Who was first? Parochialnij’s teaching as a trigger for the discussions on the beginning of the Ukrainian literary language in Galicia Cover Image
  • Price 3.90 €

Kto był pierwszy? Nauki Parochialnija... Juliana Dobryłowskiego jako przyczynek do dyskusji o początkach ukraińskiego języka literackiego w Galicji
Who was first? Parochialnij’s teaching as a trigger for the discussions on the beginning of the Ukrainian literary language in Galicia

Author(s): Joanna Getka
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: język prosty; Julian Dobryłowski; Ruska Trójca; Markijan Szaszkewycz; Iwan Wahyłewycz; Jakiw Hołowacki; odrębność narodowa Ukraińców; cechy zachodnioukraińskich dialektów regionalnych; 'Nauki Parochialnija'; język cerkiewnosłowiański; polonizmy
  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 5
  • Page Range: 41-57
  • Page Count: 17
  • Language: Polish