Identity of Western and Southern Slavs in the light of the 20th-century discussions and polemics. V. 1 The contexts of philological and cultural studies Cover Image
 • Offer for Individuals Only 8.00 €

Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle XX-wiecznych dyskusji i polemik. T. 1 Konteksty filologiczne i kulturoznawcze
Identity of Western and Southern Slavs in the light of the 20th-century discussions and polemics. V. 1 The contexts of philological and cultural studies

Contributor(s): Katarzyna Majdzik Papić (Editor), Józef Zarek (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature, Theory of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: individual identity; collective identity (ethnic; national; regional; cultural); emigration; diaspora; monoculturalism and multiculturalism; stereotypization and ideologization of identity; Western and Southern Slavism
Summary/Abstract: The volume is an interesting continuation of the current scientific publications on Slavic identity, or rather: identities. Not only does it refer to the studies in this area conducted earlier, but also - in the majority of the texts - it significantly supplements them with the analysis of new phenomena related to a differently understood concept of identity. Because of the combination of scientific tradition and questions relating to the future, it can successfully encourage more researchers to deal with the problem of identity in Western and Southern Slavic countries.From the publishing review by dr. hab. Patrycjusz Pajak

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3118-8
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3117-1
 • Page Count: 368
 • Publication Year: 2017
 • Language: Croatian, Czech, Polish, Serbian
Tożsamość jako wartość

Tożsamość jako wartość
(Identity as a value)

 • Price: 4.50 €
Stereotyp tożsamości

Stereotyp tożsamości
(Identity stereotype)

 • Price: 4.50 €
Swoje, obce, skolonizowane. Uwagi na temat wewnętrznych sporów o model kultury bułgarskiej w ostatniej dekadzie XX wieku

Swoje, obce, skolonizowane. Uwagi na temat wewnętrznych sporów o model kultury bułgarskiej w ostatniej dekadzie XX wieku
(Remarks about the internal debates about the model of Bulgarian culture in the last decade of the 20th century)

 • Price: 4.50 €
Kwestie tożsamości narodowej i kulturowej w twórczości poetyckiej Ani Iłkowa

Kwestie tożsamości narodowej i kulturowej w twórczości poetyckiej Ani Iłkowa
(The problems of national and cultural identity in the poetic works of Ani Ilkov)

 • Price: 4.50 €
Zavičajni identitet u nastavi

Zavičajni identitet u nastavi
(The homeland identity in teaching)

 • Price: 4.50 €
Granice europskoga/slavenskoga istoka i zapada: poljska književnost u kanonu svjetske književnosti iz hrvatske perspektive

Granice europskoga/slavenskoga istoka i zapada: poljska književnost u kanonu svjetske književnosti iz hrvatske perspektive
(The borders of the European/Slavic East and West: Polish literature in the World Literature Canon from the Croatian Point of View)

 • Price: 4.50 €
Chorwacka mniejszość narodowa na Węgrzech – w poszukiwaniu definicji przynależności

Chorwacka mniejszość narodowa na Węgrzech – w poszukiwaniu definicji przynależności
(The Croatian minority in Hungary – in pursuit of a definition of minority affiliation)

 • Price: 4.50 €
Problemy tożsamościowe bośniackiej diaspory w Turcji. Zarys problematyki

Problemy tożsamościowe bośniackiej diaspory w Turcji. Zarys problematyki
(Identity-related problems of the Bosnian diaspora in Turkey. An overview of the problem)

 • Price: 4.50 €
Jak pozostać sobą w obcym języku? Strategie konwersji językowej pisarzy pochodzenia słowiańskiego

Jak pozostać sobą w obcym języku? Strategie konwersji językowej pisarzy pochodzenia słowiańskiego
(How to remain oneself in a foreign language? The strategies of linguistic conversion of the writers of Slavic origin)

 • Price: 4.50 €
Od Kultury kłamstwa do Kultury karaoke. Obraz przemian utrwalony w eseistyce Dubravki Ugrešić

