Reviews Cover Image

Oceny i omówienia
Reviews

Author(s): Katarzyna Woniak, Hubert Orlowski, Władysław Markiewicz, Jadwiga Kiwerska, Bogdan Koszel, Andrzej Sakson
Subject(s): Review
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego

Summary/Abstract: WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI, Pisma wybrane, t. 6, 2002-2012, red. Andrzej Krzysztof Kunert, UNIVERSITATAS, Krakow 2012, 458 ss. ALEKSANDRA MATYKIEWICZ-WŁODARSKA: Marion Gräfin Dönhoff. Idee i refleksje polityczne, Ksiegarnia Akademicka, Krako´w 2012, 154 ss. JÜRGEN JOACHIMSTHALER: Text-Ränder. Die kulturelle Vielfalt in Mitteleuropa als Darstellungsproblem deutscher Literatur, Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2011, t. 1-3, 483 ss., 461 ss., 476 ss. LESZEK ZYLINSKI: Europa w niemieckiej mysli XIX-XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Torun 2013, 312 ss. ANNA MOSKAL: Im Spannungsfeld von Region und Nation. Die Polonisierung der Stadt Posen nach 1918 und 1945, Harrasowitz, Wiesbaden 2013, 298 ss. MICHAŁ M. KOSMAN: Polityka RFN wobec ZSRRRosji w latach 1989-2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, 563 ss. ANDRZEJ KWILECKI: Z Kwilcza rodem. Wspomnienia i szkice. Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznan 2012, 454 ss.

  • Issue Year: 348/2013
  • Issue No: 04
  • Page Range: 223-248
  • Page Count: 26
  • Language: Polish