Strategic Yearbook 2019/2020 Cover Image
  • Regular Price 13.00 €

Rocznik Strategiczny 2019/2020
Strategic Yearbook 2019/2020

Contributor(s): Roman Kuźniar (Editor)
Subject(s): Economy, Law, Constitution, Jurisprudence, Geography, Regional studies, Sociology, International relations/trade
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Summary/Abstract: PRZEGLĄD SYTUACJI POLITYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I WOJSKOWEJW ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM POLSKI2019/20, TOM 25, JUBILEUSZOWY!Temat wydania30-LECIE POLSKIEJ TRANSFORMACJIROCZNIK STRATEGICZNYjest jedyną w Polsce i Europie Środkowej publikacją, która systematycznie i całościowoprzedstawia główne wydarzenia i tendencje w życiu międzynarodowym mijającego roku.Obserwatorium bezpieczeństwaoferuje wnikliwą analizę globalnych oraz regionalnych problemów bezpieczeństwaw ujęciu instytucjonalnym i sektorowym.Świat w Roczniku jest geopolitycznym ujęciem sytuacji międzynarodowej,w tym polityki wielkich mocarstw.Diagnoza sytuacji strategicznej dokonywana jest w RS z polskiej perspektywy.Zawartość RS jest wzbogacona autorskimi tabelami i kalendarium.Ponadto w obecnym wydaniu RS m.in.:– Koronawirus dżumą czasów globalizacji,– Autokracje w natarciu, czyli pandemia kratokracji,– Początek rozpadu Zachodu?– Rządy Hobbesa na Bliskim Wschodzie.

  • Print-ISBN-13: 978-83-66470-32-3
  • Page Count: 582
  • Publication Year: 2020
  • Language: Polish
Wprowadzenie

Wprowadzenie
(Introduction)

KORONAWIRUS I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. WIELKA NIEWIADOMA

KORONAWIRUS I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. WIELKA NIEWIADOMA
(CORONAVIRUS AND INTERNATIONAL RELATIONS. A GREAT UNKNOWN)

PRZEGLĄD SYTUACJI MIĘDZYNARODOWEJ: ASPEKTY GLOBALNE I REGIONALNE

PRZEGLĄD SYTUACJI MIĘDZYNARODOWEJ: ASPEKTY GLOBALNE I REGIONALNE
(AN OVERVIEW OF THE INTERNATIONAL SITUATION: GLOBAL AND REGIONAL ASPECTS)

NATO W ROKU JUBILEUSZU: KŁÓTNIA W RODZINIE CZY ŚMIERĆ KLINICZNA?

NATO W ROKU JUBILEUSZU: KŁÓTNIA W RODZINIE CZY ŚMIERĆ KLINICZNA?
(NATO IN THE YEAR OF ITS ANNIVERSARY: A FAMILY QUARREL OR BRAIN DEATH?)

WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY W 2019 R.: CZAS PIERWSZYCH OCEN

WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY W 2019 R.: CZAS PIERWSZYCH OCEN
(COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY IN 2019: A TIME FOR FIRST ASSESSMENTS)

JEŹDŹCY APOKALIPSY NA HORYZONCIE: DZIAŁALNOŚĆ RADY BEZPIECZEŃSTWA W 2019 R.

JEŹDŹCY APOKALIPSY NA HORYZONCIE: DZIAŁALNOŚĆ RADY BEZPIECZEŃSTWA W 2019 R.
(THE FOUR HORSEMEN OF THE APOCALYPSE ON THE HORIZON: THE ACTIVITY OF THE SECURITY COUNCIL IN 2019)

KONTROLA ZBROJEŃ I ROZBROJENIE W DZIEDZINIE JĄDROWEJ : 2019 ROK POD ZNAKIEM UPADKU REŻIMU INF

KONTROLA ZBROJEŃ I ROZBROJENIE W DZIEDZINIE JĄDROWEJ : 2019 ROK POD ZNAKIEM UPADKU REŻIMU INF
(ARMS CONTROL AND DISARMAMENT IN THE NUCLEAR DOMAIN: 2019 MARKED BY THE FALL OF THE INF REGIME)

INTENSYWNOŚĆ I UMIĘDZYNARODOWIENIE KONFLIKTÓW ZBROJNYCH W AFRYCE I NA BLISKIM WSCHODZIE W 2019 R.

