Educational Management. Connection between school, family and the society Cover Image

Managementul educaţional. Legatura dintre şcoală, familie şi societate
Educational Management. Connection between school, family and the society

Contributor(s): Cristian Mihail Rus (Editor), Laura Maria Cârstea (Editor), Antonela Cristina Sofronia (Editor), Puiu Petrică Sofronia (Editor)
Subject(s): Social Sciences
Published by: Editura Lumen, Asociatia Lumen

  • Print-ISBN-13: 978-973-166-451-4
  • Page Count: 364
  • Publication Year: 2017
  • Language: Romanian
Relaţia şcoală, familie, societate din punct de vedere managerial

Relaţia şcoală, familie, societate din punct de vedere managerial
(The Relationship between School, Family and Society from a Managerial Point of View)

Rolul parteneriatelor în sistemul de învăţământ

Rolul parteneriatelor în sistemul de învăţământ
(The Role of Partnerships in the Educational System)

Triada şcoală-familie-societate

Triada şcoală-familie-societate
(The Triad School-Family-Society)

Legătura dintre şcoală, familie şi societate – în noua legislaţie

Legătura dintre şcoală, familie şi societate – în noua legislaţie
(The Link between School, Family and Society in the New Legislation)

Planificarea resurselor umane - planificarea organizaţională

Planificarea resurselor umane - planificarea organizaţională
(Planning of Human Resources. Organizational Planning)

Strategiile manageriale în relaţia şcoală-comunitate

Strategiile manageriale în relaţia şcoală-comunitate
(Managerial Strategies in the Relationship between School and Community)

Impactul parteneriatului şcoală, familie şi societate asupra absolventului de mâine

Impactul parteneriatului şcoală, familie şi societate asupra absolventului de mâine
(The Impact of the Partnership between School, Family and the Society on Tomorrow’s Graduate)

Parteneriatul educaţional - arc peste timp

Parteneriatul educaţional - arc peste timp
(Educational Partnership – Arc over Time)

Managementul educaţional - legătura dintre şcoală, familie şi societate - ştiinţă, artă, practică

Managementul educaţional - legătura dintre şcoală, familie şi societate - ştiinţă, artă, practică
(Educational Management – Connection between School, Family and Society – Science, Art, Practice)

Managementul educaţional – legătura dintre şcoală, familie şi societate

Managementul educaţional – legătura dintre şcoală, familie şi societate
(Educational Management – the Connection between School, Family and the Society)

Management educaţional – legătura dintre grădiniţă, familie şi societate

Management educaţional – legătura dintre grădiniţă, familie şi societate
(Educational Management – The Connection between Kindergarden, Family and Society)

Management educaţional - legătura dintre şcoală, familie şi societate

Management educaţional - legătura dintre şcoală, familie şi societate
(Educational Management – Connection between School, Family and Society)

Management educational - legătura dintre şcoală, familie şi societate

Management educational - legătura dintre şcoală, familie şi societate
(Educational Management – Connection between School, Family and Society)

Interacţiunea dintre şcoală, familie şi societate

Interacţiunea dintre şcoală, familie şi societate
(Interaction between School, Family and Society)

Legătura dintre şcoală, familie şi societate

Legătura dintre şcoală, familie şi societate
(The Connection between School, Family and Society)

Relaţia dintre şcoală, familie, societate

Relaţia dintre şcoală, familie, societate
(The Relationship between School, Family and the Society)

Aspecte ale relaţiei şcoală – familie şi modalităţi de aprofundare a acesteia, prin activităţi comune

Aspecte ale relaţiei şcoală – familie şi modalităţi de aprofundare a acesteia, prin activităţi comune
(Aspects of the Relationship between School and Family and Ways of Deepening through Mutual Activities)

Triunghiul educaţional: familie, şcoală, societate

Triunghiul educaţional: familie, şcoală, societate
(The Educational Triangle: Family, School and Society)

Managementul educaţional - comunicarea şcolii cu familia şi societatea

Managementul educaţional - comunicarea şcolii cu familia şi societatea
(Educational Management – Communication between School, the Family and the Society)

Educaţia şi parteneriatele şcolare

Educaţia şi parteneriatele şcolare
(Education and School Partnerships)

Modelul suedez

Modelul suedez
(The Swedish Model)

Managementul clasei de elevi

Managementul clasei de elevi
(Classroom Management)

Managementul educaţional. Legătura dintre şcoală, familie şi societate

Managementul educaţional. Legătura dintre şcoală, familie şi societate
(Educational Management - Link between School, Family and Society. Summary)

Managementul educaţional participativ

Managementul educaţional participativ
([Participative Educational Management)

Parteneriatul dintre şcoală, familie şi societate

Parteneriatul dintre şcoală, familie şi societate
(The Partnership between School, Family and Society)

Exemplu de bune practici. Internatul Gaudeamus din Sighişoara- cămin al liceenilor

Exemplu de bune practici. Internatul Gaudeamus din Sighişoara- cămin al liceenilor
(Example of Good Practices – The Gaudeamus Boarding School in Sighisoara – Home of High School Students)

Educaţia, şcoala, familia şi societatea, un tot unitar

Educaţia, şcoala, familia şi societatea, un tot unitar
(Education, School, Family and Society as a Whole)

Şcoala - o familie de rezervă?

