Impacts of selected public policies on regional development in the Czech and Slovak Republics: Scientific Proceedings Cover Image
 • Offer for Individuals Only 28.93 €

Dopady vybraných veřejných politik na regionální rozvoj v České a Slovenské republice: Vědecký sborník
Impacts of selected public policies on regional development in the Czech and Slovak Republics: Scientific Proceedings

Contributor(s): Jan Šelešovský (Editor), Petr Valouch (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Economy, National Economy, Public Administration, Economic policy, Political economy, Financial Markets, Public Finances, Fiscal Politics / Budgeting
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: Public policy; regional development; Czech Republic; Slovakia; public sector; financial sector; public administration;
Summary/Abstract: The proceedings include partial results from the second year of the research in both fields, i.e. the public sector and the financial sector. The results were presented at a seminar held in Šlapanice on 24 and 25th November 2011. Compared to the last proceedings, in which the main topic was the public sector, this year’s outputs focused on the financial sector.

 • E-ISBN-13: 978-80-210-8172-7
 • Print-ISBN-13: 978-80-210-5805-7
 • Page Count: 254
 • Publication Year: 2012
 • Language: Slovak, Czech
Vývoj ekonomických indikátorů ČR a SR v letech 2005–2010

Vývoj ekonomických indikátorů ČR a SR v letech 2005–2010
(The Development of the Economic Indicators of the Czech and Slovak Republic in Years 2005–2010)

 • Price: 3.00 €
Analýza nabídky bankovních produktů pro subjekty veřejné správy v regionech

Analýza nabídky bankovních produktů pro subjekty veřejné správy v regionech
(Analysis proposal banking product’s for subject’s public administration in regions)

 • Price: 3.00 €
Úverové financovanie podnikov vo vybraných regiónov SR

Úverové financovanie podnikov vo vybraných regiónov SR
(Credit Financing of the Companies in the Selected Regions of the Slovak Republic)

 • Price: 3.00 €
Dopady vybraných veřejných politik na regionální rozvoj v České a Slovenské republice

Dopady vybraných veřejných politik na regionální rozvoj v České a Slovenské republice
(Effects of selected public policies on regional development in the Czech and Slovak Republics)

 • Price: 3.00 €
O poisťovaní v regióne

O poisťovaní v regióne
(Insurance activities in region)

 • Price: 3.00 €
Vývoj pojišťovnictví v ČR a SR v letech 2005–2010

Vývoj pojišťovnictví v ČR a SR v letech 2005–2010
(Development of Insurance in the Czech and Slovak Republic in Years 2005–2010)

 • Price: 3.00 €
Úloha komerčních pojišťoven při řešení dopadů živelních událostí v regionech České republiky

Úloha komerčních pojišťoven při řešení dopadů živelních událostí v regionech České republiky
(The role of commercial insurance companies in dealing with the impact of natural disasters in regions of the Czech Republic)

 • Price: 3.00 €
Priame zahraničné investície v Slovenskej republike a regionálne disparity

Priame zahraničné investície v Slovenskej republike a regionálne disparity
(Foreign direct investment in Slovak Republic and regional disparities)

 • Price: 3.00 €
Vplyv samosprávnych krajov na rozvoj regiónu

Vplyv samosprávnych krajov na rozvoj regiónu
(The Impact of self-government regions on regional development)

 • Price: 3.00 €
Vliv krajských samospráv na rozvoj regionů

Vliv krajských samospráv na rozvoj regionů
(The influence of self-governments on the regional development)

 • Price: 3.00 €
Zdravotnícke ukazovatele európskych regiónoch – hodnota prediktorov zdravia obyvateľstva v Slovenskej republike

Zdravotnícke ukazovatele európskych regiónoch – hodnota prediktorov zdravia obyvateľstva v Slovenskej republike
(Health indicators European regions - the value of predictors of public health in the Slovak Republic)

 • Price: 3.00 €
Aktuální problémy tvorby a implementace zdravotní politiky z pohledu regionů

Aktuální problémy tvorby a implementace zdravotní politiky z pohledu regionů
(Current issues of health care policy-making and implementation from the perspective of regions)

 • Price: 3.00 €
Vzdelávanie zamestnancov v kontexte jednotlivých regiónov na Slovensku

Vzdelávanie zamestnancov v kontexte jednotlivých regiónov na Slovensku
(Education of Employees in the Context of Individual Slovak Regions)

 • Price: 3.00 €
Flexibilita vzdělávacího systému v Jihomoravském kraji

Flexibilita vzdělávacího systému v Jihomoravském kraji
(Educational politics in the South Moravian Region)

 • Price: 3.00 €
Spôsobilosti a kapacity krajov SR na riešenie krízových situácií

Spôsobilosti a kapacity krajov SR na riešenie krízových situácií
(The competence and capacity of the Slovak Republic regions to solve the crisis situations)

 • Price: 3.00 €
Role krajské samosprávy v procesech krizového řízení v ČR

Role krajské samosprávy v procesech krizového řízení v ČR
(The role of regional authority in crisis management processes in the CR)

 • Price: 3.00 €
Vliv občanského sektoru na regionální rozvoj

Vliv občanského sektoru na regionální rozvoj
(Civil society and its influence on regional development)

 • Price: 3.00 €