Dobryłowski's sermons - translation or original work? Remarks on the genesis of the 17th c. monument of Nauki Parochialnija Cover Image
  • Price 3.90 €

Kazania Dobryłowskiego - przekład czy dzieło oryginalne? Uwagi w dyskusji nad genezą XVIII-wiecznego zabytku Nauki Parochialnija
Dobryłowski's sermons - translation or original work? Remarks on the genesis of the 17th c. monument of Nauki Parochialnija

Author(s): Joanna Getka
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: Julian Dobryłowski; Nauki Parochialnija; Kazania na Niedziele Całego Roku...; Kazania na Święta Uroczyste...
  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 3
  • Page Range: 61-83
  • Page Count: 23
  • Language: Polish