DESK RESEARCH. STUDENT GUIDE Cover Image
 • Offer for Individuals Only 9.00 €

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH. PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW
DESK RESEARCH. STUDENT GUIDE

Contributor(s): Marta Makowska (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Methodology and research technology
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: social sciences; methodology
Summary/Abstract: Jest to pierwsza na polskim rynku wydawniczym książka poświęcona wyłącznie metodom oraz technikom badawczym służącym analizie danych zastanych. Z roku na rok analizy tego rodzaju zyskują na znaczeniu w związku z tym, że oferują możliwość przeprowadzania szybkich, niezbyt drogich, a przy tym rzetelnych badań.Niniejsza publikacja złożona jest z dwóch części. Pierwsza omawia czym są dane zastane, gdzie można ich szukać oraz jak najlepiej prezentować otrzymane rezultaty. Druga część książki skomponowana jest następująco: rozdział poświęcony metodzie badawczej, a następnie przykład raportu z badania wykorzystującego tę metodę. Omówione w ten sposób są: desk research, analiza treści oraz analiza statystyczna danych zastanych.Książkę tę kierujemy przede wszystkim do studentów, ale może być również przydatna osobom, które wykonują różnego rodzaju analizy i zestawienia na potrzeby świata biznesu i polityki z wykorzystaniem danych zastanych. Napisana jest prostym i zrozumiałym językiem, posługuje się dużą liczbą praktycznych przykładów. Wskazuje na najnowsze trendy badawcze w sferze analizy danych zastanych oraz akcentuje wpływ rozwoju nowych mediów na podejmowane obecnie badania.

 • Print-ISBN-13: 978-83-7383-620-4
 • Page Count: 252
 • Publication Year: 2013
 • Language: Polish
Analiza danych zastanych – zagadnienia wstępne

Analiza danych zastanych – zagadnienia wstępne
(Analysis of existing data - preliminary issues)

 • Price: 3.00 €
Źródła danych zastanych

Źródła danych zastanych
(Sources of existing data)

 • Price: 3.00 €
O zasadach pisania prac naukowych

O zasadach pisania prac naukowych
(On the principles of writing scientific papers)

 • Price: 3.00 €
Desk research

Desk research
(Desk research)

 • Price: 3.00 €
Przykład badania desk research. Mama w pracy. Sytuacja matek na rynku pracy w Polsce

Przykład badania desk research. Mama w pracy. Sytuacja matek na rynku pracy w Polsce
(An example of desk research. Mom at work. The situation of mothers on the labor market in Poland)

 • Price: 3.00 €
Analiza treści

Analiza treści
(Content analysis)

 • Price: 3.00 €
Przykład ilościowej analizy treści. Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalu gumtree.pl

Przykład ilościowej analizy treści. Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalu gumtree.pl
(Example of quantitative content analysis. Analysis of job offers posted on the portal gumtree.pl)

 • Price: 3.00 €
Przykład jakościowej analizy treści. Wizerunek Polaka – imigranta zarobkowego w prasie brytyjskiej w latach 2004–2006

Przykład jakościowej analizy treści. Wizerunek Polaka – imigranta zarobkowego w prasie brytyjskiej w latach 2004–2006
(An example of qualitative content analysis. Image of a Pole - a labor immigrant in the British press in 2004-2006)

 • Price: 3.00 €
Statystyczne opracowanie danych zastanych

Statystyczne opracowanie danych zastanych
(Statistical preparation of existing data)

 • Price: 3.00 €
Przykład statystycznej analizy danych zastanych. Szczęście gospodyń domowych, kobiet bezrobotnych i emerytek w Europie

Przykład statystycznej analizy danych zastanych. Szczęście gospodyń domowych, kobiet bezrobotnych i emerytek w Europie
(Example of statistical analysis of existing data. Happiness of housewives, unemployed women and pensioners in Europe)

 • Price: 3.00 €