Spaces in Between (Conference 26–27 April, Miercurea Ciuc) Cover Image

Köztes terek (2019. április 26–27., Csíkszereda)
Spaces in Between (Conference 26–27 April, Miercurea Ciuc)

Contributor(s): Katalin Lajos (Editor), Zsuzsa Tapodi (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Language studies, Language and Literature Studies, Education, Theoretical Linguistics, Studies of Literature, Philology, Theory of Literature
Published by: Scientia Kiadó
Keywords: spaces in between; literature; migration;hybridization;

  • Print-ISBN-13: 978-606-975-029-2
  • Page Count: 478
  • Publication Year: 2020
  • Language: Hungarian
Megtartó és nyomasztó örökségek térközében

Megtartó és nyomasztó örökségek térközében
(In the Intermediary Spaces of Preserving and Oppressing Heritages)

A kivándorlóhajó mint a köztes lét szimbóluma

A kivándorlóhajó mint a köztes lét szimbóluma
(The Immigrant Ship as the Symbol of Intermediate Existence)

A lélek a testtől

A lélek a testtől
(The Whole World Is (Not) Ours)

Kosztolányi Dezső irodalompolitikája a revíziós törekvések időszakában

Kosztolányi Dezső irodalompolitikája a revíziós törekvések időszakában
(Dezső Kosztolányi’s Politics of Literature in the Period of Revisionism)

Kosztolányi és Heidegger „dialógusa” a költői valamint a filozófiai létértelmezés játékterében

Kosztolányi és Heidegger „dialógusa” a költői valamint a filozófiai létértelmezés játékterében
(Kosztolányi and Heidegger’s “Dialogue” around the Poetic and Philosophical Ontology)

Narratív struktúra és identitás Illyés Gyula Puszták népe (1936) című művében

Narratív struktúra és identitás Illyés Gyula Puszták népe (1936) című művében
(Identity Crisis and Narrative Forms in Interwar Hungarian Literature. Narrative Structure and Identity in Gyula Illyés’s Puszták népe)

Köztes (kultúr)terek Márai Sándor Egy polgár vallomásai című önéletrajzi regényében

Köztes (kultúr)terek Márai Sándor Egy polgár vallomásai című önéletrajzi regényében
(Cultural Spaces in between in Sándor Márai’s Confessions of a Bourgeois)

Az emlékezéstől az elbeszélésig. Nádas Péter Világló részletek című művének köztes terei

Az emlékezéstől az elbeszélésig. Nádas Péter Világló részletek című művének köztes terei
(From Memory to Narration. Intermediate Spaces in the Memoirs of Péter Nádas)

Faludy és a szirének: egy visszautasítás története

Faludy és a szirének: egy visszautasítás története
(György Faludy and the Sirens – The Story of a Rebuff0)

Emlékezettérkép, irodalmi haza

Emlékezettérkép, irodalmi haza
(Remembrance Map, a Literary Homeland)

Kettős állampolgárság – hibrid identitás Nina Yargekov Double nationalité című regényében

Kettős állampolgárság – hibrid identitás Nina Yargekov Double nationalité című regényében
(Double Nationality – Hybrid Identity in Nina Yargekov’s Novel Double Nationalité)

A folyóirat tere: az átjárás, az összenyitás és a folytonosság textuális és vizuális alakzatai az Új Symposion folyóiratban

A folyóirat tere: az átjárás, az összenyitás és a folytonosság textuális és vizuális alakzatai az Új Symposion folyóiratban
(The Space of the Periodical: Textual and Visual Formations of Transition, Connection, and Continuity in the Periodical Új Symposion)

Az akác motívuma Fehér Ferenc költészetében

Az akác motívuma Fehér Ferenc költészetében
(The Acacia Motif in Ferenc Fehér’s Poetry)

A Monarchia árnyékában. A történelmi emlékezet köztes terei a kortárs vajdasági magyar novellákban

A Monarchia árnyékában. A történelmi emlékezet köztes terei a kortárs vajdasági magyar novellákban
(In the Shadow of the Monarchy. Spaces between of Historical Memory in Contemporary Hungarian Short Story from Vojvodina)

A kulturális emlékezet és szakrális jelenlét köztes terei Lászlóffy Aladár költészetében

A kulturális emlékezet és szakrális jelenlét köztes terei Lászlóffy Aladár költészetében
(Intermediate Spaces of Cultural Memory and Sacrality in Aladár Lászlóffy’s Poetry)

Népmeseszövegek spontán és irányított változ(tat)ása – mediális határátlépések és köztességek

Népmeseszövegek spontán és irányított változ(tat)ása – mediális határátlépések és köztességek
(Spontaneous and Directed Changes in Folktales – Medial Border Crossings and Intermediate States)

A kölcsönösség terei

A kölcsönösség terei
(The Spaces of Reciprocity)

