Modalităţile de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale în mediul digital Cover Image

Modalităţile de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale în mediul digital
Modalităţile de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale în mediul digital

Author(s): Valeriu Cabac
Subject(s): Education, School education, Adult Education, Higher Education
Published by: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo
Keywords: obiectiv; competenţa; abordare prin competenţa; formarea/dezvoltarea competenţei prin situaţii; tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor; platforma de învăţare MOODLE; objective; competence; compete
Summary/Abstract: In communication it is analysed the issue of the competence approach of learning, the relation between goals and competencies, the possibilities for developing competencies through and in complex situations, the possibilities of information and communication technology using in forming and developing competencies În comunicare este analizată problematica abordării prin competenţe a instruirii, relaţia obiective-competenţe, posibilităţile de formare a competenţelor prin şi în situaţii complexe, posibilităţile de utilizare a tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în formarea şi dezvoltarea competenţelor