China’s junior partner. Russia’s Korean policy Cover Image

Młodszy partner Chin. Polityka Rosji wobec problemu koreańskiego
China’s junior partner. Russia’s Korean policy

Author(s): Witold Rodkiewicz
Contributor(s): Adam Eberhardt (Editor), Marek Menkiszak (Editor), Wojciech Stanisławski (Editor), Katarzyna Kazimierska (Editor), Anna Łabuszewska (Editor)
Subject(s): Governance, International relations/trade, Geopolitics, Peace and Conflict Studies
Published by: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: China; Russia; Korean policy; reunification of the Korean peninsula; United States; geopolitics; conflicts; Korean issue;
Summary/Abstract: Długofalowym celem polityki Rosji jest uniemożliwienie zjednoczenia Półwyspu Koreańskiego pod egidą Stanów Zjednoczonych oraz osłabienie pozycji USA w regionie. Celem doraźnym jest niedopuszczenie do wybuchu konfliktu zbrojnego na Półwyspie i załamania się państwa północnokoreańskiego.Poparcie Rosji dla idei zjednoczenia obu państw koreańskich jest czysto deklaratywne, w praktyce Kreml dąży do utrzymania politycznego status quo na Półwyspie. Rosji zależy na maksymalizacji wpływów poprzez rozwijanie relacji gospodarczych i podtrzymywanie kontaktów politycznych z oboma państwami koreańskimi. Denuklearyzacja Korei Północnej nie jest priorytetem dla Moskwy, która traktuje problem nuklearnego programu Pjongjangu w sposób instrumentalny, jako okoliczność, która stwarza wprawdzie pewne ryzyko, ale zarazem przynosi Rosji szereg korzyści. Dotychczasowy przebieg kryzysu pokazał, że Rosja nie ma wystarczających narzędzi, aby wpłynąć na bieg wydarzeń. W konsekwencji musiała zaakceptować rolę „młodszego partnera” Chin w kwestii koreańskiej.

  • E-ISBN-13: 978-83-65827-31-9
  • Page Count: 28
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish