Regionalization and Regional Policies Cover Image
 • Offer for Individuals Only 165.00 €

Regionalizare şi politici regionale
Regionalization and Regional Policies

Contributor(s): Dumitru-Cătălin Rogojanu (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Editura Lumen, Asociatia Lumen
Summary/Abstract: Volume resulting from the Scientific Conference Regionalization and Regional Policies”, organized in Târgu-Jiu on October 25-27, 2013 by the Developmental Research Institute of “Constantin Brâncuşi” University of Târgu-Jiu, together with the Geography Center Regional of “Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca.

 • Print-ISBN-13: 978-973-166-373-9
 • Page Count: 446
 • Publication Year: 2014
 • Language: English, Romanian
Regiunea – comunitate umană sau unitate administrativ-teritorială?

Regiunea – comunitate umană sau unitate administrativ-teritorială?
(Region - human community or a territorial-administrative division?)

 • Price: 5.00 €
Retrospectivă şi prezent în privinţa regionalizării României

Retrospectivă şi prezent în privinţa regionalizării României
(Retrospective currently on regionalization Romania)

 • Price: 5.00 €
Aprecieri referitoare la evoluţia funcţiei publice şi la necesitatea reconsiderării legislaţiei incidente domeniului în perspectiva regionalizării

Aprecieri referitoare la evoluţia funcţiei publice şi la necesitatea reconsiderării legislaţiei incidente domeniului în perspectiva regionalizării
(Observations on the progress of the civil service evolution and the necessity of reconsidering the law for this domain from the perspective of regionalisation)

 • Price: 5.00 €
Implicaţii juridice ale regionalizării

Implicaţii juridice ale regionalizării
(Legal implications of regionalization)

 • Price: 5.00 €
Regionalizarea României între deziderate şi posibilităţi

Regionalizarea României între deziderate şi posibilităţi
(Regionalisation of Romania between desiderata and possibilities)

 • Price: 5.00 €
Inserţia geografiei în abordările ştiinţifice regionale

Inserţia geografiei în abordările ştiinţifice regionale
(The insertion of geography in regional scientific approaches)

 • Price: 5.00 €
Elemente de reper, modele şi opţiuni pentru proiectarea structurilor regionale administrative

Elemente de reper, modele şi opţiuni pentru proiectarea structurilor regionale administrative
(Landmark elements, models and options for designing administrative regional structures)

 • Price: 5.00 €
Procesul de unificare a Principatelor Române şi primele sale provocări. 1866-1871

Procesul de unificare a Principatelor Române şi primele sale provocări. 1866-1871
(The process of unification of the Romanian Principalities and the first challenges. 1866-1871)

 • Price: 5.00 €
Regionalizarea 2013 – act ratat al guvernului României

Regionalizarea 2013 – act ratat al guvernului României
(2013 Regionalization – failed act of the Romanian government)

 • Price: 5.00 €
Regionalization and National Security

Regionalization and National Security
(Regionalization and National Security)

 • Price: 5.00 €
Regionalizarea sau sfârşitul statului tutelar. Regionalizare sau Federalizare ?

Regionalizarea sau sfârşitul statului tutelar. Regionalizare sau Federalizare ?
(The regionalization or the end of the tutelary state. Regionalization or federalization?)

 • Price: 5.00 €
Aspecte cantitative şi calitative privind locuirea în Uniunea Europeană şi în România

Aspecte cantitative şi calitative privind locuirea în Uniunea Europeană şi în România
(Quantitative and qualitative aspects regarding housing in the European Union and Romania)

 • Price: 5.00 €
Migraţia internaţională şi integrarea europeană-factor al globalizării

Migraţia internaţională şi integrarea europeană-factor al globalizării
(International migration and european integration – factor of globalization)

 • Price: 5.00 €
Evoluţia Politicii de Dezvoltare Regională în Europa. Integrarea României în politica de cooperare teritorială europeană şi de dezvoltare regională

Evoluţia Politicii de Dezvoltare Regională în Europa. Integrarea României în politica de cooperare teritorială europeană şi de dezvoltare regională
(Evolution of the Regional Development Policy in Europe. Romania’ integration in the European Territorial Cooperation and regional development)

 • Price: 5.00 €
Reflectarea modificărilor administrativ-teritoriale ale Romaniei în structura instituţională a Bisericii Ortodoxe

