Dreams About "Greater Balkania". Discussion with Monika Izydorczyk and Wojciech Stanisławski Cover Image
  • Price 4.50 €

Marzenia o "Wielkiej Bałkanii". Rozmowę z Moniką Izydorczyk i Wojciechem Stanisławskim prowadzi Jan Piekło
Dreams About "Greater Balkania". Discussion with Monika Izydorczyk and Wojciech Stanisławski

Author(s): Wojciech Stanisławski, Jan Piekło, Monika Izydorczyk
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Społeczny Instytut Wydawniczy »Znak«
Keywords: Balkans; Kosovo; Serbia; Macedonia; Bosnia; Serbs; Albanians; independence; self-determination; secession; Bałkany; Kosowo; Serbia; Bośnia; Serbowie; Albańczycy; niepodległość; samostanowienie; secesja
  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 636
  • Page Range: 25-41
  • Page Count: 17
  • Language: Polish