Şcoala - o familie de rezervă?
(School – A Backup Family?)

Management educaţional – parteneriatul şcoală, familie şi comunitate

Management educaţional – parteneriatul şcoală, familie şi comunitate
(Educational Management – Partnership between School, Family and Community)

Rolul şi importanţa legăturii dintre grădiniţă şi familie

Rolul şi importanţa legăturii dintre grădiniţă şi familie
(The Role and Importance of the Connection between Kindergarden and Family)

Managementul educaţional – legătura dintre şcoală, familie şi societate

Managementul educaţional – legătura dintre şcoală, familie şi societate
(Educational Management – Connection between School, Family and the Society)

Campania 2%- un ajutor bine-venit

Campania 2%- un ajutor bine-venit
(The 2% Campaign – A Welcomed Help)

Legătura dintre şcoală, familie şi societate

Legătura dintre şcoală, familie şi societate
(Connection between School, Family and Society)

Colaborare şcoală-familie.condiţie pentru reuşita şcolară

Colaborare şcoală-familie.condiţie pentru reuşita şcolară
(The Collaboration between School and Family. Conditions for Scholar Success)

Managementul şedinţei cu părinţii

Managementul şedinţei cu părinţii
(Parents-Teacher Conference – a Management Method)

Managementul educaţional – legătura cu familia şi comunitatea

Managementul educaţional – legătura cu familia şi comunitatea
(Education Management - Family and Community Relationship)

Managementul educaţional

Managementul educaţional
(Educational Management)

Şcoală-familie-societate, îmreună pentru viitorul nostru

Şcoală-familie-societate, îmreună pentru viitorul nostru
(School – Family – Society, Together for Our Future)

Parteneriatul educaţional - o soluţie reală în sprijinul managementului grupei

Parteneriatul educaţional - o soluţie reală în sprijinul managementului grupei
(Educational Partnership-a Real Solution in the Support of the Group’s Management)

Managementul clasei de elevi la confluenţa cu stilurile parentale

Managementul clasei de elevi la confluenţa cu stilurile parentale
(Management of the Pupils’ Class at the Confluence with the Parental Titles)

Mangementul educaţional-legătura dintre şcolală, familie şi societate

Mangementul educaţional-legătura dintre şcolală, familie şi societate
(Educational Management – The Connection between School, Family and Society)

Familia-şcoala–comunitatea. Parteneri în educaţie

Familia-şcoala–comunitatea. Parteneri în educaţie
(Family-School-Community. Partners in Education)

Management educaţional. Legătura dintre şcoală-familie-societate

Management educaţional. Legătura dintre şcoală-familie-societate
(Educational Management. Connection between School, Family and Society)

Şcoala şi partenerii săi

Şcoala şi partenerii săi
(School and its Partners)

Dezvoltarea resurselor umane, restructurarea personalului şi reconversia profesională

Dezvoltarea resurselor umane, restructurarea personalului şi reconversia profesională
(Development of Human Resources, Personnel Restructuring and Professional Reconversion)

Managementul resurselor umane ale organizaţiei

Managementul resurselor umane ale organizaţiei
(Management of Human Resources in an Organization)

Management educaţional - legătura dintre şcoală, familie şi societate

Management educaţional - legătura dintre şcoală, familie şi societate
(The Relation between Family, School and Society in Education)

Colaborarea şcoală şi familie-factor hotărâtor în educarea şcolarului pentru integrarea în societate

Colaborarea şcoală şi familie-factor hotărâtor în educarea şcolarului pentru integrarea în societate
(Collaboration between School and Family – Decisive Factor in Educating the Students to Integrate in the Society)

Impactul aprecierii şcolare asupra elevului în familie şi societate

Impactul aprecierii şcolare asupra elevului în familie şi societate
(The Impact of School Appreciation of Students within the Family and the Society)

Managementul pedagogic

Managementul pedagogic
(Pedagogical Management)

Valorizarea personalităţii elevului prin instruire diferenţiată

Valorizarea personalităţii elevului prin instruire diferenţiată
(Valuing the Student's Personality through Differentiated Training)

Managementul consilierii educaţionale

Managementul consilierii educaţionale
(The Management of Educational Counselling)

Importanţa implicării familiei în dezvoltarea performanţelor şcolare ale elevilor

Importanţa implicării familiei în dezvoltarea performanţelor şcolare ale elevilor
(The Importance of Family Involvement in the Development of Students’ School Performance)

Şcoala - inima comunităţii şi a partenerilor educaţionali

Şcoala - inima comunităţii şi a partenerilor educaţionali
(School – The Heart of the Community and the Educational Partners)