Security Issues in the Middle East and North Africa (MENA) Cover Image

Problemy bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA)
Security Issues in the Middle East and North Africa (MENA)

Contributor(s): Krzysztof Zdulski (Editor), Robert Czulda (Editor), Radosław Bania (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Security and defense, Military policy, Peace and Conflict Studies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: Middle East; North Africa; MENA
Summary/Abstract: Region Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (Middle East and North Africa – MENA) jest uznawany za jeden z najbardziej niestabilnych, a zarazem niezwykle istotnych dla bezpieczeństwa międzynarodowego obszarów współczesnego świata. Na jego sytuację – zarówno w wymiarze regionalnym, jak i wewnątrzpaństwowym – wpływają spory, konflikty, a także różnorodne procesy społeczne, polityczne i gospodarcze. Złożoność tych czynników, ich zasięg oraz zakres powodują, że przenikają się tam problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego. Autorzy zebranych w tomie artykułów przybliżają Czytelnikom wiele aspektów dotyczących wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie oraz w Północnej Afryce. Ponadto wyjaśniają ich wpływ na poziom bezpieczeństwa innych regionów, zwłaszcza Europy oraz ukazują ich znaczenie dla polityki mocarstw, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych.

  • Page Count: 209
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish
Powstanie tzw. Państwa Islamskiego w Iraku

Powstanie tzw. Państwa Islamskiego w Iraku
(The so-called Islamic State in Iraq)

Sekurytyzacja problemu uchodźców w Jordanii

Sekurytyzacja problemu uchodźców w Jordanii
(Securitization of the problem of refugees in Jordan)

SIŁA POLITYCZNA W MUNDURACH – MILITOKRACJA PO ARABSKIEJ WIOŚNIE?

SIŁA POLITYCZNA W MUNDURACH – MILITOKRACJA PO ARABSKIEJ WIOŚNIE?
(POLITICAL FORCE IN MUNDURAS - MILITATION AFTER ARAB WELFARE?)

Polityka USA wobec Egiptu – ciągłość mimo wszystko

Polityka USA wobec Egiptu – ciągłość mimo wszystko
(US policy towards Egypt - continuity, after all)

Sojusz amerykańsko - saudyjski a regionalna stabilność Bliskiego Wschodu

Sojusz amerykańsko - saudyjski a regionalna stabilność Bliskiego Wschodu
(The American-Sudanese alliance and the regional stability of the Middle East)

Tak zwane Państwo Islamskie w Europie ? Zagrożenie nową falą „eurodżihadu ”

Tak zwane Państwo Islamskie w Europie ? Zagrożenie nową falą „eurodżihadu ”
(So-called Islamic State in Europe? The threat of a new wave of "eurodjihad")

Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej jako przykład regionalnego systemu bezpieczeństwa

Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej jako przykład regionalnego systemu bezpieczeństwa
(Anti-terrorist policy of the European Union as an example regional security system)

POLITYKA INSTYTUCJONALNO-PRAWNA IZRAELA WOBEC WEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA INSTYTUCJONALNO-PRAWNA IZRAELA WOBEC WEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
(INSTITUTIONAL AND LEGAL POLICY OF ISRAEL FOR INTERNAL SAFETY HAZARDS)

Wpływ aktualnych wydarzeń w Syrii na bezpieczeństwo Izraela

Wpływ aktualnych wydarzeń w Syrii na bezpieczeństwo Izraela
(The impact of current events in Syria on the security of Israel)

Medialna wojna o dusze w Somalii. Ewolucja Al-Kataib, anglojęzycznego kanału propagandy ekstremistów islamskich w latach 2010–2012

Medialna wojna o dusze w Somalii. Ewolucja Al-Kataib, anglojęzycznego kanału propagandy ekstremistów islamskich w latach 2010–2012
(Media war for souls in Somalia. The evolution of Al-Kataib, the English-language propaganda channel for Islamic extremists in 2010-2012)

Strategia bezpieczeństwa Islamskiej Republiki Iranu – wybrane aspekty

Strategia bezpieczeństwa Islamskiej Republiki Iranu – wybrane aspekty
(Security strategy of the Islamic Republic of Iran - selected aspects)

Stosunki radziecko-marokańskie w kontekście rywalizacji zimnowojennej w świetle źródeł radzieckich i amerykańskich

Stosunki radziecko-marokańskie w kontekście rywalizacji zimnowojennej w świetle źródeł radzieckich i amerykańskich
(Soviet-Moroccan relations in the context of Cold War rivalry in the light of Soviet and American sources)

Rola Turcji w brytyjskich planach ataku na Związek Radziecki z okresu „dziwnej wojny"

Rola Turcji w brytyjskich planach ataku na Związek Radziecki z okresu „dziwnej wojny"
(The role of Turkey in the British plans to attack the Soviet Union from the period of "strange war")