THE ROLE OF AGRICULTURE IN PROVIDING ECOSYSTEM AND SOCIAL SERVICES Cover Image

ROLUL AGRICULTURII ÎN ACORDAREA SERVICIILOR ECOSISTEMICE ŞI SOCIALE
THE ROLE OF AGRICULTURE IN PROVIDING ECOSYSTEM AND SOCIAL SERVICES

International scientific conference

Author(s): Boris Boincean, Stanislav Stadnic, Andrei Balînskii, Carolina Tcaci, Vasile Şaragov
Subject(s): Economy, Agriculture
Published by: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo
Keywords: ecology; economy of nature; ecosisteme; sol fertil; humus; tehnologii; organic system; bio-degradation of soil
Summary/Abstract: Capitolul II cuprinde materialele comunicărilor prezentate în cadrul Conferinţei ştiinţifice internaţionale Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale.

  • Page Range: 147-464
  • Page Count: 317
  • Publication Year: 2014
  • Language: English, Romanian, Russian