THROUGH ECONOMIC STABILITY TO FREEDOM. ANALYSIS OF ACTUAL REGULATIONS AND PRACTICES IN FBIH IN CONNECTION WITH ECONOMIC EMPOWERMENT OF WOMEN THAT SURVIVED FAMILY VIOLENCE AND RECOMMENDATIONS FOR THEIR IMPROVEMENT Cover Image

KROZ EKONOMSKU STABILNOST DO SLOBODE. ANALIZA AKTUELNIH PROPISA I PRAKSI U FBIH U VEZI S EKONOMSKIM OSNAŽIVANJEM ŽENA KOJE SU PREŽIVJELE PORODIČNO NASILJE I PREPORUKE ZA NJIHOVO POBOLJŠANJE
THROUGH ECONOMIC STABILITY TO FREEDOM. ANALYSIS OF ACTUAL REGULATIONS AND PRACTICES IN FBIH IN CONNECTION WITH ECONOMIC EMPOWERMENT OF WOMEN THAT SURVIVED FAMILY VIOLENCE AND RECOMMENDATIONS FOR THEIR IMPROVEMENT

Author(s): Jasmina Čaušević, Maida Zagorac
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences, Economy, Gender Studies, Political Theory, Sociology, Politics and society, Family and social welfare, Victimology, Socio-Economic Research
Published by: Fondacija CURE
Keywords: Public policies; Economic spheres in FBiH; Economic stabilities; Family violence; Economic empowerment of women;
Summary/Abstract: Ekonomsko osnaživanje žena preživjelih nasilje u porodici nikako nije nova tema u BiH. Postoje neformalne grupe, vladine i nevladine, te međunarodne organizacije koje su imale, i još uvijek imaju, razvijene akcije i programe koji se direktno tiču ekonomske pomoći ovoj grupi žena. Ipak, kako bi se dugoročno i stabilno uredio sistem podrške, potrebne su korekcije postojećeg stanja i usvajanje propisa i programa koji bi bili izrađeni u najboljem interesu žena preživjelih nasilje u porodici. Analiza aktuelnih propisa i praksi vezanih za ekonomsko osnaživanje žena preživjelih nasilje u porodici mapira aktuelno stanje i nudi preporuke za poboljšanje socio-ekonomske situacije u kojoj se one nalaze. Uvijek treba imati na umu da žene nisu homogena kategorija i da postoje različite društveno nevidljive i marginalizirane grupe žena koje imaju različite potrebe koje zahtijevaju različite pristupe kada je u pitanju ostvarivanje ekonomskih poticaja i učestvovanje na tržištu rada.

  • E-ISBN-13: 978-9926-413-09-5
  • Page Count: 43
  • Publication Year: 2019
  • Language: Bosnian