczego w Rosji nie było wielkich filozofek? Rozważania o czasach powstania i rozwoju rosyjskiej filozofii systematycznej w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku

Dlaczego w Rosji nie było wielkich filozofek? Rozważania o czasach powstania i rozwoju rosyjskiej filozofii systematycznej w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku
(Why Were There Not Great Women Philosophers in Russia? The Reflections on the Beginnings and Development of Russian Philosophy in the 19th and 20th Centuries)

 • Price: 3.00 €
Pisarki rosyjskie. Wokół artykułu Iwana Kiriejewskiego z 1833 roku

Pisarki rosyjskie. Wokół artykułu Iwana Kiriejewskiego z 1833 roku
(On Russian Women Writers. Around Ivan Kireyevsky’s Article (1833))

 • Price: 3.00 €
Wzorce kobiecych ról społecznych w świetle modlitw dla Żydówek (od początku XIX wieku do 1939 roku)

Wzorce kobiecych ról społecznych w świetle modlitw dla Żydówek (od początku XIX wieku do 1939 roku)
(Patterns of Women’s Social Roles in the Light of Prayers for Jewish Women (from the Beginning of the 19th Century to the Year 1939))

 • Price: 3.00 €
Role rodzinne i zawodowe kobiet wiejskich w Polsce w XIX–XXI wieku

Role rodzinne i zawodowe kobiet wiejskich w Polsce w XIX–XXI wieku
(Family and Vocational Roles of Rural Women in Poland from the 19th to the 21st Century)

 • Price: 3.00 €
Matka i córka – trudna relacja (na materiale rosyjskiej literatury kobiet)

Matka i córka – trudna relacja (na materiale rosyjskiej literatury kobiet)
(Mother and Daughter – A Difficult Relationship (Based on Russian Women’s Writing))

 • Price: 3.00 €
Zasłużona Polka, czyli kto? Biografie kobiet zebrane przez Muzeum Zasłużonych Polek we Lwowie (1930–1939)

Zasłużona Polka, czyli kto? Biografie kobiet zebrane przez Muzeum Zasłużonych Polek we Lwowie (1930–1939)
(Distinguished Polish Woman, or Who? Biographies of Women Collected by the The Lviv Museum of Distinguished Polish Women (1930–1939))

 • Price: 3.00 €
„Wędrownica boża” – archiwalia związane ze Stanisławą Wysocką w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

„Wędrownica boża” – archiwalia związane ze Stanisławą Wysocką w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
(The Itinerant – Archival Materials Related to Stanisława Wysocka in the University of Warsaw Library’s Collection)

 • Price: 3.00 €
Janina Konarska i jej związki z bydgoskim Muzeum Miejskim

Janina Konarska i jej związki z bydgoskim Muzeum Miejskim
(Janina Konarska and Her Connections with the City Museum in Bydgoszcz)

 • Price: 3.00 €
Признания современных женщин

Признания современных женщин
(Confessions of Modern Women)

 • Price: 3.00 €
Obraz Rosji w twórczości Lou Andreas-Salomé jako rezultat jej podróży do pierwszej ojczyzny

Obraz Rosji w twórczości Lou Andreas-Salomé jako rezultat jej podróży do pierwszej ojczyzny
(The Image of Russia in the Works of Lou Andreas-Salomé as a Result of Her Journey to Her First Homeland)

 • Price: 3.00 €
Эволюция христианских мотивов в доэмигрантском творчестве Марины Цветаевой

Эволюция христианских мотивов в доэмигрантском творчестве Марины Цветаевой
(The Evolution of Christian Motives in the Pre-immigrant Works of Marina Tsvetaeva)

 • Price: 3.00 €
„Tutaj kobieta żyje ze wszystkich sił i nie poddaje się aż do ostatniej chwili”. Los kobiety rosyjskiej w czasach (post)totalitaryzmu

„Tutaj kobieta żyje ze wszystkich sił i nie poddaje się aż do ostatniej chwili”. Los kobiety rosyjskiej w czasach (post)totalitaryzmu
(„A Woman Lives Here with All Her Might and She Resists until Last Moment”. The Fate of a Russian Woman in (Post)totalitarian Times)

 • Price: 3.00 €
W obliczu wojny. Dzienniki Poliny Żerebcowej

W obliczu wojny. Dzienniki Poliny Żerebcowej
(In the Face of War. The Diaries of Polina Zherebtsova)

 • Price: 3.00 €
Miłość w czasach niemożliwych. O miłości w Czarnobylu na podstawie Czarnobylskiej modlitwy Swietłany Aleksijewicz

Miłość w czasach niemożliwych. O miłości w Czarnobylu na podstawie Czarnobylskiej modlitwy Swietłany Aleksijewicz
(Love in Impossible Times. On Love in Chernobyl on the basis of Svetlana Alexievich’s Chernobyl Prayer)

 • Price: 3.00 €
Дискурс фемінного вертограду в збірці Міфотворення Маріанни Кіяновської

Дискурс фемінного вертограду в збірці Міфотворення Маріанни Кіяновської
(The Discourse of Feminine „Hortus conclusus” in „Mythology” by Marianne Kianowska)

 • Price: 3.00 €
Kobieta w bułgarskiej frazeologii

Kobieta w bułgarskiej frazeologii
(The Woman in Bulgarian Phraseology)

 • Price: 3.00 €
Język kobiet – stereotypy a rzeczywistość

Język kobiet – stereotypy a rzeczywistość
(Women’s Language – Stereotypes and Reality)

 • Price: 3.00 €
Nazewnictwo kobiet w starostwie grabowieckim w XVIII wieku

Nazewnictwo kobiet w starostwie grabowieckim w XVIII wieku
(The Names of Women in the Grabowiec District in the 18th Century)

 • Price: 3.00 €