Repotr: Experiencing and experiences of America. Conference: "Polish literature in the two Americas" Cover Image

Sprawozdanie: Doświadczanie i doświadczenie Ameryki. Międzynarodowa konferencja naukowa "Literatura polska obu Ameryk" 7–9 listopada 2012 r., Cieszyn
Repotr: Experiencing and experiences of America. Conference: "Polish literature in the two Americas"

Author(s): Ewa Bartos
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Issue Year: 13/2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 289-293
  • Page Count: 5