Conference proceedings - Literature as the area of challenge in representation/construction of Bosniak cultural identity Cover Image

Zbornik radova - Književnost kao prostor izazova u reprezentaciji/konstrukciji bošnjačkog kulturnog identiteta
Conference proceedings - Literature as the area of challenge in representation/construction of Bosniak cultural identity

Contributor(s): Ernad Osmić (Editor), Emina Osmić-Hajdarević (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Literary Texts, Poetry, Fiction, Studies of Literature, Sociology, Novel, Short Story, Bosnian Literature, Nationalism Studies, Migration Studies, Ethnic Minorities Studies, Identity of Collectives
Published by: BZK "Preporod" Brčko distrikt Bosne i Hercegovine
Keywords: Bosniak; identity; literature; Bosnia and Hercegovina;literary theory;
Summary/Abstract: Through the analysis of contemporary works of fiction, the papers published in these proceedings aim to shine light on the representation and/or construction of the Bosniak identity. Furthermore, as a result of the academic conference that preceded the publishing of these papers, these proceedings represent a collection of works which passed through the scrutiny of the Bosniak academic community, and thus presents an incumbent contribution to the fields of literary studies, sociology, contemporary history and cultural studies.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-820-77-9
  • Page Count: 344
  • Publication Year: 2017
  • Language: Bosnian
Kulturni identitet, književnost i bosanska svijest (Predgovor)

Kulturni identitet, književnost i bosanska svijest (Predgovor)
(Cultural identity, literature and Bosnian consciousness (Foreword))

Književnost kao zrcalo posebnosti i opštosti unutar bošnjačkog kulturnog identiteta

Književnost kao zrcalo posebnosti i opštosti unutar bošnjačkog kulturnog identiteta
(Literature as a Mirror of Generality and Distictiveness Within Bosniak Cultural Identity)

Bošnjačka književnost i kulturalna bosnistika: književnoteorijski i književnohistorijski aspekti

Bošnjačka književnost i kulturalna bosnistika: književnoteorijski i književnohistorijski aspekti
(Bosniak Literature and Cultural Bosnian Literary Studies: Literary-Theoretical and Literary-Historical Aspects)

Slavenska komponenta kulturnog identiteta Bošnjaka u književnosti osmanskog perioda – između afekcije i afirmacije

Slavenska komponenta kulturnog identiteta Bošnjaka u književnosti osmanskog perioda – između afekcije i afirmacije
(The Slavic Component of the Bosniak Cultural Identity in the Literature of Ottoman Period – Between Affection and Affirmation)

Predodžbe o franjevcima u savremenoj bošnjačkoj književnosti

Predodžbe o franjevcima u savremenoj bošnjačkoj književnosti
(Image of the Franciscans in Modern Bosniak Literature)

Pripadnost bošnjačke književnosti u kontekstu egzila našeg vremena

Pripadnost bošnjačke književnosti u kontekstu egzila našeg vremena
(Affiliation of Bosniak Literature Within the Context of Exile of Our Time)

Reprezentacija/konstrukcija bošnjačkog nacionalnog i kulturnog identiteta u Zelenom busenju Edhema Mulabića

Reprezentacija/konstrukcija bošnjačkog nacionalnog i kulturnog identiteta u Zelenom busenju Edhema Mulabića
(Representation/Construction of Bosniak National and Cultural Identity in Edhem Mulabdić's Green Turf)

Konfiguracija ženskog identiteta u narativima bošnjačkih autorica (kontekstualni pristup djelu Nafije Sarajlić i Bisere Alikadić)

Konfiguracija ženskog identiteta u narativima bošnjačkih autorica (kontekstualni pristup djelu Nafije Sarajlić i Bisere Alikadić)
(Configuration of Female Identity in Narratives of Bosniak Female Authors (Contextual Approach to the Work of Nafija Sarajlić and Bisera Alikadić))

Bosanski identitet kao protuteža nominalnom hrvatstvu i hrvatsko-muslimanskom književnom kanonu: kratki i neobjavljeni povijesni pregled bošnjačke književnosti Envera Čolakovića iz 1942. godine

Bosanski identitet kao protuteža nominalnom hrvatstvu i hrvatsko-muslimanskom književnom kanonu: kratki i neobjavljeni povijesni pregled bošnjačke književnosti Envera Čolakovića iz 1942. godine
(Identity as a Counterbalance to the Nominal Croatianhood and Croatian-Muslim Literary Canon: A Brief and Unpublished Historical Overview of Bosniak Literature Written by Enver Čolaković in 1942.)

