Here and now. The dilemmas of an artist-pedagogue in the face of the post-modern art’s paradigmatic reorientation Cover Image
 • Offer for Individuals Only 13.00 €

Tu i teraz. Dylematy artysty-pedagoga wobec paradygmatycznych reorientacji sztuki ponowoczesnej
Here and now. The dilemmas of an artist-pedagogue in the face of the post-modern art’s paradigmatic reorientation

Contributor(s): Aleksandra Giełdoń-Paszek (Editor), Ryszard Solik (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Education, Fine Arts / Performing Arts
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3755-5
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3754-8
 • Page Count: 216
 • Publication Year: 2019
 • Language: Polish
Między modernizmem a postmodernizmem – współczesna perspektywa dydaktyki artystycznej

Między modernizmem a postmodernizmem – współczesna perspektywa dydaktyki artystycznej
(Between modernism and postmodernism – the contemporary perspective of didactics of art)

 • Price: 4.50 €
Pluralizm artystyczny w kulturze nadmiaru Dylematy i wyzwania wieloparadygmatyczności

Pluralizm artystyczny w kulturze nadmiaru Dylematy i wyzwania wieloparadygmatyczności
(Artistic pluralism in the culture of surplus. Dilemmas and challenges of multiparadigmatic reality)

 • Price: 4.50 €
Rozpoznanie aktualnej rzeczywistości jako podstawa bieżącej strategii w twórczości i nauce malarstwa

Rozpoznanie aktualnej rzeczywistości jako podstawa bieżącej strategii w twórczości i nauce malarstwa
(The recognition of present reality as grounds for a current strategy in creating and teaching art)

 • Price: 4.50 €
Konteksty interpretacyjne współczesnej praktyki artystycznej

Konteksty interpretacyjne współczesnej praktyki artystycznej
(Interpretative contexts of contemporary artistic practice)

 • Price: 4.50 €
„Na miłość boską, nie »róbcie« sztuki!”

„Na miłość boską, nie »róbcie« sztuki!”
(“...for God’s sake, don’t ‘do’ art!”)

 • Price: 4.50 €
Trzy „lekcje” o sztuce edukacji – z inspiracji Johna Cage’a, Josepha Beuysa i Jerzego Ludwińskiego

Trzy „lekcje” o sztuce edukacji – z inspiracji Johna Cage’a, Josepha Beuysa i Jerzego Ludwińskiego
(Three “lessons” on the art of education – inspired by John Cage, Joseph Beuys and Jerzy Ludwiński)

 • Price: 4.50 €
O wielkości w sztuce

O wielkości w sztuce
(On greatness in art)

 • Price: 4.50 €
Sztuka ekslibrisu – rzeczywistość spetryfikowana. Dylematy artystyczne i dydaktyczne

Sztuka ekslibrisu – rzeczywistość spetryfikowana. Dylematy artystyczne i dydaktyczne
(The art of ex libris – petrified reality. Artistic and didactic dilemmas)

 • Price: 4.50 €
Engramy – pomiędzy dokumentacją a kreacją

Engramy – pomiędzy dokumentacją a kreacją
(Engrams – between documentation and creation)

 • Price: 4.50 €
Jak stymulować kreatywność przyszłego artysty? Analiza pewnego eksperymentu

Jak stymulować kreatywność przyszłego artysty? Analiza pewnego eksperymentu
(How to stimulate creativity of a future artist? The analysis of a certain experiment)

 • Price: 4.50 €
Gdzie nie spojrzeć

Gdzie nie spojrzeć
(Everywhere we look)

 • Price: 4.50 €