Gender and economy Cover Image

Rod i ekonomija
Gender and economy

Contributor(s): Amila Ždralović (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Philosophy, Social Sciences, Economy, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Psychology, Human Rights and Humanitarian Law, Ethics / Practical Philosophy, Sociology, Labor relations, Behaviorism, Socio-Economic Research
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: Feminist economy; Serbia; Gender differences; Decision making; Economic and social rights of women; Labour rights of women in BiH;
Summary/Abstract: Feminizam i kao teorija i kao pokret obuhvata različite, često čak i suprotstavljene perspektive. Ipak, u savremenim okolnostima, kritika neoliberalizma može se prepoznati kao zajedničko opredjeljenje koje ne zaključuje,već kontinuirano razvija i kontekstualizira debatu o specifičnim problemima. Upravo kroz odabrane rasprave u ovom zborniku, autorice problematiziraju neka od pitanja koja se tiču rodnih dimenzija ekonomskih procesa. Zbornik je strukturisan u tri glavna dijela, a u svakom su objavljena po dva rada jedne autorice. U prvom dijelu zbornika, Tatjana Đurić Kuzmanović kroz dva rada govori o feminističkoj ekonomiji kao posebnoj školi ekonomskog mišljenja. Već na samom početku prvog teksta, autorica naznačava da se raznovrsnost pogleda unutar škole objedinjuje u kritičkom preispitivanju “klasičnih“ ekonomskih koncepata. “Nova“ znanja nude i nove alate neophodne za ekonomsku analizu socio-ekonomskih nejednakosti između žena i muškaraca, a koje izmiču “klasičnim“ teorijama. Postavljeni okvir autorica u drugom tekstu koristi za analizu poluperiferijalne ekonomije Srbije. Svakako da ona, s obzirom na sličnosti socio-ekonomskog konteksta, može biti inspirativna za primjenu alata feminističke ekonomije u ispitivanjima stanja u Bosni i Hercegovini i analizama dominantnih rodnih režima. Iako je rasprava Tatjane Đurić Kuzmanović fokusirana na odabrane teme i probleme, ona daje jezgrovit uvid u nove i drugačije pristupe u razumijevanju socio-ekonomskog položaja žena. Za dalje čitanje i bavljenje feminističkom ekonomijom mogu se preporučiti i drugi radovi ove autorice, a posebno dva teksta. Tekst Feministička ekonomija u post-socijalističkoj Srbiji – metodološki i kontekstualni izazovi objavljen je u publikaciji Feministička teorija je za sve. Podsjećanja radi, riječ je o zborniku radova s konferencije kojom je, između ostalog, obilježeno i deset godina od objavljivanja knjige Neko je rekao feminizam: Kako je feminizam uticao na žene XXI vijeka. Drugi tekst, Feministička ekonomija: mit ili alternativa, objavljen je u časopisu za feminističku teoriju i studije kulture Genero, čija je arhiva dostupna i online (http://generojournal.org/arhiva.html). Možda ovakve digresije nisu uobičajene za predgovore, ali ne čini se suvišnim na ovom mjestu ukazati na radove koji su važni za dalje bavljenje feminističkom ekonomijom, ali i podsjetiti na knjige koje su uticale na razvoj feminističkih teorija na našim prostorima i postale dijelom feminističke lektire.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-63-2
  • Page Count: 73
  • Publication Year: 2019
  • Language: Bosnian, Serbian
I DIO: FEMINISTIČKA EKONOMIJA

I DIO: FEMINISTIČKA EKONOMIJA
(PART I: FEMINIST ECONOMY)

II DIO: TEŠKOĆE U KARIJERNOM NAPREDOVANJU

II DIO: TEŠKOĆE U KARIJERNOM NAPREDOVANJU
(PART II: DIFFICULTIES IN CAREER ADVANCEMENT)

III DIO: EKONOMSKA I SOCIJALNA PRAVA ŽENA U BIH

III DIO: EKONOMSKA I SOCIJALNA PRAVA ŽENA U BIH
(PART III: ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS OF WOMEN IN BOSNIA AND HERZEGOVINA)

PODSJETNIK: POJMOVI

PODSJETNIK: POJMOVI
(REMINDER: DEFINITIONS)

O AUTORICAMA

O AUTORICAMA
(ABOUT THE AUTHORS)