Otthon az idegenben – köztes terek az utazási irodalomban

Otthon az idegenben – köztes terek az utazási irodalomban
(Home Abroad – Spaces in between in Travel Writing)

A valóság és a propaganda között. Lengyelország képe Ruffy Péternek a „Varsói hajnal” című útleírásában

A valóság és a propaganda között. Lengyelország képe Ruffy Péternek a „Varsói hajnal” című útleírásában
(Between Reality and Propaganda. Poland in the Eyes of Hungarian Writers and Journalists (1945–1960))

Etűd az irodalom oktatásához. Dialogikus olvasás a „beszélgető kultúra” folytonosságáért

Etűd az irodalom oktatásához. Dialogikus olvasás a „beszélgető kultúra” folytonosságáért
(An Etude on Teaching Literature. Dialogical Reading for the Continuity of “Conversational Culture”)

A magyar és román irodalmi örökségek találkozási pontjai – egy olvasásszociológiai és befogadáselméleti kutatás vázlata

A magyar és román irodalmi örökségek találkozási pontjai – egy olvasásszociológiai és befogadáselméleti kutatás vázlata
(Meeting Points of Hungarian and Romanian Literary Heritage Outlines of a Sociology-of-Reading and Reader-Response-Theory Research Project)

A kiváltságos hozzáférés tulajdonításának fejlődése kétnyelvű óvodásoknál

A kiváltságos hozzáférés tulajdonításának fejlődése kétnyelvű óvodásoknál
(The Development of Privileged Access Attribution in Bilingual Preschoolers)

Kárpátaljai gasztrofesztiválok nyelvi tájképe

Kárpátaljai gasztrofesztiválok nyelvi tájképe
(Landscape of the Transcarpathian Gastrofestivals)

A magyar mondattan néhány tanítási nehézsége

A magyar mondattan néhány tanítási nehézsége
(The Difficulty of Teaching the Hungarian Syntax)

A többalakú névszótövek a magyar mint idegen nyelv oktatásában. A többalakú főnevek toldalékolási problémái

A többalakú névszótövek a magyar mint idegen nyelv oktatásában. A többalakú főnevek toldalékolási problémái
(The Problems of Suffixation of Pluriform Nouns)

A Magyar Athenastól az Új Magyar Athenasig. Benkó József és Szathmári Mihály pótlásai mint köztes terek

A Magyar Athenastól az Új Magyar Athenasig. Benkó József és Szathmári Mihály pótlásai mint köztes terek
(From the Hungarian Athenas to the New Hungarian Athenas. Additions by József Benkő and Mihály Szathmári as Intermediate Spaces)

Egy határrendezés visszhangja: zuglegeltetésből nemzetközi botrány. Bezálogolás Solyomtáron

Egy határrendezés visszhangja: zuglegeltetésből nemzetközi botrány. Bezálogolás Solyomtáron
(The Echo of a Border Revision. From Illegal Pasture to International Conflict. Pledging the Sólyomtár Mountains)

A tudományos próza mint a történelmi emlékezet új köztes tere. Újragondolás és nemzeti kibeszélés lehetőségei a második világháborús magyar történelemről (1938–1944)

A tudományos próza mint a történelmi emlékezet új köztes tere. Újragondolás és nemzeti kibeszélés lehetőségei a második világháborús magyar történelemről (1938–1944)
(The Scientific Prose as a New Interspace of Historical Memory. National Talking and Rethinking the Possibilities of the Second World War Hungarian History (1938–1944))

А műfordítás elmélet és gyakorlat között. Gondolatok egy műfordítói pályázat kapcsán

А műfordítás elmélet és gyakorlat között. Gondolatok egy műfordítói pályázat kapcsán
(Тhe Trаnslаtiоn between Theоrу аnd Prасtiсe. (Refleсtiоns оn One Literаrу Trаnslаtiоn Cоmрetitiоn))

A hűség, a szépség és az élet. A műfordítás köztes terei

A hűség, a szépség és az élet. A műfordítás köztes terei
(Intermediate Spaces of Translation)

A tolmács határhelyzetben. Egy tolmács tapasztalatai Daoud Hari The Translator című regénye alapján

A tolmács határhelyzetben. Egy tolmács tapasztalatai Daoud Hari The Translator című regénye alapján
(Interpreters in Danger Zones – The Challenges of the Profession Based on Daoud Hari’s Book Entitled The Translator)

A pragmatika és a fordítástudomány köztes terei (a japán-magyar nyelvpár viszonylatában)

A pragmatika és a fordítástudomány köztes terei (a japán-magyar nyelvpár viszonylatában)
(Spaces in Between Pragmatics and Translation Studies (with Special Regard to Translations from Japanese to Hungarian))

Abstracts

Abstracts
(Abstracts)

Rezumate

Rezumate
(Abstracts)

Szerzőink

Szerzőink
(About the authors)