Serbs and War in Yugoslavia 1941 Cover Image
 • Offer for Individuals Only 40.00 €

Срби и рат у Југославији 1941. године
Serbs and War in Yugoslavia 1941

Contributor(s): Dragan Aleksić (Editor), Dušan Bajagić (Editor), Katrin Boeckh (Editor), Sofija Božić (Editor), Zoran Janjetović (Editor), Kosta Nikolić (Editor), Mira Radojević (Editor), Konstantin V. Nikiforov (Editor), Voin Bojinov (Editor), Jan Pelikán (Editor), Christian Kurzydlowski (Editor), Zoran Janjetović (Translator), Aleksandar Stojanović (Translator), Aleksej J. Timofejev (Translator)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Social Sciences, Civil Society, Sociology, Military history, Political history, Recent History (1900 till today), Special Historiographies:, WW II and following years (1940 - 1949), History of Communism, Fascism, Nazism and WW II, Sociology of Politics, Peace and Conflict Studies
Published by: Institut za noviju istoriju Srbije
Keywords: Yugoslavia; Second World War; ideology; ideological influence; politics; diplomatic relations; international relations; USSR; Germany; Bulgaria; Serbia; Italy; revolution; April 1941; April war; civil society; army; military history;
Summary/Abstract: Почетак Другог светског рата у Југославији обележили су брзи војни слом, комадање југословенске територије и грађански рат који је отпочео на простору Србије. Све то било је последица како непријатељске агресије тако и бројних политичких, социјалних и економских противречности нагомиланих у међуратном раздобљу југословенске државе. Југославија је између два светска рата била земља великих социјалних разлике, привредне неинтегрисаности и културолошких различитости, што је, нарочито после Велике економске кризе, избацило на површину радикалне покрете и на левици и на десници који су у својим програмима нудили привлачна социјална мерила. Југословенска државна идеја, идеја националног јединства, у коју се посумњало убрзо по формирању заједничке државе, дефинитивно је званично напуштена стварањем Бановине Хрватске. Међутим, на плану међунационалних односа, стварање Бановине Хрватске не само да није смирило хрватско-српске супротности, нити задовољило национално-политичке тежње Хрвата и учврстило нестабилне државне темеље него је допринело јачању раздора, изазвало незадовољство Срба и подстакло потребу за преиспитивањем југословенске државне идеје. Стога је у овом периоду, из угла национално-политичких потреба српске нације, једно од најтежих питања националне политике чинила дилема за или против Југославије. [...]

 • Print-ISBN-13: 978-86-7005-114-0
 • Page Count: 633
 • Publication Year: 2014
 • Language: English, Croatian, Russian, German, Serbian
Политичка мисао Владимира Велмар-Јанковића

Политичка мисао Владимира Велмар-Јанковића
(Vladimir Velmar-Janković’s Political Thought)

 • Price: 4.50 €
The Early Ideological Influences of Dimitrije Ljotić: The Makings of a Fascist and Traitor?

The Early Ideological Influences of Dimitrije Ljotić: The Makings of a Fascist and Traitor?
(The Early Ideological Influences of Dimitrije Ljotić: The Makings of a Fascist and Traitor?)

 • Price: 5.00 €
Slovenija u predvečerje Drugog svetskog rata

Slovenija u predvečerje Drugog svetskog rata
(Slovenia on the Eve of WWII)

 • Price: 4.50 €
В. И. Лебедев: Штрихи биографии. Об угрозе СССР с запада и востока

В. И. Лебедев: Штрихи биографии. Об угрозе СССР с запада и востока
(V. I. Lebedev: Excerpts from Biography. On the Threat of the USSR from the West and East)

 • Price: 4.50 €
Делег итимация правящего режима в Королевстве Югославия как внутриполитическая предпосылка революции (1930-е – начало 1940-х гг .).

Делег итимация правящего режима в Королевстве Югославия как внутриполитическая предпосылка революции (1930-е – начало 1940-х гг .).
(Delegitimization of the Ruling Regime in the Kingdom of Yugoslavia as a Prerequisite for the Revolution (from the 30s to the beginning of the 40s))

 • Price: 4.50 €
Миграције становништва Војводине уочи и почетком Другог светског рата

Миграције становништва Војводине уочи и почетком Другог светског рата
(Migration of Population in Vojvodina Shortly Before World War II)

 • Price: 4.50 €
Младен Жујовић о рату у Европи 1939–1940.

Младен Жујовић о рату у Европи 1939–1940.
(Mladen Žujović on the War in Europe 1939–1940)

 • Price: 5.00 €
Советская политика в отношении Югославии перед апрельской катастрофой 1941 г.