Od Kultury kłamstwa do Kultury karaoke. Obraz przemian utrwalony w eseistyce Dubravki Ugrešić
(From The Culture of Lies to Karaoke Culture. The picture of changes recorded in Dubravka Ugrešic’s essays)

 • Price: 4.50 €
O protonacionalnom identitetu Jurja Barakovića u povijesti književnosti

O protonacionalnom identitetu Jurja Barakovića u povijesti književnosti
(On Proto-National Identity of Juraj Baraković in the History of Literature)

 • Price: 4.50 €
Problematika hrvatskoga nacionalnog identiteta u Krležinu romanu Zastave

Problematika hrvatskoga nacionalnog identiteta u Krležinu romanu Zastave
(The problems of the Croatian national identity in Krleža’s novel Flags / Zastave)

 • Price: 4.50 €
W obronie chorwackości. Kwestie tożsamościowe na łamach czasopisma „Krugovi” (1952–1958)

W obronie chorwackości. Kwestie tożsamościowe na łamach czasopisma „Krugovi” (1952–1958)
(In defense of Croatian. Issues of identity in the journal “Krugovi” (1952–1958))

 • Price: 4.50 €
Dijalektička perspektiva južnoslavenskih književno‑jezičnih odnosa

Dijalektička perspektiva južnoslavenskih književno‑jezičnih odnosa
(A dialectical perspective on South Slavic literary-linguistic relations)

 • Price: 4.50 €
Problem tożsamości Słoweńców w esejach Draga Jančara

Problem tożsamości Słoweńców w esejach Draga Jančara
(Slovenian identity problems in essays by Drago Jančar)

 • Price: 4.50 €
Tożsamość jednostki w słowackiej prozie naturyzmu

Tożsamość jednostki w słowackiej prozie naturyzmu
(The human identity in the Slovak prose of naturismus)

 • Price: 4.50 €
Opisy podróży po krajach słowiańskich z lat 50. i 60. XX wieku: próba podtrzymania filosłowiańskiej tożsamości Górnołużyczan czy jej destrukcja?

Opisy podróży po krajach słowiańskich z lat 50. i 60. XX wieku: próba podtrzymania filosłowiańskiej tożsamości Górnołużyczan czy jej destrukcja?
(Descriptions of travels around Slavic countries from the 1950s and 1960s: an attempt to preserve the philo‑Slavic identity of Upper Sorbs or to destroy it?)

 • Price: 4.50 €
Identiteti u raspravi Hrvatski književnici mletačke Dalmacije i život njihova doba Tome Matića iz 1925. i 1927.

Identiteti u raspravi Hrvatski književnici mletačke Dalmacije i život njihova doba Tome Matića iz 1925. i 1927.
(The identities in the discussion Croatian writers of Venetian Dalmatia and the life in their time of Tome Matić in 1925 and 1927)

 • Price: 4.50 €
Konstruisanje crnogorskog identiteta između srpskog i crnogorskog nacionalističkog diskursa

Konstruisanje crnogorskog identiteta između srpskog i crnogorskog nacionalističkog diskursa
(Constructing Montenegrin Identity between the Serbian and Montenegrin Nationalist Discourse)

 • Price: 4.50 €
Tożsamość narodowa Josipa Broza Tity

Tożsamość narodowa Josipa Broza Tity
(The identity of Josip Broz Tito)

 • Price: 4.50 €
Makedonie v zrcadle minulosti a přítomnosti: Makedonská encyklopedie mezi sociokulturním diskurzem a sémiotickou interpretací

Makedonie v zrcadle minulosti a přítomnosti: Makedonská encyklopedie mezi sociokulturním diskurzem a sémiotickou interpretací
(Macedonia in the mirror of the past and the present Makedonská encyklopedie between the sociocultural discourse and the semiotic interpretation)

 • Price: 4.50 €
Zaprojektowana tożsamość „Nowomacedończyków”

Zaprojektowana tożsamość „Nowomacedończyków”
(The designed identity of the “New Macedonians”)

 • Price: 4.50 €