Georgia in Russian Federation Politics – Consequences of „the Revolution of Roses” Cover Image
  • Price 4.50 €

Gruzja w polityce Federacji Rosyjskiej – konsekwencje „rewolucji róż
Georgia in Russian Federation Politics – Consequences of „the Revolution of Roses”

Author(s): Adam Eberhardt
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: PISM Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: Stosunki z Gruzją, ze względu na położenie geograficzne tego państwa, stanowią ważny kierunek rosyjskiej polityki zagranicznej. W artykule przedstawiono interesy Federacji Rosyjskiej w Gruzji oraz opisano instrumenty, jakimi Rosja jest w stanie oddziaływać na politykę władz w Tbilisi. Autor wskazuje, że gruzińska „rewolucja róż” z listopada 2003 r. doprowadziła do wyraźnego osłabienia pozycji politycznej Rosji na rzecz państw zachodnich, głównie Stanów Zjednoczonych. Władze rosyjskie stoją obecnie przed wyborem strategii: czy sprzyjać niestabilności Gruzji, m.in. poprzez rozgrywanie regionalnego separatyzmu, czy też upatrywać własnych korzyści w ewentualnym sukcesie reform demokratycznych i rynkowych zainicjowanych przez nowego prezydenta Micheila Saakaszwilego.

  • Issue Year: 18/2004
  • Issue No: 2
  • Page Range: 37-46
  • Page Count: 10
  • Language: Polish