Autobiografski diskurs Meše Selimovića u interpretacijskom ključu postkolonijalne kritike: iskustvo jednog liminalnog/hibridnog identiteta

Autobiografski diskurs Meše Selimovića u interpretacijskom ključu postkolonijalne kritike: iskustvo jednog liminalnog/hibridnog identiteta
(Meša Selimović's Autobiographical Discourse in the Interpretative Key of Postcolonial Critcism: Experience of One Liminal/Hybrid Identity)

Kosara, žena koje nema: Pozicija žene u Dizdarevom Kamenom spavaču

Kosara, žena koje nema: Pozicija žene u Dizdarevom Kamenom spavaču
(Kosara, a Woman Who is Not Here: Position of a Woman in Dizdar’s Stone Sleeper)

Između krajnosti: Kritički identitet Muhsina Rizvića u optici metakritike

Između krajnosti: Kritički identitet Muhsina Rizvića u optici metakritike
(Between the Extremes: Critical Identity of Muhsin Rizvić from the Perspective of Metacriticism)

Narativni identiteti na raskršćima balkanske historije u romanima Huseina Bašića

Narativni identiteti na raskršćima balkanske historije u romanima Huseina Bašića
(Narrative Identitites on The Crossroads of the Balkan History in the Novels of Husein Bašić)

Prostorne figure kulturnog označavanja u odabranim romanima novije bošnjačke književnosti (Ponornica Skendera Kulenovića i Berlinski nepoznati prolaznik Irfana Horozovića)

Prostorne figure kulturnog označavanja u odabranim romanima novije bošnjačke književnosti (Ponornica Skendera Kulenovića i Berlinski nepoznati prolaznik Irfana Horozovića)
(Space Figures of Cultural Marking in the Novel of Recent Bosniak Literature (Skender Kulenović's Lost River And Irfan Horozović's The Unknown Passerby in Berlin))

Žrtva i svjedok zločina: Pitanja identiteta u romanima Kulin, Košmar i Gola koža Zlatka Topčića

Žrtva i svjedok zločina: Pitanja identiteta u romanima Kulin, Košmar i Gola koža Zlatka Topčića
(Victim and Wintness of Crime: The Question of Identity in Zlatko Topčić's Novels Kulin, Nightmare and Naked Skin)

Razbijeno zrcalo identiteta: Ogled o prozi Hadžema Hajdarevića

Razbijeno zrcalo identiteta: Ogled o prozi Hadžema Hajdarevića
(The Broken Mirror of Identity: An Essay on Hadžem Hajdarević’s Prose)

Zrcaljenje Bosnom (glose i marginalije uz knjige Krugovi i elipse i književnost i identitet Vedada Spahića)

Zrcaljenje Bosnom (glose i marginalije uz knjige Krugovi i elipse i književnost i identitet Vedada Spahića)
(Mirroring through Bosnia (Glosse’s and Marginal Notes with Books Circles and Ellipses and Literature and Identity by Vedad Spahić))

Potraga za (ne)mjestom: Poetsko mapiranje kritičko-teorijskih, moralnih i identitetskih konjunktura savremenog svijeta

Potraga za (ne)mjestom: Poetsko mapiranje kritičko-teorijskih, moralnih i identitetskih konjunktura savremenog svijeta
(Thequest for (Non)Place: Poetic Mapping of Critical-Theoretical, Moral and Identity Conjunctures of Contemporary World)

Dekonstrukcija tranzicijskog oportunizma u romanu Sedam strahova Selvedina Avdića

Dekonstrukcija tranzicijskog oportunizma u romanu Sedam strahova Selvedina Avdića
(Deconstruction of Transitional Opportunism in Selvedin Avdic's Novel Seven Fears)

Kakvom ženom treba biti: Kritički osvrt na dvije knjige samopomoći Sare Sabri

Kakvom ženom treba biti: Kritički osvrt na dvije knjige samopomoći Sare Sabri
(What a Woman Should be Like: A Critical Review of Two Self-Help Books Written by Sara Sabri)

Gürs Ilyas u lirskom pamćenju: Tro-varijantsko promicanje pjesme o bolovanju Đerzelez Alije

Gürs Ilyas u lirskom pamćenju: Tro-varijantsko promicanje pjesme o bolovanju Đerzelez Alije
(The Lyrical Legacy of Gürs Ilyas: The Tripartite Furtherance of The Poem on Đerzelez Alija’s Suffering)

Identitet i kultura sjećanja u pričanju epskog pjevača Halila Bajgorića

Identitet i kultura sjećanja u pričanju epskog pjevača Halila Bajgorića
(Identity and Cultural Memories in Chatting with Epic Poet Halil Bajgoric)

Mediji i kultura: Bošnjaci u globalnom reality showu

Mediji i kultura: Bošnjaci u globalnom reality showu
(Media and Culture: Bosniaks in Global Reality Show)

Pitanje identiteta

Pitanje identiteta
(The Question of Identity)

Budućnost identiteta

Budućnost identiteta
(The Future of Identity)