INTENSYWNOŚĆ I UMIĘDZYNARODOWIENIE KONFLIKTÓW ZBROJNYCH W AFRYCE I NA BLISKIM WSCHODZIE W 2019 R.
(INTENSITY AND INTERNATIONALIZATION OF THE 2019 ARMED CONFLICTS IN AFRICA AND THE MIDDLE EAST)

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA A TRADYCYJNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO: TRENDY GLOBALNE I EUROPEJSKIE

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA A TRADYCYJNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO: TRENDY GLOBALNE I EUROPEJSKIE
(ENERGY TRANSFORMATION AND TRADITIONAL THREATS TO ENERGY SECURITY: GLOBAL AND EUROPEAN TRENDS)

GLOBALNE ZARZĄDZANIE GOSPODARCZE W DOBIE NIERÓWNOŚCI I NIEPEWNOŚCI

GLOBALNE ZARZĄDZANIE GOSPODARCZE W DOBIE NIERÓWNOŚCI I NIEPEWNOŚCI
(GLOBAL ECONOMIC GOVERNANCE IN THE AGE OF INEQUALITY AND UNCERTAINTY)

UNIA EUROPEJSKA: CZAS DEFICYTU ZAUFANIA

UNIA EUROPEJSKA: CZAS DEFICYTU ZAUFANIA
(THE EUROPEAN UNION: A DEFICIT OF TRUST)

STANY ZJEDNOCZONE: WIELKA POLITYKA W CIENIU IMPEACHMENTU

STANY ZJEDNOCZONE: WIELKA POLITYKA W CIENIU IMPEACHMENTU
(THE UNITED STATES: HIGH POLITICS IN THE SHADOW OF IMPEACHMENT)

ROSJA: W STRONĘ OBLĘŻONEJ TWIERDZY

ROSJA: W STRONĘ OBLĘŻONEJ TWIERDZY
(RUSSIA: A TOWER UNDER SIEGE)

EUROPA WSCHODNIA I KAUKAZ POŁUDNIOWY: DŁUGI CIEŃ ROSJI

EUROPA WSCHODNIA I KAUKAZ POŁUDNIOWY: DŁUGI CIEŃ ROSJI
(EASTERN EUROPE AND SOUTH CAUCASUS: RUSSIA’S LONG SHADOW)

NIEMCY: W POSZUKIWANIU NOWEGO MODUS OPERANDI

NIEMCY: W POSZUKIWANIU NOWEGO MODUS OPERANDI
(GERMANY: IN SEARCH OF A NEW MODUS OPERANDI)

GLOBALNY I REGIONALNY WYMIAR POLITYKI ZAGRANICZNEJ CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ

GLOBALNY I REGIONALNY WYMIAR POLITYKI ZAGRANICZNEJ CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ
(GLOBAL AND REGIONAL DIMENSION OF FOREIGN POLICY IN THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA)

CHINY NA BECZCE PROCHU? PROTESTY W HONGKONGU W 2019 ROKU I ICH PRZYCZYNY

CHINY NA BECZCE PROCHU? PROTESTY W HONGKONGU W 2019 ROKU I ICH PRZYCZYNY
(CHINA ON A POWDER KEG? THE 2019 HONG KONG PROTESTS)

BLISKI WSCHÓD: W POSZUKIWANIU NOWEJ RÓWNOWAGI

BLISKI WSCHÓD: W POSZUKIWANIU NOWEJ RÓWNOWAGI
(THE MIDDLE EAST: IN SEARCH OF A NEW BALANCE)

AMERYKA FIRST W POLITYCE ZAGRANICZNEJ RP

AMERYKA FIRST W POLITYCE ZAGRANICZNEJ RP
(AMERICA FIRST IN POLAND’S FOREIGN POLICY)

TRANSFORMACJA 1989–2019: SZKIC DO BILANSU

TRANSFORMACJA 1989–2019: SZKIC DO BILANSU
(THE 1989–2019 TRANSFORMATION: A PRELIMINARY ASSESSMENT)

