The anatomy of Russian information warfare. The Crimean operation, a case study Cover Image

Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska - studium przypadku
The anatomy of Russian information warfare. The Crimean operation, a case study

Author(s): Jolanta Darczewska
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Governance, Public Law, Geopolitics, Corruption - Transparency - Anti-Corruption
Published by: OSW Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Information warfare;Russian Federation (RF);Crimea annexation;Russian geopolitics;
Summary/Abstract: Wojny informacyjne mają w Rosji długą tradycję. W ostatnich latach zostały zdefiniowane na nowo na gruncie teorii geopolityki, w myśl której są one środkiem do osiągania celów państwa w polityce międzynarodowej i wewnętrznej oraz jego geopolitycznej przewagi. Geopolityka dostarcza także ideologicznych uzasadnień strategii rywalizacji Rosji z Zachodem. W opozycji do ideologii liberalizmu promuje „neokonserwatywne mocarstwo postliberalne, walczące o sprawiedliwy świat wielobiegunowy, broniące tradycji, wartości konserwatywnych, prawdziwej wolności”. W kontekście rywalizacji „cywilizacji eurazjatyckiej” z „cywilizacją atlantycką pod przywództwem USA” objaśnia kryzys wewnętrzny na Ukrainie oraz przyczyny aneksji Krymu przez Rosję. // Tekst stanowi próbę zrekonstruowania zarysu teorii wojen informacyjnych wyłaniającego się z prac czołowych przedstawicieli rosyjskiej geopolityki, Igora Panarina i Aleksandra Dugina, a także jej praktycznego zastosowania podczas operacji krymskiej.

  • Print-ISBN-13: 978-83-62936-45-8
  • Page Count: 36
  • Publication Year: 2014
  • Language: Polish