Between overt disinformation and covert practice. The Russian special services’ game Cover Image

Między jawną dezinformacją a niejawną praktyką. Gry rosyjskich służb
Between overt disinformation and covert practice. The Russian special services’ game

Author(s): Jolanta Darczewska
Contributor(s): Adam Eberhardt (Editor), Anna Łabuszewska (Editor), Wojciech Stanisławski (Editor), Katarzyna Kazimierska (Editor)
Subject(s): Media studies, Government/Political systems, Security and defense, Politics and communication
Published by: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Secret services; intelligence agency; special services; media; Russia’s information warfare; leaks of compromising information;
Summary/Abstract: Zgodnie z powszechnym przekonaniem o skuteczności służb specjalnych świadczy cisza medialna. Pod tym względem Rosja jest przypadkiem szczególnym: temat służb jest tu eksploatowany ponad miarę. Tylko w niewielkim stopniu wynika to z naturalnego zainteresowania mediów atrakcyjną problematyką, a także coraz szerzej praktykowanej na świecie autopromocji służb. Przede wszystkim jest to efektem prowadzonej przez Rosję walki informacyjnej: wizerunek służb jest częścią wizerunku silnego państwa i silnych rządów. Uzasadnia ponadto i legitymizuje wysoką pozycję instytucjonalną służb i elit siłowych w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej. Sztucznie wykreowany, zmitologizowany obraz służb wchodzi w kolizję z ich niepubliczną praktyką, ujawnianą w rezultacie dekonspiracji działań, śledztw dziennikarskich na temat afer kryminalnych z ich udziałem, dyskredytujących je przecieków kontrolowanych i niekontrolowanych, a także nagłaśnianych przez opozycję przypadków ingerencji służb w podstawowe prawa i wolności obywatelskie pod pretekstem walki z piątą kolumną Zachodu, międzynarodowymi terrorystami i obcymi szpiegami. Efektem tego są dwa wizerunki służb: oficjalny i potoczny. Są one przedstawiane z jednej strony jako profesjonalne, patriotyczne, będące matecznikiem wartości tradycyjnych, tarczą i mieczem Rosji, z drugiej zaś – jako rozpieszczane przez reżim, działające ponad prawem, przekupne i niezdyscyplinowane, prowadzące ostrą walkę konkurencyjną między sobą, zbiurokratyzowane i skryminalizowane.

  • E-ISBN-13: 978-83-65827-34-0
  • Page Count: 33
  • Publication Year: 2019
  • Language: Polish