International Relations at the Beginning of the 21st Century. Selected Aspects Cover Image
 • Offer for Individuals Only 10.00 €

Stosunki międzynarodowe na początku XXI wieku. Wybrane aspekty
International Relations at the Beginning of the 21st Century. Selected Aspects

Contributor(s): Katarzyna Czornik (Editor), Tomasz Okraska (Editor), Monika Szynol (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Political Sciences, Governance, International relations/trade, Geopolitics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: international relations
Summary/Abstract: The first two decades of the 21st century were characterised by numerous determinants that strongly destabilise interstate relations, and even have a destructive influence on the shape of international relations in the regional (European, Middle East, African or Asian) and global dimension. The aim of this publication is to offer a broadly understood analysis of selected challenges, threats, and problems in foreign policy of selected European and non-European countries, both in bilateral and multilateral relations in the first and second decade of the 21st century. The studies concern, inter alia, the theoretical aspects of international relations, processes, and phenomena taking place in Europe at the beginning of the 21st century and trends in international relations appearing in other parts of the globe.

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3379-3
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3374-8
 • Page Count: 354
 • Publication Year: 2017
 • Language: Polish
Polityka zagraniczna państwa jako jedna z kategorii w nauce o stosunkach międzynarodowych. Wybrane aspekty

Polityka zagraniczna państwa jako jedna z kategorii w nauce o stosunkach międzynarodowych. Wybrane aspekty
(The foreign policy of the state as one of the categories in the science of international relations. Selected aspects)

 • Price: 4.50 €
Od integracji do stagnacji. Poszerzanie i pogłębianie integracji europejskiej w ramach Unii Europejskiej w XXI w.

Od integracji do stagnacji. Poszerzanie i pogłębianie integracji europejskiej w ramach Unii Europejskiej w XXI w.
(From integration to stagnation. The expanding and deepening of European integration within the European Union in the 21st century)

 • Price: 4.50 €
Migracje z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej jako wyzwanie i zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy Zachodniej

Migracje z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej jako wyzwanie i zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy Zachodniej
(Migrations from the Middle East and North Africa as a challenge and a threat to the security of Western Europe)

 • Price: 4.50 €
Wybrane przyczyny i implikacje kryzysu migracyjno-uchodźczego w skali globalnej

Wybrane przyczyny i implikacje kryzysu migracyjno-uchodźczego w skali globalnej
(Selected causes and implications of the migration and refugee crisis on a global scale)

 • Price: 4.50 €
Strefa Schengen a zarządzanie kryzysowe Unii Europejskiej

Strefa Schengen a zarządzanie kryzysowe Unii Europejskiej
(The Schengen zone crisis management of the European Union)

 • Price: 4.50 €
Obszar euroatlantycki w strategii Federacji Rosyjskiej

Obszar euroatlantycki w strategii Federacji Rosyjskiej
(The Euro-Atlantic area in the strategy of the Russian Federation)

 • Price: 4.50 €
Federacja Rosyjska – potęga militarna czy fikcja

Federacja Rosyjska – potęga militarna czy fikcja
(The Russian Federation - the military power or fiction)

 • Price: 4.50 €
Kierunki gruzińskiej polityki zagranicznej po wojnie rosyjsko-gruzińskiej w 2008 r.

Kierunki gruzińskiej polityki zagranicznej po wojnie rosyjsko-gruzińskiej w 2008 r.
(Directions of Georgian foreign policy after the Russo-Georgian war in 2008)

 • Price: 4.50 €
Podaytońska Bośnia i Hercegowina jako przykład niestabilności na Bałkanach – utrzymanie państwowości czy rozpad?

Podaytońska Bośnia i Hercegowina jako przykład niestabilności na Bałkanach – utrzymanie państwowości czy rozpad?
(Post Dayton Bosnia and Herzegovina as an example of instability in the Balkans - is it the maintaining of the statehood or a disintegration?)

 • Price: 4.50 €
Nordyckie inwestycje w polskim sektorze energetycznym

Nordyckie inwestycje w polskim sektorze energetycznym
(Nordic investments in the Polish energy sector)

 • Price: 4.50 €
Zwalczanie przestępczości zorganizowanej jako jedna z form kooperacji państw Grupy Wyszehradzkiej w XXI w.

Zwalczanie przestępczości zorganizowanej jako jedna z form kooperacji państw Grupy Wyszehradzkiej w XXI w.
(Combating organized crime as one of the forms of the cooperation among the Visegrad Group countries in the 21st century)

 • Price: 4.50 €
Daleki Wschód w stosunkach międzynarodowych w XXI w.

Daleki Wschód w stosunkach międzynarodowych w XXI w.
(The Far East in the international relations in the 21st century)

 • Price: 4.50 €
Nowa Wielka Gra, rosyjsko-chińska rywalizacja w Azji Centralnej

Nowa Wielka Gra, rosyjsko-chińska rywalizacja w Azji Centralnej
(The New Great Game, Russian-Chinese rivalry in Central Asia)

 • Price: 4.50 €
Indie – Bangladesz: rozwój stosunków bilateralnych w pierwszej dekadzie XXI w.

Indie – Bangladesz: rozwój stosunków bilateralnych w pierwszej dekadzie XXI w.
(India - Bangladesh: the development of the bilateral relations in the first decade of the 21st century)

 • Price: 4.50 €
Modernizacja Izraelskich Sił Obronnych w kontekście konfliktu izraelsko-palestyńskiego w XXI w.

Modernizacja Izraelskich Sił Obronnych w kontekście konfliktu izraelsko-palestyńskiego w XXI w.
(Modernization of Israeli Defense Forces in the context of the Israeli-Palestinian conflict in the 21st century)

 • Price: 4.50 €