Anti-terrorist policy of the European Union as an example
regional security system Cover Image

Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej jako przykład regionalnego systemu bezpieczeństwa
Anti-terrorist policy of the European Union as an example regional security system

Author(s): Izabela Oleksiewicz
Subject(s): Security and defense, Military policy
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  • Page Range: 104-117
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish