Russophobia in the Kremlin’s strategy. A weapon of mass destruction Cover Image

Rusofobia w strategii Kremla. Broń masowego rażenia
Russophobia in the Kremlin’s strategy. A weapon of mass destruction

Author(s): Jolanta Darczewska, Piotr Żochowski
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Governance, Government/Political systems, Geopolitics, Politics and Identity
Published by: OSW Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Russophobia; political identity;Russia;Russia and the West;
Summary/Abstract: Budowanie obrazu rusofobicznych państw jest obecnie jednym z instrumentów budowania neoimperialnej tożsamości politycznej obywateli FR, ich mobilizacji w obliczu domniemanego zagrożenia, a także formą przywrócenia im komfortu psychologicznego wobec fiaska posunięć Kremla (np. na Ukrainie). Zmitologizowany stereotyp państw rusofobicznych pozostaje ponadto prostym objaśnieniem napięć w relacjach między Rosją a Zachodem.

  • Print-ISBN-13: 978-83-62936-72-4
  • Page Count: 28
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish