Educational Management – current and evolution Cover Image

Managementul educaţional – actualitate şi evoluţie
Educational Management – current and evolution

Contributor(s): Cristian Mihail Rus (Editor), Laura Maria Cârstea (Editor), Antonela Cristina Sofronia (Editor), Puiu Petrică Sofronia (Editor)
Subject(s): Social Sciences
Published by: Editura Lumen, Asociatia Lumen

  • Print-ISBN-13: 978-973-166-447-7
  • Page Count: 424
  • Publication Year: 2017
  • Language: Romanian
IMPORTANŢA PARTENERIATULUI ŞCOALĂ – FAMILIE ÎN CREŞTEREA RANDAMENTULUI ŞCOLAR

IMPORTANŢA PARTENERIATULUI ŞCOALĂ – FAMILIE ÎN CREŞTEREA RANDAMENTULUI ŞCOLAR
(IMPORTANCE OF PARTNERSHIP SCHOOL - FAMILY SCHOOL IN INCREASING EFFICIENCY)

Modelul de evaluare al programelor educaţionale

Modelul de evaluare al programelor educaţionale
(The Evaluation Model of Educational Programs)

Inovaţie în managementul educaţional

Inovaţie în managementul educaţional
(Innovation in Educational Management)

Managementul educaţional în condiţiile modernizării permanente a învăţământului

Managementul educaţional în condiţiile modernizării permanente a învăţământului
(The Educational Management under Conditions of Permanent Modernization of Education)

Managementul resurselor în instituţiile de învăţământ

Managementul resurselor în instituţiile de învăţământ
(Management of Resources in the Educational Institutions)

Management versus leadership în societatea modernă

Management versus leadership în societatea modernă
(Management vs. Leadership in Modern Society)

Managementul educaţional la nivelul liceului tehnologic Crîmpoia- tradiţie şi calitate

Managementul educaţional la nivelul liceului tehnologic Crîmpoia- tradiţie şi calitate
(Educational Management in Crîmpoia Technological Highschool – Tradition and Quality)

Management educaţional. Actualitate şi evoluţie

Management educaţional. Actualitate şi evoluţie
(Educational Management. Actuality and Evolution)

Management educaţional. Actualitate şi evoluţie

Management educaţional. Actualitate şi evoluţie
(Educational Management. Actuality and Evolution)

Managementul schimbării

Managementul schimbării
(Management of Change)

Management şi leadership

Management şi leadership
(Management and Leadership)

Managementul educational - profesorul manager în contextul celorlalte profesiuni

Managementul educational - profesorul manager în contextul celorlalte profesiuni
(Educational Management – The Professor Manager in the Context of other Professions)

Management educaţional. Actualitate şi evoluţie

Management educaţional. Actualitate şi evoluţie
(Educational Management – Actuality and Evolution)

Problemele managementului haotic şi birocraţia excesivă din învăţământul românesc

Problemele managementului haotic şi birocraţia excesivă din învăţământul românesc
(Issues of Chaotic Management and Excessive Bureaucracy in Romanian Educational System)

Munca în echipă

Munca în echipă
(Team Work)

Învăţământul simultan-deziderat şi realitate

Învăţământul simultan-deziderat şi realitate
(Simultaneous Learning – Desideratum and Reality)

Rolul curriculum-ului ascuns în sporirea calităţii învăţării

Rolul curriculum-ului ascuns în sporirea calităţii învăţării
(The Role of the Curriculum Hidden in Increasing the Quality of Learning)

Leadership-ul - o fațetă a managementului

Leadership-ul - o fațetă a managementului
(Leadership – A Facet of Management)

Managementul educaţional, competenţă şi autoritate

Managementul educaţional, competenţă şi autoritate
(Educational Management, Competence and Authority)

Managementul clasei de elevi

Managementul clasei de elevi
(Classroom Management)

Managementul grupei de preşcolari

Managementul grupei de preşcolari
(Management of the Group of Preschoolers)

Decizia- funcţia esenţială a conducerii

Decizia- funcţia esenţială a conducerii
(Decision - The Esential Function of Management)

Comunicarea- un deziderat al managementului educaţional modern

Comunicarea- un deziderat al managementului educaţional modern
(Comunication- A Goal of Modern Management Education)

Performanţa în leadership

Performanţa în leadership
(Performance in Leadership)

Managementul şcolar

Managementul şcolar
(School Management)

Cunoaşterea gradului de motivare a personalului unităţii şcolare. Studiu de caz

Cunoaşterea gradului de motivare a personalului unităţii şcolare. Studiu de caz
(Knowing the level of Motivation of the Personnel in School Units. Case Study)

Modele de leader educaţional

Modele de leader educaţional
(Models of Educational Leaders)

Managementul organizaţiei şcolare

Managementul organizaţiei şcolare
(Management of School Organization)

Consilierea şi îndrumarea corpului profesoral către servicii educaţionale de calitate, cu privire la integrarea firească a elevilor cu cerinţe special

Consilierea şi îndrumarea corpului profesoral către servicii educaţionale de calitate, cu privire la integrarea firească a elevilor cu cerinţe special
(Counselling and Guidance of Professors towards Qualitative Educational Services, regarding the Natural Integration of Students with Special Needs)

Rolul cunoaşterii personalităţii în managementul resurselor umane în instituţiile de învăţământ

Rolul cunoaşterii personalităţii în managementul resurselor umane în instituţiile de învăţământ
(The Role of Knowing the Personality in the Management of Human Resources in Learning Institutions)

Provocări ale managementului educaţional în învăţământul din mediul rural

Provocări ale managementului educaţional în învăţământul din mediul rural
(Challenges of Educational Management in Rural Education)

Educaţia pentru carieră

Educaţia pentru carieră
(Education for Career)

Funcţii ale managementului educaţional: controlul-evaluarea-monitorizarea

Funcţii ale managementului educaţional: controlul-evaluarea-monitorizarea
(Functions of Educational Management: Control – Evaluation - Monitoring)

Calitate şi profesionalism în managementul educaţional

Calitate şi profesionalism în managementul educaţional
(Quality and Professionalism in Educational Management)

Management educaţional. Actualitate şi evoluţie

Management educaţional. Actualitate şi evoluţie
(Educational Management – Actuality and Evolution)

Elaborarea procedurilor operaţionale la nivelul unităţii şcolare

Elaborarea procedurilor operaţionale la nivelul unităţii şcolare
(Developing the Operational Procedures at School Level)

Istoricul, evoluţia şi concepte actuale ale managementului educaţional

Istoricul, evoluţia şi concepte actuale ale managementului educaţional
(History, Evolution and Current Concepts of Educational Management)

Leadership educaţional

Leadership educaţional
(Educational Leadership)

Managementul educaţional- între ieri şi azi

Managementul educaţional- între ieri şi azi
(Educational Management – Between Yesterday and Today)

Managementul educaţional în învăţământul preşcolar

Managementul educaţional în învăţământul preşcolar
(Educational Management in Pre-School Education)

Management educaţional – provocări şi evoluţie

Management educaţional – provocări şi evoluţie
(Educational Management – Challenges and Evolution)

Management educaţional- actualitate şi evoluţie. Aspecte generale despre management şi manager şcolar

Management educaţional- actualitate şi evoluţie. Aspecte generale despre management şi manager şcolar
(Educational Management – Actuality and Evolution. General Aspects on Management and School Management)

Managementul crizelor şi arta negocierii. Negocierea şi medierea conflictelor

Managementul crizelor şi arta negocierii. Negocierea şi medierea conflictelor
(Crisis Management and the Art of Negotiation. Negotiation and Conflict Mediation)

Managementul Educaţional -scurtă introducere-

Managementul Educaţional -scurtă introducere-
(Educational Management. Short Introduction)

Managementul educational- locul şi rolul profesorului manager

Managementul educational- locul şi rolul profesorului manager
(Educational Management – Place and Role of the Manager Professor)

Educaţia – element cheie in formarea resurselor umane

Educaţia – element cheie in formarea resurselor umane
(Education – Key Element in the Formation of Human Resources)

Eficienţa organizaţiei versus eficienţa managementului

Eficienţa organizaţiei versus eficienţa managementului
(The Efficiency of the Organization versus the Efficiency of Management)

Managementul întâlnirilor (şedinţă, lectorat, simpozion, conferinţă)

Managementul întâlnirilor (şedinţă, lectorat, simpozion, conferinţă)
(Meetings Management (Meeting, Lecture, Symposium, Conference))

Relaţia dintre succesul şcolar şi stilul de predare al profesorului

Relaţia dintre succesul şcolar şi stilul de predare al profesorului
(The Relationship between School Success and the Teacher’s Teaching Style)

Managementul relaţiilor interpersonale în şcoală

Managementul relaţiilor interpersonale în şcoală
(Management of the Interpersonal Relationships in School)

Calităţi ale unui manager şi management de succes

Calităţi ale unui manager şi management de succes
(Qualities of a Successful Manager and Management)

Management. Istoric şi evoluţie

Management. Istoric şi evoluţie
(Management. History and Evolution)

Managementul clasei de elevi

Managementul clasei de elevi
(Classroom Management)

Profesorul-manager şi leader în procesul educaţional

Profesorul-manager şi leader în procesul educaţional
(Professor – Manager and Leader in the Educational Process)

Rolul stilului de conducere în managementul instituţiei şcolare

Rolul stilului de conducere în managementul instituţiei şcolare
(The Role of the Leadership Style in the Management of School Institution)

Leadership versus management educaţional

Leadership versus management educaţional
(Leadership versus Educational Management)

Performanţa managementului educaţional – cheia alinierii invăţământului românesc la cel european

Performanţa managementului educaţional – cheia alinierii invăţământului românesc la cel european
(The Performance of Educational Management – The Key to Aligning the Romanian Educational System to the European One)

Antrenorul – managerul activităţilor sportive de antrenament şi competiţie

Antrenorul – managerul activităţilor sportive de antrenament şi competiţie
(The Coach—the Manager of Sports Activities for Training and Competition)

Management educaţional din perspectiva relaţiilor de management

Management educaţional din perspectiva relaţiilor de management
(Educational Management – Perspectives of the Management Relationships)

Managementul educaţional de la origini până în prezent

Managementul educaţional de la origini până în prezent
(Educational Management from Origins)

Abordarea modelelor colegiale în şcolile gimnaziale din mediul rural

Abordarea modelelor colegiale în şcolile gimnaziale din mediul rural
(Approaching Colleague Models in Middle Schools in the Rural Environment)

Managementul educaţional - ca ştiinţă

Managementul educaţional - ca ştiinţă
(Educational Management – as Science)