Poland’s Perfect Ally Cover Image

Wymarzony sojusznik Polski
Poland’s Perfect Ally

Author(s): Jadwiga Kiwerska
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego

Summary/Abstract: Nowa polska rzeczywistość, kształtująca się po przełomie 1989 r., wkroczyła w świat relacji ze Stanami Zjednoczonymi z niezwykle pozytywnym bagażem. Ameryka tradycyjnie zajmowała w polskiej świadomości zbiorowej szczególne miejsce. Stanowiła mit lepszego, bogatszego i wymarzonego świata. Przez dziesięciolecia kolejne pokolenia górali, chłopów, biedoty, ale też inteligencji i arystokratów wędrowały za Ocean i słały do domu listy z opisem raju. Ta oaza dobrobytu była jednocześnie ostoją wolności, demokracji, siły i nadziei. Ów mit Ameryki jako kraju modelowych wartości był żywy szczególnie w okresie zimnej wojny i dominował nie tylko w polskiej świadomości, ale i w zbiorowych odniesieniach narodów w różnych krajach komunistycznej Europy.

  • Issue Year: 330/2009
  • Issue No: 03
  • Page Range: 56-67
  • Page Count: 12
  • Language: Polish