Reflectarea modificărilor administrativ-teritoriale ale Romaniei în structura instituţională a Bisericii Ortodoxe
(Administrative-territorial modifications of Romania reflected in the institutional structure of the Orthodox Church)

 • Price: 5.00 €
Cercetări etimologice olteneşti

Cercetări etimologice olteneşti
(Etymological research of Oltenian subdialect)

 • Price: 5.00 €
Identitate culturală sau evoluţie a gândirii – de la mit la modernitate literară

Identitate culturală sau evoluţie a gândirii – de la mit la modernitate literară
(Cultural identity or evolution of thought – from myth to literary modernity)

 • Price: 5.00 €
Muzeul, element de identitate culturală

Muzeul, element de identitate culturală
(The museum, part of the cultural identity)

 • Price: 5.00 €
Disparităţi şi tendinţe în dezvoltarea regională: un model nelinear de simulare

Disparităţi şi tendinţe în dezvoltarea regională: un model nelinear de simulare
(Disparities and trends in regional development: a non-linear simulation model)

 • Price: 5.00 €
Dimensiuni ale sărăciei şi excluziunii sociale în România

Dimensiuni ale sărăciei şi excluziunii sociale în România
(Social exclusion and poverty dimensions in Romania)

 • Price: 5.00 €
Analiza deficitelor şi excedentelor bugetare la nivel regional. Cazul Regiunii Sud-Muntenia

Analiza deficitelor şi excedentelor bugetare la nivel regional. Cazul Regiunii Sud-Muntenia
(Analysis of budget deficits and surpluses at regional level. Region South-Muntenia case)

 • Price: 5.00 €
Aspecte ale coeziunii economice şi sociale în România

Aspecte ale coeziunii economice şi sociale în România
(Issues of Economic and Social Cohesion in Romania)

 • Price: 5.00 €
Dezvoltare organică a unei regiuni

Dezvoltare organică a unei regiuni
(Organic growth of a region)

 • Price: 5.00 €
Procesul de regionalizare – oportunitate spre o dezvoltare durabilă

Procesul de regionalizare – oportunitate spre o dezvoltare durabilă
(The Regionalization Process - opportunity throught sustainability development)

 • Price: 5.00 €
Dincolo de strategia de specializare inteligentă a inovării regionale

Dincolo de strategia de specializare inteligentă a inovării regionale
(Beyond regional innovation smart specialisation strategy)

 • Price: 5.00 €
Noi posibilităţi de conservare a resurselor naturale în spaţiul geografic regional

Noi posibilităţi de conservare a resurselor naturale în spaţiul geografic regional
(New Possibilities of National Resources Preservation in Regional Geographical Area)

 • Price: 5.00 €
Dinamica pieţei forţei de muncă la nivel regional în România în perioada 2006 – 2012

Dinamica pieţei forţei de muncă la nivel regional în România în perioada 2006 – 2012
(Regional Labour Market Dynamics in Romania in the period 2006-2012)

 • Price: 5.00 €
Piaţa de capital: instrument strategic al dezvoltării regionale

Piaţa de capital: instrument strategic al dezvoltării regionale
(The capital market: Strategic instrument of regional development)

 • Price: 5.00 €
Dimensiuni socio-demografice şi economice la nivel regional în România

Dimensiuni socio-demografice şi economice la nivel regional în România
(Socio - Demographic and Economic Dimension at the Regional Level in Romania)

 • Price: 5.00 €
Analiza situaţiei antreprenoriale la nivelul regiunilor de dezvoltare

Analiza situaţiei antreprenoriale la nivelul regiunilor de dezvoltare
(Entrepreneurial situation analysis of the development regions)

 • Price: 5.00 €
Evoluţia economică a localităţii Oneşti de la industrializare forţată la terţiarizare şi poziţia ei în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est

Evoluţia economică a localităţii Oneşti de la industrializare forţată la terţiarizare şi poziţia ei în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est
(The economic evolution of Oneşti Locality from the forced industrialization and up to the tertiary stage and its position within the North-Eastern Development Region)

 • Price: 5.00 €
Securitatea energetică şi costurile bazate pe teoria economiei teritoriale

Securitatea energetică şi costurile bazate pe teoria economiei teritoriale
(Energy security and cost based on the theory of territorial economy)

 • Price: 5.00 €
Evaluarea programelor de cooperare transfrontalieră europenă

Evaluarea programelor de cooperare transfrontalieră europenă
(Evaluation of the European cross-border cooperation programs)

 • Price: 5.00 €