Cultures and Landscapes of Memory Cover Image
 • Offer for Individuals Only 12.00 €

Kultury i krajobrazy pamięci
Cultures and Landscapes of Memory

Contributor(s): Marek Dziewierski (Editor), Bożena Pactwa (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Sociology of Culture
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3800-2
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3799-9
 • Page Count: 306
 • Publication Year: 2020
 • Language: Polish
Krajobrazy pamięci w kontekstach społecznych i kulturowych

Krajobrazy pamięci w kontekstach społecznych i kulturowych
(Landscapes of memory in social and cultural contexts)

 • Price: 4.50 €
Dolina Thingvellir jako miejsce historyczne i symbol islandzkiej tożsamości narodowej. Przeszłość i teraźniejszość

Dolina Thingvellir jako miejsce historyczne i symbol islandzkiej tożsamości narodowej. Przeszłość i teraźniejszość
(Thingvellir valley as a historical site and a symbol of Icelandic national identity. The past and the future)

 • Price: 4.50 €
Tranzycja krajobrazu kulturowego. Na przykładzie Mazur po 1945 roku

Tranzycja krajobrazu kulturowego. Na przykładzie Mazur po 1945 roku
(Transition of the cultural landscape. On the example of the Masuria region after 1945)

 • Price: 4.50 €
Dysonanse kulturowe na Mazurach a problem budowania tożsamości lokalnej

Dysonanse kulturowe na Mazurach a problem budowania tożsamości lokalnej
(The cultural dissonances in Masuria and the problem of developing a sense of local identity)

 • Price: 4.50 €
Wsie, których już nie ma – miejsca, które jeszcze są. Opuszczone jednostki osadnicze w powiecie piskim jako materialna pamięć pogranicza*

Wsie, których już nie ma – miejsca, które jeszcze są. Opuszczone jednostki osadnicze w powiecie piskim jako materialna pamięć pogranicza*
(Villages that no longer exist, places that still do. Abandoned settlement units in Pisz County as material memory of the borderland)

 • Price: 4.50 €
Relikty żydowskie w krajobrazach pamięci centralnej Polski

Relikty żydowskie w krajobrazach pamięci centralnej Polski
(Jewish relics in memoryscapes of Central Poland)

 • Price: 4.50 €
Krajobrazy „złej zmiany” w ukraińskich Kapratach: transformacja i kryzys od hali fabrycznej po połoniny

Krajobrazy „złej zmiany” w ukraińskich Kapratach: transformacja i kryzys od hali fabrycznej po połoniny
(Landscapes of “bad change” in Ukrainian Carpathians: Transformation and crisis from factory hall to highland meadows)

 • Price: 4.50 €
Nie-miejsca pamięci o ludności żydowskiej w Zabrzu

Nie-miejsca pamięci o ludności żydowskiej w Zabrzu
(Non-places of memory about the Jewish community in Zabrze)

 • Price: 4.50 €
Emancypacja łemkowskiej wspólnoty pamięci. Upamiętnienia w ramach obchodów 70. rocznicy Akcji „Wisła”

Emancypacja łemkowskiej wspólnoty pamięci. Upamiętnienia w ramach obchodów 70. rocznicy Akcji „Wisła”
(The emancipation of Lemko memory community. The commemoration of the 70th anniversary of “Vistula” Operation)

 • Price: 4.50 €
Odpust parafialny jako instytucja pamięci społecznej

Odpust parafialny jako instytucja pamięci społecznej
(Parish festival as a social memory institution)

 • Price: 4.50 €
Krajobraz miejsca pamięci. Terapeutyczna rola badań archeologicznych w procesie kształtowania praktyk pamięci na terenie KL Plaszow

Krajobraz miejsca pamięci. Terapeutyczna rola badań archeologicznych w procesie kształtowania praktyk pamięci na terenie KL Plaszow
(Landscape of the site of memory. The therapeutic role of archaeology in the process of building memorial practices at KL Plaszow)

 • Price: 4.50 €
Kresonostalgia – krajobraz i pamięć

Kresonostalgia – krajobraz i pamięć
(The nostalgia for the Borderlands – landscape and memory)

 • Price: 4.50 €
Pamięć Polaków w Donbasie o wspólnym pochodzeniu

Pamięć Polaków w Donbasie o wspólnym pochodzeniu
(The memory of Poles in the Donbass on the joint origin)

 • Price: 4.50 €
Emocje i barwy pamięci

Emocje i barwy pamięci
(The emotions and shades of memory)

 • Price: 4.50 €
Rekonstrukcje przestrzeni pamięci w narracjach uchodźców z Czeczenii żyjących w Polsce

Rekonstrukcje przestrzeni pamięci w narracjach uchodźców z Czeczenii żyjących w Polsce
(Reconstruction of the memory space in narratives of the refugees from Chechnya living in Poland)

 • Price: 4.50 €
Pomniki z okresu PRL w Rzeszowie jako symbole przeszłości w opiniach studentów Politechniki Rzeszowskiej

Pomniki z okresu PRL w Rzeszowie jako symbole przeszłości w opiniach studentów Politechniki Rzeszowskiej
(Monuments from the communist period in Rzeszów as symbols of the past in the opinions of Rzeszów University of Technology students)

 • Price: 4.50 €
Muzealna kresoprzestrzeń na Warmii i Mazurach w kontekście polsko-niemieckim

Muzealna kresoprzestrzeń na Warmii i Mazurach w kontekście polsko-niemieckim
(Museum representation of the lost Eastern Borderlands in Warmia and Masuria in the Polish-German context)

 • Price: 4.50 €
Doświadczanie przeszłości. Edukacyjne aspekty wystawy w Muzeum Historii Jesziwy Lubelskiej

Doświadczanie przeszłości. Edukacyjne aspekty wystawy w Muzeum Historii Jesziwy Lubelskiej
(Experiencing the past. Educational aspects of the exhibition in the Museum of History)

 • Price: 4.50 €
Kto pamięta o dziedzictwie? Działania na rzecz niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Sławsku Wielkim i Przyprostyni

Kto pamięta o dziedzictwie? Działania na rzecz niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Sławsku Wielkim i Przyprostyni
(Who remembers heritage? Activities for intangible cultural heritage in Sławsk Wielki and Przyprostynia)

 • Price: 4.50 €