Советская политика в отношении Югославии перед апрельской катастрофой 1941 г.
(Soviet Policy Towards Yugoslavia Before the April 1941 Catastrophe)

 • Price: 5.00 €
Keineswegs Desinteressiert. Die Pläne NS-Deutschlands mit Jugoslawien 1940/41

Keineswegs Desinteressiert. Die Pläne NS-Deutschlands mit Jugoslawien 1940/41
(Not Uninterested at All. The Plans of Nazi Germany with Yugoslavia 1940/41)

 • Price: 5.00 €
Bulgaria and Yugoslavia on the Eve of the April War

Bulgaria and Yugoslavia on the Eve of the April War
(Bulgaria and Yugoslavia on the Eve of the April War)

 • Price: 4.50 €
Američka diplomacija i Kraljevina Jugoslavija uoči i nakon Travanjskoga rata

Američka diplomacija i Kraljevina Jugoslavija uoči i nakon Travanjskoga rata
(American Diplomacy and the Kingdom of Yugoslavia on the Eve of and during the April War)

 • Price: 6.00 €
Комунистичка партија Југославије и догађаји од 27. марта 1941.

Комунистичка партија Југославије и догађаји од 27. марта 1941.
(The Communist Party of Yugoslavia and the Events of March 27th, 1941)

 • Price: 4.50 €
Учешће Мађарске у распарчавању Југославије 1941.

Учешће Мађарске у распарчавању Југославије 1941.
(Hungary’s Participation in Dismemberment of Yugoslavia 1941)

 • Price: 4.50 €
Балканске политичке прилике и априлски слом Вардарске бановине

Балканске политичке прилике и априлски слом Вардарске бановине
(Political Situation in the Balkans and the April Breakdown of Vardarska Banovina)

 • Price: 5.00 €
Југословенски Банат 1941. године

Југословенски Банат 1941. године
(The Yugoslav Banat 1941)

 • Price: 5.00 €
Мисија Едмунда Фезенмајера у Србији 1941. године

Мисија Едмунда Фезенмајера у Србији 1941. године
(The Mission of Edmund Veesenmeyer in Serbia in 1941)

 • Price: 6.00 €
Српско-албански односи у Косовском округу 1941. године у контексту немачко-италијанских интереса

Српско-албански односи у Косовском округу 1941. године у контексту немачко-италијанских интереса
(The Serbian-Albanian Relations in the Kosovo District in 1941 in the Context of German-Italian Interests)

 • Price: 4.50 €
Идеолошка основа злочина Независне Државе Хрватске 1941.

Идеолошка основа злочина Независне Државе Хрватске 1941.
(The Ideological Basis of Crimes of the Independent State of Croatia in 1941)

 • Price: 4.50 €
Совјетски утицај на почетак борбе против окупатора и избијање грађанског рата у Југославији 1941.

Совјетски утицај на почетак борбе против окупатора и избијање грађанског рата у Југославији 1941.
(Soviet Influence on the Beginning of the Struggle Against the Occupiers and the Outbreak of the Civil War in Yugoslavia in 1941)

 • Price: 5.00 €
Између мита и истине: масовна одмазда у Краљеву, октобра 1941.

Између мита и истине: масовна одмазда у Краљеву, октобра 1941.
(Between Myth and Reality: Mass Retaliations in Kraljevo in October 1941)

 • Price: 5.00 €
Губици партизанског покрета са територије Србије у устанку 1941. године

Губици партизанског покрета са територије Србије у устанку 1941. године
(The Losses of the Partisan Movement in the Territory of Serbia in the Uprising in 1941)

 • Price: 5.00 €
1941. у југословенским војним извештајима из Каира

1941. у југословенским војним извештајима из Каира
(1941 in the Yugoslav Military Reports from Cairo)

 • Price: 4.50 €
Ратни циљеви Комунистичке партије Југославије у Другом светском рату

Ратни циљеви Комунистичке партије Југославије у Другом светском рату
(War Aims of the Communist Party of Yugoslavia in World War II)

 • Price: 5.00 €
Идеолошка начела просветне политике владе Милана Недића

Идеолошка начела просветне политике владе Милана Недића
(Ideological Principles of Educational Policy of the Government of Milan Nedić)

 • Price: 4.50 €
Спортска политика у окупираној Србији – државна контрола и покушаји идеологизације

Спортска политика у окупираној Србији – државна контрола и покушаји идеологизације
(Sport Policy in the Occupied Serbia – State Control and Attempts at Ideologisation)

 • Price: 4.50 €
Odnos vlasti Nezavisne Države Hrvatske prema srpskom stanovništvu u sjevernoj Dalmaciji od aprila 1941. do septembra 1943. godine

Odnos vlasti Nezavisne Države Hrvatske prema srpskom stanovništvu u sjevernoj Dalmaciji od aprila 1941. do septembra 1943. godine
(The Relationship of the Authorities of the Independent State of Croatia toward Serb Population in Northern Dalmatia, April 1941 – September 1943)

 • Price: 5.00 €
Југословенске кризе (1918–1941) и Други светски рат на простору Србије у новијој српској историографији

Југословенске кризе (1918–1941) и Други светски рат на простору Србије у новијој српској историографији
(Yugoslavian Crisis (1918–1941) and WW II on Territory of Serbia in Recent Serbian Historiography)

 • Price: 7.00 €