Financial accounting Cover Image
  • Regular Price 20.60 €

Finanční účetnictví
Financial accounting

Author(s): Eva Hýblová, Jaroslav Sedláček, Petr Valouch, Zuzana Křížová
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Economy, Law, Constitution, Jurisprudence, Business Economy / Management, Micro-Economics, Sociology, Economic policy, Economic development, Law on Economics, Fiscal Politics / Budgeting, Accounting - Business Administration
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: Financial accounting; business management; external environment of the company; decision-making; commercial and tax law; basic accounting elements and principles;
Summary/Abstract: Cílem tohoto studijního textu je uvést budoucí ekonomy do problematiky finančního (podvojného) účetnictví tak, aby pochopili jeho filosofii, jeho úlohu v řízení podniku a jeho význam pro vnější okolí podniku. Hlavním úkolem současného účetnictví je věrně a poctivě zobrazit skutečnost. Kvantifikuje primárně ekonomické jevy a proto je úzce spjatos rozhodováním, avšak na druhé straně uznává požadavky obchodního a daňového práva. Čtenáři se seznámí s účelem a funkcí účetnictví, s jeho právní úpravou a se základními účetními prvky a principy, na které navazují základní postupy účtování o hospodářských transakcích, s nimiž se setkáváme v podnikové praxi. Výklad obsahuje obecné teoretické přístupy včetně jejich praktického uplatnění v oblasti hospodaření podniků.

  • E-ISBN-13: 978-80-210-5832-3
  • Page Count: 243
  • Publication Year: 2012
  • Language: Czech