The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions Cover Image

Utilizarea tehnologiilor educaționale și informaționale moderne pentru formarea competențelor profesionale ale studenților în instituțiile de învăţămât superior
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions

The scientific-practical conference with international participation

Author(s): Liubov Zastînceanu, Valeriu Cabac, Carolina Tcaci
Subject(s): Education, Psychology, Communication studies, Higher Education
Published by: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo
Keywords: învăţământ superior-Republica Moldova; congrese; competenţe profesionale; formare; învăţământ superior; tehnologii informaţionale; instituţii superioare de învăţământ; metode de instruire; studenţi-formare profesională; publicaţii USARB
Summary/Abstract: Lucrarea prezintă materialele Conferinţei ştiinţifico-practică internaţională „Utilizarea tehnologiilor educaționale și informaționale moderne pentru formarea competențelor profesionale ale studenților în instituțiile de învăţămât superior” care a avut loc pe 7-8 decembrie, 2018 în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

  • Print-ISBN-13: 978-9975-3276-0-2
  • Page Count: 298
  • Publication Year: 2018
  • Language: English, Romanian, Russian
Modalităţile de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale în mediul digital

Modalităţile de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale în mediul digital
(Modalităţile de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale în mediul digital)

Resurse informatice, utilizate pentru organizarea şi desfaşurarea procesului de predare-învaţare-evaluare la unitatea de curs tehnologii informaţionale şi comunicaţionale

Resurse informatice, utilizate pentru organizarea şi desfaşurarea procesului de predare-învaţare-evaluare la unitatea de curs tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
(Resurse informatice, utilizate pentru organizarea şi desfaşurarea procesului de predare-învaţare-evaluare la unitatea de curs tehnologii informaţionale şi comunicaţionale)

Serviciile internet pentru organizarea procesului educaţional şi lucrul independent a studenţilor în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale

Serviciile internet pentru organizarea procesului educaţional şi lucrul independent a studenţilor în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale
(Serviciile internet pentru organizarea procesului educaţional şi lucrul independent a studenţilor în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale)

Elements of adaptive learning for developing professional competencies at future engineers

Elements of adaptive learning for developing professional competencies at future engineers
(Elements of adaptive learning for developing professional competencies at future engineers)

Organizarea evaluării curente a studenţilor secţiei cu frecvenţă redusă în condiţiile utilizarii cursurilor digitale

Organizarea evaluării curente a studenţilor secţiei cu frecvenţă redusă în condiţiile utilizarii cursurilor digitale
(Organizarea evaluării curente a studenţilor secţiei cu frecvenţă redusă în condiţiile utilizarii cursurilor digitale)

Интеграция видов музыкальной деятельности как средство художественно-творческой подготовки будущих педагогов по музыкальному воспитанию

Интеграция видов музыкальной деятельности как средство художественно-творческой подготовки будущих педагогов по музыкальному воспитанию
(Интеграция видов музыкальной деятельности как средство художественно-творческой подготовки будущих педагогов по музыкальному воспитанию)

Utilizarea resurselor web 2.0 în procesul de predare-învăţare-evaluare în liceu

Utilizarea resurselor web 2.0 în procesul de predare-învăţare-evaluare în liceu
(Utilizarea resurselor web 2.0 în procesul de predare-învăţare-evaluare în liceu)

Aspecte privind învăţarea bazată pe proiecte în cadrul unităţii de curs analiză complexă

Aspecte privind învăţarea bazată pe proiecte în cadrul unităţii de curs analiză complexă
(Aspecte privind învăţarea bazată pe proiecte în cadrul unităţii de curs analiză complexă)

The use of exploratory-creative methods in the process of training the professional competences of students studying engineering and related activities

The use of exploratory-creative methods in the process of training the professional competences of students studying engineering and related activities
(Utilizarea metodelor explorativ-creative în procesul de formare a competenţelor profesionale ale)

Utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne în domeniul turismului

Utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne în domeniul turismului
(Utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne în domeniul turismului)

Importanţa metodei grafice la predarea- învăţarea fizicii

Importanţa metodei grafice la predarea- învăţarea fizicii
(Importanţa metodei grafice la predarea- învăţarea fizicii)

Experimentul demonstrativ la fizica – metoda indispensabila în formarea competenţelor studenţilor

Experimentul demonstrativ la fizica – metoda indispensabila în formarea competenţelor studenţilor
(Experimentul demonstrativ la fizica – metoda indispensabila în formarea competenţelor studenţilor)

Sisteme de congruenţe liniare de o variabilă

Sisteme de congruenţe liniare de o variabilă
(Sisteme de congruenţe liniare de o variabilă)

Formarea competenţelor profesionale a viitorilor programatori în cadrul procesului de predare - învăţare - evaluare la unitatea de curs ”programarea funcţională”

Formarea competenţelor profesionale a viitorilor programatori în cadrul procesului de predare - învăţare - evaluare la unitatea de curs ”programarea funcţională”
(Formarea competenţelor profesionale a viitorilor programatori în cadrul procesului de predare - învăţare - evaluare la unitatea de curs ”programarea funcţională”)

Разработка методики решения реальных задач на основе применения химических и физических эффектов

Разработка методики решения реальных задач на основе применения химических и физических эффектов
(Разработка методики решения реальных задач на основе применения химических и физических эффектов)

Optimizarea metodelor numerice, aplicate la interpolarea funcţiilor

Optimizarea metodelor numerice, aplicate la interpolarea funcţiilor
(Optimizarea metodelor numerice, aplicate la interpolarea funcţiilor)

Helping students develop higher order thinking skills

Helping students develop higher order thinking skills
(Helping students develop higher order thinking skills)

Работа с прототипом в ходе анализа литературного произведения в вузе

Работа с прототипом в ходе анализа литературного произведения в вузе
(Работа с прототипом в ходе анализа литературного произведения в вузе)

Importanţa tehnologiilor informaţionale în activitatea şi formarea profesionala a psihologilor

Importanţa tehnologiilor informaţionale în activitatea şi formarea profesionala a psihologilor
(Importanţa tehnologiilor informaţionale în activitatea şi formarea profesionala a psihologilor)

Current changes in the english verb

Current changes in the english verb
(Current changes in the english verb)

Formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale la studenţii domeniului socio-juridic prin noile tehnologii interactive la unitatea de curs tehnologii informaţionale şi comunicaţionale

Formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale la studenţii domeniului socio-juridic prin noile tehnologii interactive la unitatea de curs tehnologii informaţionale şi comunicaţionale
(Formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale la studenţii domeniului socio-juridic prin noile tehnologii interactive la unitatea de curs tehnologii informaţionale şi comunicaţionale)

Web 2.0 tools in a language class: benefits and challenges

Web 2.0 tools in a language class: benefits and challenges
(Web 2.0 tools in a language class: benefits and challenges)

Развитие коммуникативной компетенции в процессе межкультурной коммуникации

Развитие коммуникативной компетенции в процессе межкультурной коммуникации
(Developing coomunicative competence in the process of intercultural communication)