FSB in the View of Russian Net Jokes Cover Image

Federalna Służba Bezpieczeństwa w zwierciadle rosyjskiego dowcipu sieciowego
FSB in the View of Russian Net Jokes

Author(s): Jolanta Darczewska
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Government/Political systems, Security and defense, Military policy
Published by: OSW Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: FSB;Russian Federation (RF);social media;public opinion; new media;
Summary/Abstract: Dzięki mediom społecznościowym rosyjski humor polityczny przeżywa burzliwy rozwój. Problematyzując rzeczywistość polityczną i społeczną, stwarza karykaturalny, metaforyczny obraz instytucji i wydarzeń, które wzbudziły zainteresowanie społeczeństwa. Jako rodzaj echa opinii publicznej, jest przyczynkiem do badań społecznej percepcji Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Obraz tej służby w dowcipach jest niekorzystny. Niweczy to działania wizerunkowe samej FSB, jak i wysiłki propagandowe Kremla, mające na celu zjednanie obywateli Rosji do promowanych odgórnie mitów politycznych, takich jak np. mit czekistowski. // Niekorzystny wizerunek FSB jest „rozmywany” dowcipem sztucznym, pisanym na zamówienie i replikowanym w sieci w zorganizowany sposób. Antydowcip jest niewybredny, wykorzystuje narzucone odgórnie stereotypy propagandowe, pełni funkcję dezinformacyjną i demaskatorską, jednoznacznie wskazując przeciwnika politycznego Kremla. // Omówiona problematyka stanowi także przyczynek do charakterystyki relacji między oficjalną propagandą a opinią publiczną. Unaocznia, że propaganda zauważalna staje się nieskuteczna, a sam proces kształtowania opinii jest skomplikowany i długotrwały. Wymaga ponadto stałego poszukiwania nowych, atrakcyjnych technik propagandowych, dostosowanych do gustów i oczekiwań poszczególnych grup społeczeństwa.

  • Print-ISBN-13: 978-83-62936-48-9
  • Page Count: 50
  • Publication Year: 2014
  • Language: Polish