Information technology - space for women Cover Image

Informační technologie – prostor pro ženy
Information technology - space for women

Author(s): Alexandra Jachanová Doleželová, Kateřina Fialová, Leona Hozová, Jana Konečná, Markéta Kristová, Linda Sokačová, Marek Tichý, Anna Valouchová, Lenka Zemanová
Contributor(s): Linda Sokačová (Editor), Alena Králíková (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Economy, Gender Studies, Civil Society, Sociology, Labor relations, Social development, Social differentiation, Social Informatics, Human Resources in Economy, ICT Information and Communications Technologies
Published by: Gender Studies, o. p. s.
Keywords: Information and Communication Technologies; ICT; women in ICT; gender studies; cyber space; cyber violence; education; computer skills; childcare; maternity leave; flexible work arrangement; flexicurity; projects; funding projects; social issues;
Summary/Abstract: Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v rukou právě držíte jednu z prvních publikací o informačních a komunikačních technologiích (ICT) a ženách v České republice, kterou pro Vás společně připravily Gender Studies, o.p.s. a Síť mateřských center. Najdete v ní informace o tom, co vlastně ICT jsou a proč jsou v současnosti skloňovány ve všech pádech. Představíme Vám také jejich využívání v praxi neziskových organizací i fi rem. ICT totiž velkou měrou přispívají ke slaďování osobního a pracovního života – právě ony umožňují pracovat z domova a přitom zůstat v úzkém kontaktu s kolegy a kolegyněmi v práci a předávat všechny potřebné informace a dokončené úkoly včas. Počítač a internet také otevřely nový prostor pro rozvoj podnikání. Určitě jste si již někdy vybrali a objednali zboží v internetovém obchodě. Je to levnější a pohodlné. Pohodlné může být i vaše podnikání po internetu – pracujete z domova a volíte si pracovní dobu podle vlastních potřeb. I na toto téma se zaměřuje jedna z kapitol publikace: navíc Vám přináší základní informace o evropských strukturálních fondech, odkud můžete získat fi nanční zdroje pro podnikání. Věřím, že Vás publikace zaujme a naleznete v ní nové pohledy na trh práce a podnikání v České republice.

  • Print-ISBN-13: 978-80-86520-00-1
  • Page Count: 88
  • Publication Year: 2007
  • Language: Czech
Co je ICT?

Co je ICT?
(-)

Ženy a informační technologie

Ženy a informační technologie
(-)

Jak ICT vidí ženy? Postoje účastnic kurzů jaknaIT.cz k ICT

Jak ICT vidí ženy? Postoje účastnic kurzů jaknaIT.cz k ICT
(-)

Ženy profesionálky v IT

Ženy profesionálky v IT
(-)

Jak vypadá práce programátorky?

Jak vypadá práce programátorky?
(-)

Bezpečnost a ochrana soukromí při práci s PC a internetem

Bezpečnost a ochrana soukromí při práci s PC a internetem
(-)

Ochočte si technologie! Násilí na ženách a informační technologie

Ochočte si technologie! Násilí na ženách a informační technologie
(-)

Flexibilita a informační a komunikační technologie jsou budoucnost pracovního trhu

Flexibilita a informační a komunikační technologie jsou budoucnost pracovního trhu
(-)

E-learning - jedna z forem vzdělávání rodičů na mateřské či rodičovské dovolené

E-learning - jedna z forem vzdělávání rodičů na mateřské či rodičovské dovolené
(-)

Pracovat můžete i z domova. Práce je to, co děláme, ne to, kam docházíme

Pracovat můžete i z domova. Práce je to, co děláme, ne to, kam docházíme
(-)

Bez počítače by to nešlo…

Bez počítače by to nešlo…
(-)

Počítač a mobilní telefon usnadňují návrat do pracovního života

Počítač a mobilní telefon usnadňují návrat do pracovního života
(-)

jaknaIT.cz: Celoživotní vzdělávání rodičů na mateřské a rodičovské dovolené

jaknaIT.cz: Celoživotní vzdělávání rodičů na mateřské a rodičovské dovolené
(-)

E-learning v praxi: EVYNA – Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené

E-learning v praxi: EVYNA – Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené
(-)

Zpět do práce

Zpět do práce
(-)

SUPORT – program podpory vzdělávání žen pečujících o děti do 15 let

SUPORT – program podpory vzdělávání žen pečujících o děti do 15 let
(-)

Co musíte udělat, když se rozhodnete podnikat? Podnikání a jiná samostatná výdělečná činnost

Co musíte udělat, když se rozhodnete podnikat? Podnikání a jiná samostatná výdělečná činnost
(-)

E-business: podnikání po internetu

E-business: podnikání po internetu
(-)

Sociální podnikání

Sociální podnikání
(-)

Lidé jsou klíč. Co jsou to evropské sociální fondy?

Lidé jsou klíč. Co jsou to evropské sociální fondy?
(-)

Jak napsat projekt nejen do strukturálních fondů

Jak napsat projekt nejen do strukturálních fondů
(-)

Jak na fundraising

Jak na fundraising
(-)

Autoři a autorky

Autoři a autorky
(About the Authors)