ROZWÓJ I POZYCJA NAUK ŚCISŁYCH W 30-LECIU

ROZWÓJ I POZYCJA NAUK ŚCISŁYCH W 30-LECIU
(DEVELOPMENT AND POSITION OF THE EXACT SCIENCES DURING THE THIRTY-YEAR PERIOD)

TRANSFORMACJA W POLSCE: FAKTY I MITY DOTYCZĄCE LAT 1990–2020 ORAZ SZANSE GOSPODARCZEGO DOGONIENIA USA I NIEMIEC PO ROKU 2020

TRANSFORMACJA W POLSCE: FAKTY I MITY DOTYCZĄCE LAT 1990–2020 ORAZ SZANSE GOSPODARCZEGO DOGONIENIA USA I NIEMIEC PO ROKU 2020
(TRANSFORMATION IN POLAND: FACTS AND FICTION ON THE YEARS 1990–2020 AND THE CHANCES OF CLOSING THE GAP WITH THE US AND GERMAN ECONOMIES AFTER 2020)

KULTURA W TRZYDZIESTOLECIU

KULTURA W TRZYDZIESTOLECIU
(CULTURE IN THE THIRTY-YEAR PERIOD)

TRZY DEKADY OBRONNOŚCI III RP : POLITYKA I STRATEGIA OBRONNA ORAZ POLITYCZNO-STRATEGICZNE KIEROWANIE SIŁAMI ZBROJNYMI RP

TRZY DEKADY OBRONNOŚCI III RP : POLITYKA I STRATEGIA OBRONNA ORAZ POLITYCZNO-STRATEGICZNE KIEROWANIE SIŁAMI ZBROJNYMI RP
(THREE DECADES OF POLAND’S MILITARY: DEFENSE POLICY, STRATEGY, AND POLITICAL-STRATEGIC CONTROL OVER POLAND’S ARMED FORCES)

BEZPIECZEŃSTWO POLSKI PO ZAKOŃCZENIU ZIMNEJ WOJNY. PRÓBA SYNTEZY

BEZPIECZEŃSTWO POLSKI PO ZAKOŃCZENIU ZIMNEJ WOJNY. PRÓBA SYNTEZY
(POLAND’S SECURITY AFTER THE COLD WAR. AN ATTEMPT AT SYNTHESIS)

LOGIKA POLITYCZNYCH KONFLIKTÓW I ICH WYBORCZE MANIFESTACJE

LOGIKA POLITYCZNYCH KONFLIKTÓW I ICH WYBORCZE MANIFESTACJE
(THE LOGIC OF POLITICAL CONFLICTS AND THEIR ELECTORAL MANIFESTATIONS)

TRZYDZIEŚCI LAT ZMIAN W RZĄDZENIU W POLSCE PO ROKU 1989

TRZYDZIEŚCI LAT ZMIAN W RZĄDZENIU W POLSCE PO ROKU 1989
(THIRTY YEARS OF CHANGES OF GOVERNING IN POLAND AFTER 1989)

DWA ŚWIATY: 1989–2019. POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA CZASU REWOLUCJI I CZASU NIEPEWNOŚCI

DWA ŚWIATY: 1989–2019. POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA CZASU REWOLUCJI I CZASU NIEPEWNOŚCI
(TWO WORLDS: 1989–2019. POLISH FOREIGN POLICY AT A TIME OF REVOLUTION AND INSECURITY)

POLSKA W ŚWIECIE IMPERIÓW WIEDZY

POLSKA W ŚWIECIE IMPERIÓW WIEDZY
(POLAND IN THE WORLD OF EMPIRES OF KNOWLEDGE)

KALENDARIUM WYDARZEŃ 2019

KALENDARIUM WYDARZEŃ 2019
(CHRONOLOGY OF EVENTS 2019)

ANEKS: PAŃSTWA ŚWIATA – WYBRANE DANE I WSKAŹNIKI

ANEKS: PAŃSTWA ŚWIATA – WYBRANE DANE I WSKAŹNIKI
(APPENDIX: STATES OF THE WORLD – SELECTED DATA AND INDICES)

SKOROWIDZ

SKOROWIDZ
(INDEX)

ZESPÓŁ ROCZNIKA

ZESPÓŁ ROCZNIKA
(THE YEARBOOK’S TEAM)