The devil is in the details. Information warfare in the light of Russia's military doctrine Cover Image

Diabeł tkwi w szczegółach. Wojna informacyjna w świetle doktryny wojennej Rosji
The devil is in the details. Information warfare in the light of Russia's military doctrine

Author(s): Jolanta Darczewska
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Security and defense, Military policy
Published by: OSW Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Information warfare;Russia;Russian security policy;secuirty; non-military methods;
Summary/Abstract: Uwypuklając zagrożenia informacyjne i nadając im wymiar militarny, autorzy doktryny wojennej FR zarysowują kontury koncepcji walki informacyjnej. Stanowi ona rodzaj walki stron, prowadzonej metodami konwencjonalnymi i niebezpośrednimi, jawnymi i niejawnymi, przy wykorzystaniu struktur wojskowych i cywilnych. Ma dwa wymiary: szerszy („powstrzymywania niejądrowego”, tj. walki prowadzonej na różnych płaszczyznach – politycznej, ekonomicznej, dyplomatycznej, humanitarnej, wojskowej) oraz węższy (jako element wsparcia działań zbrojnych). // Analiza tej problematyki umożliwia ponadto zidentyfikowanie kilku pogłębiających się w latach 2000-2014 tendencji w polityce bezpieczeństwa FR. Sprowadzają się one do rozmywania granic między zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, wprowadzania do walki zbrojnej niewojskowych metod i struktur organizacyjnych oraz nadawania tej walce charakteru ideowego. Prowadzi to do zacierania konturów konfliktów międzypaństwowych, umożliwiając Rosji uczestniczenie w konfliktach zbrojnych, w których oficjalnie nie jest stroną.

  • Print-ISBN-13: 978-83-62936-57-1
  • Page Count: 39
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish