Władysław Sebyła. Readings Cover Image
 • Offer for Individuals Only 12.00 €

Władysław Sebyła. Lektury
Władysław Sebyła. Readings

Contributor(s): Joanna Kisiel (Editor), Elzbieta Wróbel (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature, Polish Literature, Theory of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: Władysław Sebyła; catastrophism; poetry; imagination; pessimism
Summary/Abstract: A collective volume entitled Władysław Sebyła. Readings is a polyphonic and multidimensional monograph of the works by the catastrophic poet of the interwar period. It points to a new approach to reading this intriguing poetry, while revealing its unusual interpretive potential and various connections with the tradition of Polish lyricism. The book is evidence for multiple original/authorial readings, which adopted various methodological foundations, and multiplied interpretative contexts. It presents the very first, so multifaceted description of the phenomenon of Władysław Sebyła's work, imagination and thoughts, which is enriched with essays about his dramatic and critical literary works. What is the key to describing the specificity of the poet's literary output is the interpretative event, micrological reading, fascinating and exploratory encounter with the text. And this is why the analysis and interpretation of individual works, each time elucidating the whole of the poet's work anew, play such an important role in the volume. The book Władysław Sebyła. Readings is intended for both researchers and students of literature, as well as for all those interested in the twentieth-century poetry.

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3146-1
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3145-4
 • Page Count: 450
 • Publication Year: 2017
 • Language: Polish
Portret poety. Okładka z pegazem Sabiny Sebyłowej jako źródło biograficzne

Portret poety. Okładka z pegazem Sabiny Sebyłowej jako źródło biograficzne
(The Portrait of a Poet. Okładka z pegazem by Sabina Sebyła as a Biographical Source)

 • Price: 4.50 €
Wyobraźnia katastroficzna. Władysława Sebyły

Wyobraźnia katastroficzna. Władysława Sebyły
(The Catastrophic Imagination of Władysław Sebyła)

 • Price: 4.50 €
Żywioł ziemi w poezji Władysława Sebyły

Żywioł ziemi w poezji Władysława Sebyły
(The element of Earth in the poetry of Władysław Sebyła)

 • Price: 4.50 €
Metafizyczna podszewka rzeczywistości. O symbolice wody w wierszach Władysława Sebyły

Metafizyczna podszewka rzeczywistości. O symbolice wody w wierszach Władysława Sebyły
(The Metaphysical Lining of Reality. On the Symbolism of Water in Władysław Sebyła’s Poetry)

 • Price: 4.50 €
„Muzyka nocy tej”. Komentarz do wybranych wątków muzycznych w poezji Władysława Sebyły i diarystyce Sabiny Sebyłowej

„Muzyka nocy tej”. Komentarz do wybranych wątków muzycznych w poezji Władysława Sebyły i diarystyce Sabiny Sebyłowej
(“The Music of This Night”. A Comment on the Selected Musical Tropes in Władysław Sebyła’s Poetry and Sabina Sebyła’s Memoirs)

 • Price: 4.50 €
Muzyczność poezji Władysława Sebyły

Muzyczność poezji Władysława Sebyły
(The Musicality of Władysław Sebyła’s Poetry)

 • Price: 4.50 €
Zwierzęta Sebyły

Zwierzęta Sebyły
(Sebyła’s Animals)

 • Price: 4.50 €
Od hipiki do hippomancji. Konie Sebyły

Od hipiki do hippomancji. Konie Sebyły
(From Horsemanship to Hippomancy. Sebyła’s Horses)

 • Price: 4.50 €
„Robactwo z czarnych łąk”. Na marginesie lektury Młynów. Sonaty nieludzkiej

„Robactwo z czarnych łąk”. Na marginesie lektury Młynów. Sonaty nieludzkiej
(“The Vermin of the Black Meadows”. On the Margins of Młyny. Sonata nieludzka)

 • Price: 4.50 €
Młyny. Sonata nieludzka. Poemat paraboliczny

Młyny. Sonata nieludzka. Poemat paraboliczny
(Młyny. Sonata nieludzka. A Parable Poem)

 • Price: 4.50 €
„Nazywaniem chcesz mi szukanie zastąpić?”. O Koncercie egotycznym Władysława Sebyły

„Nazywaniem chcesz mi szukanie zastąpić?”. O Koncercie egotycznym Władysława Sebyły
(“You want me to name instead of seek?”. On Władysław Sebyła’s Koncert egotyczny)

 • Price: 4.50 €
Pochwała wyobraźni. O Dialogu w ciemności Władysława Sebyły

Pochwała wyobraźni. O Dialogu w ciemności Władysława Sebyły
(An Apology of Imagination. On Dialog w ciemności by Władysław Sebyła)

 • Price: 4.50 €
Nocte ludos, czyli nocne zawody. Wokół nokturnu 7 Władysława Sebyły

Nocte ludos, czyli nocne zawody. Wokół nokturnu 7 Władysława Sebyły
(Nocte ludos or Nighttime Competition. On Nocturne 7 by Władysław Sebyła)

 • Price: 4.50 €
Bezsenność Sebyły

Bezsenność Sebyły
(Sebyła’s Sleeplessness)

 • Price: 4.50 €
„…czyś ptakiem, drzewem, czy kamieniem?”. Ojcze nasz Władysława Sebyły jako cykl modlitewnych paradoksów

„…czyś ptakiem, drzewem, czy kamieniem?”. Ojcze nasz Władysława Sebyły jako cykl modlitewnych paradoksów
(“…are you a bird, a tree or a stone?”. Władysław Sebyła’s Ojcze nasz as a Cycle of Prayerful Paradoxes)

 • Price: 4.50 €
Bóg w poezji Władysława Sebyły

Bóg w poezji Władysława Sebyły
(God in the Poetry of Władysław Sebyła)

 • Price: 4.50 €
Władysława Sebyły rozpoznawanie swego czasu. Ujęcie kerygmatyczne

Władysława Sebyły rozpoznawanie swego czasu. Ujęcie kerygmatyczne
(Władyslaw Sebyła’s recognition of his time. A kerygmatic approach)

 • Price: 4.50 €
Za mundurem… Wokół Junkra Władysława Sebyły

Za mundurem… Wokół Junkra Władysława Sebyły
(A Man in Uniform… On Junker by Władysław Sebyła)

 • Price: 4.50 €
Lozanna nad Okszą. Poeta Władysława Sebyły w kontekście wierszy ostatnich Adama Mickiewicza

Lozanna nad Okszą. Poeta Władysława Sebyły w kontekście wierszy ostatnich Adama Mickiewicza
(Lausanne-upon-Oksza. Poeta by Władysław Sebyła in the Context of Adam Mickiewicz’s Late Poems)

 • Price: 4.50 €
Grób Słowackiego Władysława Sebyły

Grób Słowackiego Władysława Sebyły
(Grób Słowackiego by Władysław Sebyła)

 • Price: 4.50 €
Nie tren. O Zmarłym Władysława Sebyły

Nie tren. O Zmarłym Władysława Sebyły
(A Non-Lament. On The Deseased (Zmarły) by Władysław Sebyła)

 • Price: 4.50 €
„Śmiech nosimy – i ból”. O jednym wierszu Władysława Sebyły

„Śmiech nosimy – i ból”. O jednym wierszu Władysława Sebyły
(“We carry the laughe – and pain”. On a Poem by Władysław Sebyła)

 • Price: 4.50 €
Pola‑sobowtóry w twórczości Władysława Sebyły i Andrzeja Bursy

Pola‑sobowtóry w twórczości Władysława Sebyły i Andrzeja Bursy
(Doppelganger Themes in the Works of Władysław Sebyła and Andrzej Bursa)

 • Price: 4.50 €
Władysław Sebyła pisarz niesceniczny?

Władysław Sebyła pisarz niesceniczny?
(Władysław Sebyła A Non-Stage Writer?)

 • Price: 4.50 €
Doświadczanie poezji. Suplement do krytycznej działalności Władysława Sebyły

Doświadczanie poezji. Suplement do krytycznej działalności Władysława Sebyły
(The Experience of Poetry. A Supplement to the Critical Works of Władysław Sebyła)

 • Price: 4.50 €
Kłobuckie ślady… Biograficzne impresje na temat Władysława Sebyły

Kłobuckie ślady… Biograficzne impresje na temat Władysława Sebyły
(Traces of Kłobuck… Biographical Impressions of Władysław Sebyła)

 • Price: 4.50 €