The United States in the face of regional crises - the transatlantic aspect Cover Image

Stany Zjednoczone wobec kryzysów regionalnych – aspekt transatlantycki
The United States in the face of regional crises - the transatlantic aspect

Author(s): Jadwiga Kiwerska
Subject(s): Politics / Political Sciences, Public Administration, Public Law, International relations/trade, Geopolitics
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego
Keywords: US foreign policy; international relations
Summary/Abstract: Od kilku dziesięcioleci Stany Zjednoczone pełnią rolę „policjanta świata”, interweniującego w różnych regionach globu i w sprawach, które często nie mają bezpośredniego związku z amerykańskim vital interest. Także administracja Baracka Obamy została skonfrontowana z różnymi konfliktami regionalnymi: wojny w Iraku i Afganistanie, spór bliskowschodni oraz „arabska wiosna”. Irak i Afganistan to bezpośredni spadek po „epoce” G. W. Busha, zaś konflikt izraelsko-palestyński był swego rodzaju „węzłem gordyjskim”, czekającym na swe rozwiązanie od kilkudziesięciu już lat. Z kolei wybuch społecznego niezadowolenia w krajach arabskich Afryki i Bliskiego Wschodu na początku 2011 r. okazał się wyzwaniem o ogromnej sile oddziaływania i skutkach, które trudno jednoznacznie ocenić. W każdym razie były to wydarzenia, które postawiły Waszyngton w niełatwej sytuacji, zmuszając go do działania niejako wbrew swej woli. Jaki charakter miała amerykańska polityka w odniesieniu do politycznych kryzysów i konfliktów regionalnych, z którymi przyszło zmagać się administracji Obamy? Czy zastosowane środki działania okazały się właściwe i skuteczne? Czy służyły one odbudowie pozycji i znaczenia Ameryki w świecie, a zwłaszcza umocnieniu relacji w ramach wspólnoty transatlantyckiej? Są to główne pytania, na które próbowano znaleźć odpowiedź w prezentowanej pracy. Dokonano w niej analizy i bilansu polityki amerykańskiej, wychodząc z założenia, że Stany Zjednoczone stanowią niezbędny czynnik bezpieczeństwa światowego i – chcąc nie chcąc – nadal pełnią w powszechnej świadomości rolę „światowego żandarma”.

  • Page Count: 58
  • Publication Year: 2013
  • Language: Polish