Popular literature. Vol. 3. Crime story Cover Image
 • Offer for Individuals Only 17.50 €

Literatura popularna. T. 3: Kryminał
Popular literature. Vol. 3. Crime story

Contributor(s): Ewa Bartos (Editor), Katarzyna Niesporek-Klanowska (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: popular literature; crime story

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3541-4
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3540-7
 • Page Count: 376
 • Publication Year: 2019
 • Language: Polish
Współczesna powieść kryminalna jako głos w sprawie ważnych wydarzeń społeczno‑politycznych XX wieku

Współczesna powieść kryminalna jako głos w sprawie ważnych wydarzeń społeczno‑politycznych XX wieku
(The modern crime novel as a platform for the expression of opinions about important socio‑political events of the 20th century)

 • Price: 4.50 €
Karnawał okrucieństwa w retrokryminałach Marka Krajewskiego

Karnawał okrucieństwa w retrokryminałach Marka Krajewskiego
(The carnival of cruelty in the retro crime fiction of Marek Krajewski)

 • Price: 4.50 €
Co porabia detektyw w czasie wolnym?

Co porabia detektyw w czasie wolnym?
(What does a private eye do in their free time?)

 • Price: 4.50 €
Szpony zbrodni i szaleństwa? Choroba psychiczna w powieściach Roberta Galbraitha Wołanie kukułki (2013), Jedwabnik (2014) i Żniwa zła (2015)

Szpony zbrodni i szaleństwa? Choroba psychiczna w powieściach Roberta Galbraitha Wołanie kukułki (2013), Jedwabnik (2014) i Żniwa zła (2015)
(A dangerous combination. Mental illness in Robert Galbraith’s Cuckoo’s Calling (2013), The Silkworm (2014) and Career of Evil (2015))

 • Price: 4.50 €
Fantazmat zagadki detektywistycznej

Fantazmat zagadki detektywistycznej
(Phantasm of a detective riddle)

 • Price: 4.50 €
Multimodalność jako narzędzie narracyjne w literaturze kryminalnej

Multimodalność jako narzędzie narracyjne w literaturze kryminalnej
(Multimodality as a Narrative Device in Crime Fiction)

 • Price: 4.50 €
Początki kryminału – Auguste Dupin i Sherlock Holmes. Reminiscencje

Początki kryminału – Auguste Dupin i Sherlock Holmes. Reminiscencje
(Beginnings of crime novels – Auguste Dupin and Sherlock Holmes Reminescences)

 • Price: 4.50 €
„[…] fałszywe tropy, zwodnicze, mylące pociągnięcia tego, kto stał niewidzialny, za całą tą sprawą”. Poetyka kryminału w Przyjacielu Stanisława Lema

„[…] fałszywe tropy, zwodnicze, mylące pociągnięcia tego, kto stał niewidzialny, za całą tą sprawą”. Poetyka kryminału w Przyjacielu Stanisława Lema
(„[…] false tropes, deceptive, misleading pulls by the invisible one who stayed behind all this”. The poetics of crime in Friend by Stanisław Lem)

 • Price: 4.50 €
Po trosze powieść kryminalna. Przypadek Zbigniewa Białasa

Po trosze powieść kryminalna. Przypadek Zbigniewa Białasa
(A bit of a criminal novel. The case of Zbigniew Białas)

 • Price: 4.50 €
Powieść post‑, neo‑ czy antymilicyjna. O twórczości Ryszarda Ćwirleja

Powieść post‑, neo‑ czy antymilicyjna. O twórczości Ryszarda Ćwirleja
(A post‑, neo‑ or antimilitia novel. On the works of Ryszard Ćwirlej)

 • Price: 4.50 €
Polska powieść kryminalna retro. Czołowi przedstawiciele subgatunku i ich pomysły na cykle

Polska powieść kryminalna retro. Czołowi przedstawiciele subgatunku i ich pomysły na cykle
(Polish vintage crime novels The leading representatives of the sub‑genre and their ideas for novel sequences)

 • Price: 4.50 €
Kobiecy detektyw w dziewiętnastowiecznych powieściach detektywistycznych i we współczesnych kryminałach retro autorstwa kobiet. Kilka uwag do tradycji kryminalnego pisania

Kobiecy detektyw w dziewiętnastowiecznych powieściach detektywistycznych i we współczesnych kryminałach retro autorstwa kobiet. Kilka uwag do tradycji kryminalnego pisania
(Female detective in the nineteenth century mystery novels and in the vintage‑style crime fiction by women writers A few remarks to the tradition of female crime fiction)

 • Price: 4.50 €
Joe Alex – kryminał inteligencki w PRL‑u

Joe Alex – kryminał inteligencki w PRL‑u
(Joe Alex – highbrow crime fiction in the People’s Republic of Poland)

 • Price: 4.50 €
Joe Alex i kicz

Joe Alex i kicz
(Joe Alex and kitsch)

 • Price: 4.50 €
O kilku aspektach kryminałów Zygmunta Miłoszewskiego i ich recepcji w świetle świadectw odbioru trylogii o prokuratorze Szackim

O kilku aspektach kryminałów Zygmunta Miłoszewskiego i ich recepcji w świetle świadectw odbioru trylogii o prokuratorze Szackim
(On several aspects of Zygmunt Miłoszewski’s crime novels and their reception in the light of facts regarding reception of the trilogy starring prosecutor Szacki)

 • Price: 4.50 €
Zbrodnia w utopii, czyli realizm fantazmatyczny w nordyckich kryminałach

Zbrodnia w utopii, czyli realizm fantazmatyczny w nordyckich kryminałach
(Crime in Utopia, or phantasmatical realism in Nordic crime fiction)

 • Price: 4.50 €
Niepokoje Anniki Bengtzon – cykl Lizy Marklund jako przykład wieloaspektowości szwedzkiej powieści kryminalnej

Niepokoje Anniki Bengtzon – cykl Lizy Marklund jako przykład wieloaspektowości szwedzkiej powieści kryminalnej
(Unrest Annika Bengtzon – the series of crime novels by Liza Marklund as an example of a multifaceted Swedish crime fiction)

 • Price: 4.50 €
Skandynawski kryminał XXI wieku na przykładzie serii Andersa de la Motte’a „Geim”

Skandynawski kryminał XXI wieku na przykładzie serii Andersa de la Motte’a „Geim”
(Scandinavian crime novel of the 21st century – the novel series „Geim” by Anders de la Motte)

 • Price: 4.50 €