V. I. Lebedev: Excerpts from Biography. On the Threat of the USSR from the West and East Cover Image
  • Price 4.00 €

В. И. Лебедев: Штрихи биографии. Об угрозе СССР с запада и востока
V. I. Lebedev: Excerpts from Biography. On the Threat of the USSR from the West and East

Author(s): Vladimir Alekseevich Tesemnikov
Subject(s): History of ideas, Political history, International relations/trade, Security and defense, WW II and following years (1940 - 1949)
Published by: Institut za noviju istoriju Srbije
Keywords: Lebedev; Mahin; Hitler; anti-fascism; Russian emigration in Yugoslavia;
Summary/Abstract: У раду се сагледавају антифашистички ставови дела руске емиграције у Југославији уочи Другог светског рата. Истраживање се базира на анализи чланака Руског архива, часописа који је на српском језику издавао Научни институт београдског одељења Земгора. У часопису су били штампани бројни радови који су аргументовано наговештавали очигледну претњу СССР-у од нацистичке Немачке и Јапана. Званични представник београдског одељења Земгора је био Ф. Е. Махин. Подједнако важну улогу у тој организацији имао је и В. И. Лебедев, чији животни пут није био ништа мање противречан и неизвестан од живота његовог колеге и партијског друга Махина. Обојица у почетком 20. века припадали истој партији – Партији социјалиста - револуционара.

  • Page Range: 73-86
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2014
  • Language: Russian